CS EN

Místnost 01

Budova Patro Název Označení
Budova A Přízemí 01 01

Seznam osob:

Jméno Ústav Role Linka
Amin Babar 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie
Aubrecht Martin 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2061
Dovolil Petr 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Guillaume Aurore (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Hartman Tomáš, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4002
Hassouna Fatima, doc. Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Hlinská Dana 961 Sekretariát rektora +420 220 44 4144
Hou Guorong, M.Sc. 101 Ústav anorganické chemie
Hrubantová Lenka 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Jílková Marta, Mgr. 997 Centrum informačních služeb
Jiráková Gabriela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6100
Jirgl Tomáš 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Kaplánek Robert, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek +420 220 44 4067
Kočí Vladimír, prof. Ing., Ph.D., MBA 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Vedoucí
Kolmanová Marie, Ing. 955 Projektové centrum
Konečný Jan, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Kovářová Jana, Ing. 969 Odbor zásobování
Kubičková Iva, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6139
Langer Jaromír 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Málek Roman 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2062
Matuštík Jan, Ing. Mgr. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Maurerová Markéta 962 Sekretariát kvestora +420 220 44 3140
Micka Pavel 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Milnerová Kamila, Mgr. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Tajemník
Muzikářová Klára, ThDr., Ph.D. 961 Sekretariát rektora Tajemník
Nováček David, Ing. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Paulu Aleš, Ing. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Pourová Simona, Bc. 997 Centrum informačních služeb
Sirotná Kamila, Ing. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Studničná Irena, DiS. 997 Centrum informačních služeb
Šebitová Jana 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šturala Jiří, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4002
Trecáková Tatiana, Ing., Ph.D. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Tvrzník Michal 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Večeřa Miroslav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3048


Jméno Ústav Linka
Ohlašovna požáru - Vrátnice A (A)01 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik +420 220 44 4145
Ohlašovna požáru - Vrátnice Jankovcova 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik +420 220 44Více map…  


Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.