CS EN

321 Ústav sacharidů a cereálií

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Sluková Marcela, Ing., Ph.D. (B)38 +420 220 44 3120
Tajemník Pour Vladimír, Ing., CSc. (B)45 +420 220 44 3111
ZVT Pour Vladimír, Ing., CSc. (B)45 +420 220 44 3111
Hospodář Matějec Josef (B)45 +420 220 44 3111
Referent BOZP Bleha Roman, Ing. (B)48 +420 220 44 3116
Sekretariát Bůžková Markéta (B)39 +420 220 44 3110

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Bleha Roman, Ing. (B)48 +420 220 44 3116
Bubník Zdeněk, prof. Ing., CSc. (B)42 +420 220 44 3112
Bůžková Markéta (B)39 +420 220 44 3110
Čopíková Jana, prof. Ing., CSc. (B)48 +420 220 44 3114
Dvořáková Zuzana, Ing. (DSP)
Gillarová Simona, Ing. (B)45 +420 220 44 3111
Henke Svatopluk, Ing., Ph.D. (B)45, (B)S41 +420 220 44 3111, +420 220 44 3200
Hinková Andrea, Ing., Ph.D. (B)45 +420 220 44 3111
Jurkaninová Lucie, Ing., Ph.D. (B)44 +420 220 44 3118
Kadlec Pavel, prof. Ing., DrSc. (B)42 +420 220 44 3109
Kim Seong Cheol (DSP)
Kumbárová Lenka, Ing. (DSP) (B)39 +420 220 44 5130
Matějec Josef (B)45 +420 220 44 3111
Pour Vladimír, Ing., CSc. (B)45 +420 220 44 3111
Sinica Andrej, doc. Mgr., Ph.D. (B)48, (B)48 +420 220 44 3114, +420 220 44 3116
Skřivan Pavel, Ing., CSc. (B)44 +420 220 44 3118
Sluková Marcela, Ing., Ph.D. (B)38 +420 220 44 3120
Smrčková Petra, Ing., Ph.D. (B)47B +420 220 44 3115
Sushytskyi Leonid, Mgr. (DSP)
Šárka Evžen, doc. Ing., CSc. (B)47A +420 220 44 3115
Švec Ivan, Ing., Ph.D. (B)70 +420 220 44 3206 Zvonek u dveří BS69 (vedle truhlárny)Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.