CS EN

Seznam pracovišť

Fakulta chemické technologie

101 Ústav anorganické chemie
105 Ústav anorganické technologie
106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
107 Ústav skla a keramiky
108 Ústav chemie pevných látek
110 Ústav organické chemie
111 Ústav organické technologie
112 Ústav polymerů
126 Ústav inženýrství pevných látek
141 Laboratoř anorganických materiálů
143 Ústav informatiky a chemie
148 Ústav chemické technologie restaurování památek
150 Děkanát FCHT

Fakulta technologie ochrany prostředí

217 Ústav technologie vody a prostředí
218 Ústav energetiky
228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie
240 Ústav chemie ochrany prostředí
241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
251 Děkanát FTOP

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

319 Ústav biotechnologie
320 Ústav biochemie a mikrobiologie
321 Ústav sacharidů a cereálií
322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
323 Ústav analýzy potravin a výživy
324 Ústav konzervace potravin
342 Ústav chemie přírodních látek
352 Děkanát FPBT

Fakulta chemicko-inženýrská

402 Ústav analytické chemie
403 Ústav fyzikální chemie
409 Ústav chemického inženýrství
444 Ústav fyziky a měřicí techniky
446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
453 Děkanát FCHI

Účelová celoškolská výzkumná a vzdělávací pracoviště

504 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol
535 Centrum "single-site" katalýzy (CSSK)
550 Pracoviště Národního institutu virologie a bakteriologie
554 Pracoviště pro historii chemického průmyslu a aplikované chemie
557 BIOMEDREG
558 Metrologická a zkušební laboratoř
559 Pražské vysokoškolské analytické centrum (PVAC)
560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
599 Konverze a skladování energie

SÚZ

712 Ředitelství
713 Finanční účtárna
721 Provozní odbor
723 Kolej Sázava
724 Kolej Volha
731 Technický odbor
747 Konferenční centrum
748 Rekreační objekt Jáchymov
749 Rekreační objekt Pec p. Sněžkou
755 Menza Volha
756 Club Carbon
757 Jídelna Zikova
758 Táborová základna Běstvina

Celoškolské ústavy

827 Ústav tělesné výchovy a sportu
832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd
834 Ústav jazyků
837 Ústav ekonomiky a managementu

Rektorát

929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha
930 Dětský koutek Zkumavka
936 Oddělení hodnocení kvality
938 Oddělení interního auditu
939 Referát kontroly
940 Poradenské a kariérní centrum
953 Oddělení celoživotního vzděláváni
955 Projektové centrum
961 Sekretariát rektora
962 Sekretariát kvestora
963 Pedagogické oddělení
965 Oddělení pro výzkum a transfer technologií
966 Personální odbor
968 Spisovna
969 Odbor zásobování
971 Ekonomický odbor
972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
974 Zahraniční oddělení
976 Oddělení výstavby a údržby
977 Oddělení správy budov
979 Oddělení komunikace
980 Centrální laboratoře
990 Výpočetní centrum
991 Oddělení pro strategie a rozvoj
992 Oddělení sklářských dílen
995 Odbor provozně-technických služeb
996 Oddělení veřejných zakázek
997 Centrum informačních služeb


Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.