CS EN

832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Havlík Jan, RNDr., Ph.D. (B)X07 +420 220 44 3260 Laboratoře didaktiky chemie, popularizace přírodních věd, laserová řezačka, správa fotostudia
ZVT Havlík Jan, RNDr., Ph.D. (B)X07 +420 220 44 3260 Laboratoře didaktiky chemie, popularizace přírodních věd, laserová řezačka, správa fotostudia
Referent BOZP Havlík Jan, RNDr., Ph.D. (B)X07 +420 220 44 3260 Laboratoře didaktiky chemie, popularizace přírodních věd, laserová řezačka, správa fotostudia
Požární preventista Havlík Jan, RNDr., Ph.D. (B)X07 +420 220 44 3260 Laboratoře didaktiky chemie, popularizace přírodních věd, laserová řezačka, správa fotostudia
Tajemník Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. (B)X07, (B)X12 +420 220 44 3260, +420 220 44 3280 zástupce vedoucího, IT ve vzdělávání, web ChO
ZVT Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. (B)X07, (B)X12 +420 220 44 3260, +420 220 44 3280 zástupce vedoucího, IT ve vzdělávání, web ChO
Tajemník Poláchová Edita, Mgr. (B)X14 +420 220 44 5105 tajemník
Hospodář Poláchová Dana, Ing. (B)X01 +420 220 44 4417 Finance, projektová manažerka (Podzimní škola, Chemická centra, ChemQuest)
Sekretariát Linhartová Petra (B)X02, (B)S114 +420 220 44 3818, +420 220 44 3062 Sekretariát, studijní oddělení, knihovník
Archiv VŠCHT Praha, nostrifikace

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. (B)X07, (B)X12 +420 220 44 3260, +420 220 44 3280 zástupce vedoucího, IT ve vzdělávání, web ChO
Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (B)X06 +420 220 44 3139 Obecná didaktika, pedagogické vzdělávání akademických pracovníků
Dvořáčková Věra, Bc. PhDr., Ph.D. (B)X08 +420 220 44 3289
Gergelitsová Ivana, Ing., Ph.D. (B)X20 +420 220 44 4437 Elixír do škol, pedagogické praxe
Havlík Jan, RNDr., Ph.D. (B)X07 +420 220 44 3260, +420606918486 Laboratoře didaktiky chemie, popularizace přírodních věd, laserová řezačka, správa fotostudia
High Radka, Mgr., Ph.D. (B)X06 +420 220 44 3139
Holzhauser Petr, RNDr., Ph.D. (B)X03 +420 220 44 4415
Hradecký Pavel, Ing., Ph.D.
Jirkovská Blanka, PhDr., Ph.D. (B)X08 +420 220 44 3289 Sociologie, výzkumná šetření
Klímová Helena, doc. RNDr., CSc. (B)X06 +420 220 44 3139
Kopecká Jitka, Ing., Ph.D.
Kopecký Matyáš
Kotková Zuzana, RNDr., Ph.D. (B)X01 +420 220 44 4417, +420725139751 tajemnice ChO
Linhartová Petra (B)X02, (B)S114 +420 220 44 3818, +420 220 44 3062 Sekretariát, studijní oddělení, knihovník
Archiv VŠCHT Praha, nostrifikace
Lorenzová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. (B)X13 +420 220 44 3136
Nováková Schöffelová Miroslava, PhDr., Ph.D. (B)X20 +420 220 44 4437 Psychologie, speciální pedagogika
Pavelková Isabella, doc. PhDr., CSc. (B)X06 +420 220 44 3139
Poláchová Dana, Ing. (B)X01 +420 220 44 4417 Finance, projektová manažerka (Podzimní škola, Chemická centra, ChemQuest)
Poláchová Edita, Mgr. (B)X14 +420 220 44 5105 tajemník
Světlík Martin Karel, Mgr. (B)X05 +420 220 44 5106, +420776702268
Šimůnek Ondřej, Ing., Ph.D. (B)B3-220 +420 220 44 2079 Didaktika chemie (laboratoře didaktiky chemie, laboratorní technika), správa laboratoří
Štejfová Miroslava, Ing., Ph.D.
Topinková Radka, Mgr. (B)X01 +420 220 44 4417
Tuček Jan, Mgr., Ph.D. (B)X05 +420 220 44 5106
Typoldová Petra (B)B3-214 +420 220 44 2077 laborantka
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. (B)X13 +420 220 44 3136Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.