CS EN

Ing. Viviana Fuchsová


Fotografie zobrazena se souhlasem vyfotografovaného.

Kontakt

E-mail: viviana.fuchsovavscht.cz
Ústav: 320 Ústav biochemie a mikrobiologie

Budova: Budova B
Místnost: Y03 
Linka: +420220445198
Poznámka:
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.