CS EN

Místnost 01

Budova Patro Název Označení
Budova A Přízemí 01 01

Seznam osob:

Jméno Ústav Role Linka
Aubrecht Martin 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Bradáčová Jaroslava 837 Ústav ekonomiky a managementu +420 220 44 4511
Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2061
Čámská Dagmar, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Děkanovský Lukáš, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4474, +420 220 44 4473
Diaz Michael John, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Dovolil Petr 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Elbarky Hubatová-Vacková Anna, Ing. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Fila František 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Gebeltová Ivana, Mgr. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3372
Groll Tomáš, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Grosová Stanislava, doc. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Guillaume Aurore (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Gutzer Martin 837 Ústav ekonomiky a managementu
Hartman Tomáš, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4002
Hassouna Fatima, doc. Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Hlinková Martina, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Hou Guorong, M.Sc. 101 Ústav anorganické chemie
Hrubantová Lenka 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Hřebačková Monika, PhDr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Hudeček Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Chajdová Marie, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Jablonská Lucie, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Jílková Marta, Mgr. 997 Centrum informačních služeb
Jiráková Gabriela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6100
Jirgl Tomáš 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kaplan Dana, Mgr. 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Kaplánek Robert, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek +420 220 44 4067
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kočí Vladimír, prof. Ing., Ph.D., MBA 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Vedoucí
Kolmanová Marie, Ing. 955 Projektové centrum
Konečný Jan, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Kornyliuk Anna, Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Koutecký Pavel, Ing. 966 Personální odbor Hospodář +420 220 44 4478
Kovařík Jan, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky +420 220 44 4212
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Králová Petra, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Krejčí Miloš, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kruteková Jana, Mgr. 834 Ústav jazyků Tajemník +420 220 44 3373
Kubičková Iva, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6139
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Langer Jaromír 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Maga Dušan, prof. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Málek Roman 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2062
Matesová Hedvika, Ing. Mgr. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3372
Matušková Magda, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu Sekretariát
Matuštík Jan, Ing. Mgr. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Maurerová Markéta 962 Sekretariát kvestora +420 220 44 3140
Mc Donnell David Carroll, BA 837 Ústav ekonomiky a managementu
Micka Pavel 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Mikešová Eva, Mgr. 834 Ústav jazyků
Milnerová Kamila, Mgr. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Tajemník
Moll Ivo, RNDr., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Muzikářová Klára, ThDr., Ph.D. 961 Sekretariát rektora Tajemník +420 220 44 5045
Mynaříková Lenka, PhDr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Nováček David, Ing. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Nováková Irena Petra, PhDr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Novotný Lukáš, doc. Dr. Mgr., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Nývltová Jana 453 Děkanát FCHI +420 220 44 3892
Osvald Pavel 990 Výpočetní centrum
Paulu Aleš, Ing. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Pavelková Hana, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Pavlíčková Kateřina, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu +420 220 44 4311
Picková Tereza, Mgr. 940 Poradenské a kariérní centrum
Pokorná Markéta, Mgr. Ing. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3372
Pospíšilová Yveta 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Pošta Vít, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Pourová Simona, Bc. 997 Centrum informačních služeb
Riddell Craig Alfred, B.A., M.Sc. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3371
Richtr Martin, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu Hospodář, Referent BOZP
Sedlar Roman Thomas, Ing., MBA, MSc 834 Ústav jazyků +420 220 44 3371
Scholleová Hana, doc. RNDr. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Sirotná Kamila, Ing. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Strachotová Dana, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Strouhal Jiří, prof. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Studničná Irena, DiS. 997 Centrum informačních služeb
Svozil Daniel, prof. Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie Vedoucí, Hospodář +420 220 44 2244
Šarše Vojtěch, Mgr. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3371
Šebitová Jana 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Šťastný Zdeněk 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šteker Karel, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šturala Jiří, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4002
Šumová Hana 837 Ústav ekonomiky a managementu Sekretariát
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu Pověřen vedením ústavu
Tichánek Libor 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Trecáková Tatiana, Ing., Ph.D. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Tureckiová Michaela, PhDr., CSc., MBA 837 Ústav ekonomiky a managementu
Tvrzník Michal 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Vaghasiya Jayraj Vinubhai, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 6105
Vašek Jan, PhDr. Bc., MSc. et MSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vyvialová Milada, Ing. 966 Personální odbor +420 220 44 3054
Zach Petr 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Záruba Kamil, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie +420 220 44 4084
Zvěřinová Jana, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu


Jméno Ústav Linka
Ohlašovna požáru - Vrátnice A (A)01 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik +420 220 44 4145Více map…  


Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.