CS EN

251 Děkanát FTOP

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Vedoucí Kočí Vladimír, prof. Ing., Ph.D. MBA. (B)66A +420 220 44 3254 děkan
Tajemník Šritrová Kateřina, Ing. (B)66 +420 220 44 3277 tajemník, doktorské studium
Hospodář Šritrová Kateřina, Ing. (B)66 +420 220 44 3277 tajemník, doktorské studium
ZVT Šritrová Kateřina, Ing. (B)66 +420 220 44 3277 tajemník, doktorské studium

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Dintarová Šárka (B)66 +420 220 44 3276, +420603386957 bakalářské a magisterské studium
Kočí Vladimír, prof. Ing., Ph.D. MBA. (B)66A +420 220 44 3254, +420734890131 děkan
Šritrová Kateřina, Ing. (B)66 +420 220 44 3277 tajemník, doktorské studiumVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.