CS EN

doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.


Fotografie zobrazena se souhlasem vyfotografovaného.

Kontakt

E-mail: Jaroslav.Bystrianskyvscht.cz
Ústav: 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Budova: Budova A
Místnost: 61 
Linka: +420220443789
Poznámka:

Jiné kontakty

Mobil: +420 602 739 054Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.