CS EN

321 Ústav sacharidů a cereálií

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Sluková Marcela, Ing., Ph.D. (B)44 +420 220 44 3120
Tajemník Pour Vladimír, Ing., CSc. (B)45 +420 220 44 3111
ZVT Pour Vladimír, Ing., CSc. (B)45 +420 220 44 3111
Hospodář Matějec Josef (B)45 +420 220 44 3111Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.