CS EN

966 Personální odbor

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Vedoucí Brůhová Eliška, Ing. (B)102 +420 220 44 4377
Hospodář Tomsová Tereza, Ing. (B)67 +420 220 44 3135 Odměňování

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Brůhová Eliška, Ing. (B)102 +420 220 44 4377
Gabrielová Kateřina (B)101 +420 220 44 3054 Zprac. mezd, personalistka pro FPBT, Ústavy 827, 832, 834, 837, 558
Halalová Romana (B)101 +420 220 44 3005 zprac. mezd - personalistika pro: FCHT, Centrální laboratoře (980)
Horáková Hana, Mgr. (B)101 +420 220 44 4344 Lidské zdroje
Ježková Milena, Ing. (B)67 +420 220 44 4332 DPP
Kopecký Aleš, Mgr. (B)67 +420 220 44 4325 Lidské zdroje, odměňování
Koutecký Pavel, Ing. (B)103 +420 220 44 4478
Kučerová Vladimíra (B)101 +420 220 44 5112 zprac.mezd - personalistika pro: FCHI, SÚZ, Technopark
Lukešová Jolana, Ing. (B)101 +420 220 44 3137, +420734767691 Lidské zdroje, výběrová řízení
Machková Eva, Ing. (B)101 +420 220 44 3005 Rodičovská dovolená
Mittnerová Anna, Ing. (B)S09 +420 220 44 3675 Rozvoj lidských zdrojů, projekty: 7.RP TRIGGER, MŠMT EUPRO II PEDICEV, přijíždějící zahraniční výzkumníci
Tomsová Tereza, Ing. (B)67 +420 220 44 3135 Odměňování
Tříšková Alena, PhDr.
 
Kalistová Jana (B)102 +420 220 44 3006 Zpracování mezd. Email: Jana.Kalistova@vscht.czVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.