CS EN

980 Centrální laboratoře

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Vedoucí Hrabal Richard, prof. Ing., CSc. (A)42A +420 220 44 3805 Laboratoř NMR spektroskopie
Hospodář Rottnerová Zdeňka, Ing., Ph.D. (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Referent BOZP Maixner Jaroslav, RNDr., CSc. (A)P03 +420 220 44 5024, +420 220 44 4201 laboratoř rentgenové difraktometrie
laboratoř rentgenové difraktometrie
ZVT Prchal Jan, Ing., Ph.D. (A)42B, (B)239 +420 220 44 3840, +420 220 44 5173 Laboratoř NMR spektroskopie
Laboratoř NMR spektroskopie

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Baroš Petr, Ing. (A)275 +420 220 44 3810 Laboratoř organické elementární analýzy
Bartošová Ivana (A)42A, (A)41 +420 220 44 3805, +420 220 44 4065 Laboratoř NMR spektroskopie
Bradíková Anna, Ing. (A)275A +420 220 44 3810 laboratoř organické element. analýzy
Cibulková Jana, Ing. (A)S39A, (A)S38A +420 220 44 5024, +420 220 44 5043 Laboratoř rentgenové difraktometrie
Dimitrov Rámí, Mgr. (A)275 +420 220 44 3810 Laboratoř organické elementární analýzy
Dvořáková Hana, Ing., CSc. (A)03, (A)42B, (A)41 +420 220 44 3840, +420 220 44 4065 Laboratoř NMR spektroskopie
Ederová Jana, RNDr. Mgr., CSc. (B)S28 +420 220 44 3834 Laboratoř termické analýzy
Frank Kryštof, Bc.
Havlín Jakub, Ing. (B)S28 +420 220 44 3839, +420776237356 Laboratoř termické analýzy
Hrabal Richard, prof. Ing., CSc. (A)42A +420 220 44 3805 Laboratoř NMR spektroskopie
Chudoba Josef, Ing., Ph.D. (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Jarešová Duňa (A)406 +420 220 44 3813 laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Kohoutková Martina, Ing., Ph.D. (A)S38 +420 220 44 5043, +420 220 44 5043 Laboratoř rentgenové difraktometrie
Komers Jiří (B)S28 +420 220 44 3258 Laboratoř termické analýzy
Kosina Jiří, Ing. (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Kotenová Petra, Ing., Ph.D. (A)310 +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Kotrba Kamil, Ing. (DSP) (B)S89 +420 220 44 4464 Laboratoř transmisní elektronové mikroskopie
Krejčí Slavíková Monika, Ing., Ph.D. (B)S28 +420 220 44 3839 Laboratoř termické analýzy
Krupka Miroslav, RNDr., CSc. (A)S38 +420 220 44 5043 Laboratoř rentgenové difraktometrie
Kudrnová Marie, Ing., Ph.D. (B)S12, (B)S14 +420 220 44 3078, +420 220 44 3073 laboratoř ESCA/XPS
laboratoř ESCA
Lang Jan, doc. RNDr., Ph.D. (A)42A +420 220 44 3805 Laboratoř NMR spektroskopie
Lapčák Ladislav, Ing. (DSP) (A)301, (A)310 +420 220 44 4336, +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Machovič Vladimír, Ing., CSc. (A)301, (A)310 +420 220 44 4336, +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Maixner Jaroslav, RNDr., CSc. (A)P03 +420 220 44 5024, +420 220 44 4201, +420730809852 laboratoř rentgenové difraktometrie
laboratoř rentgenové difraktometrie
Marek Ivo, Ing. (B)S89, (A)49 +420 220 44 4464, +420 220 44 4202 Laboratoř transmisní elektronové mikroskopie
Kancelář
Nejedlá Andrea, Ing., Ph.D.
Novotná Markéta (A)310 +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Novotný Radim, Ing. (DSP) (A)42A +420 220 44 3805 Laboratoř NMR spektroskopie
Pažout Richard, Ing., Ph.D. (A)P03 +420 220 44 4080 laboratoř rentgenové difraktometrie
Pechačová Hana (A)406 +420 220 44 3813 laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Pfeiferová Dana (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Pokorná Dana, Ing. (A)406 +420 220 44 3813 laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Prchal Jan, Ing., Ph.D. (A)42B, (B)239 +420 220 44 3840, +420 220 44 5173 Laboratoř NMR spektroskopie
Laboratoř NMR spektroskopie
Randáková Simona, Ing. (A)S38 +420 220 44 5023 Laboratoř rentgenové difraktometrie - metoda XRF
Rottnerová Zdeňka, Ing., Ph.D. (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Rupa Michal (A)275A +420 220 44 3810 Laboratoř organické elementární analýzy
Sialini Pavel, Ing., Ph.D. (B)S12 +420 220 44 3078 laboratoř ESCA/XPS
Skálová Hana, Ing. (DSP)
Sysalová Jiřina, RNDr., CSc. (A)406 +420 220 44 3813 laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Tomková Michaela (B)S28 +420 220 44 3258 Laboratoř termické analýzy
Trchová Miroslava, doc. RNDr., CSc. DSc. (A)310 +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Valtr Jaromír, Ing. (DSP)Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.