CS EN

966 Personální odbor

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Vedoucí Brůhová Eliška, Ing. (B)102 +420 220 44 4377
Hospodář Tomsová Tereza, Ing. (B)67 +420 220 44 3135 Odměňování

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Brůhová Eliška, Ing. (B)102 +420 220 44 4377
Halalová Romana (B)101 +420 220 44 3005 zprac. mezd - personalistika pro: FCHT, Centrální laboratoře (980)
Horáková Hana, Mgr. (B)101 +420 220 44 4344 Lidské zdroje
Ježková Milena, Ing. (B)67 +420 220 44 4332 DPP
Kopecký Aleš, Mgr. (B)67 +420 220 44 4325 Lidské zdroje, odměňování
Koutecký Pavel, Ing. (B)103 +420 220 44 4478
Lukešová Jolana, Ing. (B)101 +420 220 44 3137, +420734767691 Lidské zdroje, výběrová řízení
Machková Eva, Ing. (B)101 +420 220 44 3005 Rodičovská dovolená
Mittnerová Anna, Ing. (B)S09 +420 220 44 3675 Přijíždějící zahraniční výzkumníci, Projekt ChemJets UCT Prague, OP VVV CZ.02.2.69...8351
Šandová Kateřina, Mgr. (B)101 +420 220 44 3006
Tomsová Tereza, Ing. (B)67 +420 220 44 3135 Odměňování
Tříšková Alena, PhDr. (B)S09 +420 220 44 3675
 
Kalistová Jana (B)102 +420 220 44 5112 Zpracování mezd. Email: Jana.Kalistova@vscht.czVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.