CS EN

240 Ústav chemie ochrany prostředí

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Vedoucí Kubal Martin, doc. Dr. Ing. (A)177A +420 220 44 4168
Tajemník Březina Milan, Ing., CSc. (A)177B +420 220 44 4147
Hospodář Březina Milan, Ing., CSc. (A)177B +420 220 44 4147
ZVT Březina Milan, Ing., CSc. (A)177B +420 220 44 4147
Hospodář Šír Marek, Ing., Ph.D. (A)G03 +420 220 44 4077
Referent BOZP Šír Marek, Ing., Ph.D. (A)G03 +420 220 44 4077
Požární preventista Šír Marek, Ing., Ph.D. (A)G03 +420 220 44 4077
Sekretariát Nárožníková Eva (A)177 +420 220 44 4234 sekretariát
ZVT Martinec Marek, Mgr. Ing. (A)F06 +420 220 44 4191

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Bělohlávková Staffová Petra, Ing. (DSP)
Bendová Andrea, Ing. (A)309 +420 220 44 3804
Bervic Antonín, Ing. (DSP)
Březina Milan, Ing., CSc. (A)177B +420 220 44 4147
Durďák Václav, Ing. (DSP) (A)309 +420 220 44 3804
Fiala Jaromír, Ing., Ph.D. +420736218250
Hendrych Jiří, Ing., Ph.D. (A)309 +420 220 44 3804
Honetschlägerová Lenka, Ing., Ph.D. (A)G03A +420 220 44 5017
Honzajková Zuzana, Ing., Ph.D. (A)G03, (A)2S13 +420 220 44 4077, +420 220 44 4365
Chumchalová Jana, Dr. Ing. (A)328, (A)280 +420 220 44 4362, +420 220 44 4364
Ivanek Ondřej, Ing., CSc. (DSP)
Janků Josef, doc. Ing., CSc. +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Kafka Zdeněk, doc. Ing., CSc. (A)177B, (A)304 +420 220 44 4147, +420 220 44 4076
Kočí Vladimír, doc. Ing., Ph.D. MBA. (A)281A +420 220 44 4171
Kochánková Lucie, Ing., Ph.D. (A)S61, (A)S60 +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Korotenko Ekaterina, Mgr.
Kroužek Jiří, Ing., Ph.D. (A)309 +420 220 44 3804
Kubal Martin, doc. Dr. Ing. (A)177A +420 220 44 4168
Kubínová Petra, Ing. (DSP)
Kuraš Mečislav, prof. Ing., CSc. +420 220 44 4114
Laštůvka Štěpán, Ing. (DSP)
Maňáková Ingrid, Ing. (DSP)
Marcínková Eva, Ing. (DSP)
Martinec Marek, Mgr. Ing. (A)F06 +420 220 44 4191
Mocová Klára Anna, Mgr., Ph.D. (A)177B +420 220 44 4147
Nárožníková Eva (A)177 +420 220 44 4234, +420732117698 sekretariát
Punčochářová Jana, RNDr., CSc. (A)177B, (A)280 +420 220 44 4147, +420 220 44 4364 knihovnice našeho ústavu
knihovnice našeho ústavu
Renkerová Pavla, Ing.
Rippelová Veronika, Ing. +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Sackey Lyndon Nii Adjiri, MSc. (DSP)
Salová Nikola, Ing. (DSP)
Smržová Ivana (A)328 +420 220 44 4362
Sobek Jiří, Ing., Ph.D.
Šerešová Markéta, Mgr. (DSP) (A)281 +420 220 44 4248, +420732522466
Šír Marek, Ing., Ph.D. (A)G03 +420 220 44 4077
Škarohlíd Radek, Ing. (A)F06 +420 220 44 4191
Tomášová Pavla, Ing. (DSP) (A)G03 +420 220 44 4077
Vondráková Klára, Ing. (DSP) (A)G03 +420 220 44 4077
Vurm Radek, Ing., Ph.D. (A)G03 +420 220 44 4077
Zakuciová Kristína, Ing. (DSP) (A)281 +420 220 44 4248Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.