CS EN

837 Ústav ekonomiky a managementu

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny po domluvě přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Hospodář Richtr Martin, Ing. (A)01 Jankovcova 23, Pha 7 Holešovice
Sekretariát Matušková Magda, Mgr. (A)01, (C)001 Kurzy CŽV, projektová podpora
Jankovcova 23, Praha 7 - Holešovice
Sekretariát Šumová Hana (A)01 Jankovcova 23, Praha 7

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Bondar Liudmyla
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. (A)01, (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro, konz. hodiny: středa (online, MS Team) 9:30-11:30; čtvrtek (sudé týdny) 15:00-17:00
odborné zaměření: řízení lidských zdrojů, spokojenost zaměstnanců, řízení podnikových procesů
Bradáčová Jaroslava (A)01 +420 220 44 4511 Studijní oddělení, magisterské studium, Jankovcova 23, Praha 7, 3. patro
Čámská Dagmar, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny (po předchozí domluvě e-mailem dagmar.camska@vscht.cz): on-line přes MS Teams v úterý od 10:00 do 12:00 a ve škole na adrese Jankovcova 23 ve čtvrtek od 16:00 do 18:00. Výzkumná témata: modely predikce finanční tísně podniků, faktory životaschopnosti podniků, oceňování projektů, Vyučované předměty: Podniková ekonomika, Podnikové finance, Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení, Podniková krize
Čápová Jitka, Bc., DiS. +420737899874
Červený Igor, Bc.
Diaz Michael John, Mgr. (A)01 +420720314924
Groll Tomáš, Mgr. (A)01 +420603340385 CŽV a DČ UEM; Jankovcova 23, Praha 7
Grosová Stanislava, doc. Ing., CSc. (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4.P.Konzultační hodiny přes MS TEAMS online po předchozí domluvě mailem (grosovas@vscht.cz) čtvrtek 10-12 hod.
Hlinková Martina, Ing. (A)01 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci, Jankovcova 23, 3. patro
Hřebačková Monika, PhDr. (A)01 +420739247891 Jankovcova 23 Praha 7, 4. patro; konzultační hodiny na základě domluvy, po 15-17h, út 14-16.00h nebo online
Hudeček Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (A)01, (A)01 Ústav ekonomiky a managementu, Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro, konzultační hodiny: Středa 11-11:30, 13:30-14:30
odborné zaměření: Vývoj a řízení komplexních systémů, Rozhodování ve veřejné správě
Chajdová Marie, Ing. (A)01 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci, Jankovcova 23, 3.patro
Charvátová Dagmar, Ing., Ph.D. (A)301 +420737715587 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams dle předchozí e-mailové domluvě. Budova Jankovcova
Jablonská Lucie, Mgr. (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultace přes MS Teams ČT 14:40 - 16:00, Pá 18:40-19:20 po předchozí dohodě.
odborné zaměření: Modelování podnikových procesů, databázové systémy
Kalaman Olha, doc. Dr.
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. (A)01 konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem kapilaf@vscht.cz) pondělí 11:00 - 13:00, Středa 10:00 - 12:00.
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem kleckaj@vscht.cz) pátek 9:00-13:00
Konopka Filip, RNDr. Mgr. Bc.
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny pro ZS: úterý 13:00 - 14:00.
Statistika, Projektování výrobních systémů, Logistika, Management kvality.
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 +420602611505 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny středa 8:15 - 9:00; 14:45 - 15:30, nebo on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem).
Odborné zaměření: veřejná ekonomika, matematika, statistika, operační výzkum.
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D., M.A. (A)01 konzultační hodiny: (po domluvě e-mailem krajcovj@vscht.cz) pondělí 13:00 - 14:00, středa 9:00 - 12:00 (nebo individuálně dle domluvy)
Králová Petra, Ing., Ph.D. (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem (petra.kralova@vscht.cz) čtvrtek: 12:00-16:00
Krejčí Miloš, Ing. (A)01 +420775401577 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultace osobně nebo online přes MS Teams kdykoliv po předchozí domluvě.
Kubát Viktor, Mgr., MBA
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny úterý 11:00-12:00 po předchozí domluvě (olga.kutnohorska@vscht.cz)
Lochmanová Ludmila, doc. JUDr., Ph.D.
Maga Dušan, prof. Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny: každý pátek, od 9:30 do 10:30 (přes MS TEAMS); doporučuji předchozí e-mailovou domluvu.
Odborné zaměření: Technické vědy, telekomunikace, numerické metody
Mácha Václav, RNDr., Ph.D.
Maialeh Robin, Ing., Ph.D.
Matušková Magda, Mgr. (A)01, (C)001 +420737899868 Kurzy CŽV, projektová podpora
Jankovcova 23, Praha 7 - Holešovice
Mc Donnell David Carroll, BA (A)01 +420604457053 Consultation hours: Thursdays 10-12, Friday 10-12, or by appointment via Teams or in person at Lighthouse P7
Mynaříková Lenka, PhDr., Ph.D. (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro, konz. hodiny: pondělí 11:00-13:00 nebo po domluvě jindy
Myšková Renáta, doc. Ing. et.Ing., Ph.D.
Nováková Irena Petra, PhDr. (A)01, (C)001 Budova Jankovcova 23, 4NP; Konzultační hodiny: pondělí 17:00 - 18:30 a pátek 17:00 - 18:30 (on-line) po předchozí domluvě
Novotný Lukáš, doc. Dr. Mgr., M.A. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě vždy čtvrtek 8.00 - 9.00 přes MS Teams.
Pavelková Hana, Mgr., Ph.D. (A)01, (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny út 12:00 - 14:00
Odborné zaměření: Anglický jazyk pro ekonomiku a management, celoživotní vzdělávání
Pavlíčková Kateřina, Ing. (A)01, (A)01 +420 220 44 4311 Jankovcova 23, Praha 7, 3. patro
Studijní odd. - bakalářské studium, Jankovcova 23, 3. patro
Picek František +420775850693
Pilík Michal, doc. Ing., Ph.D.
Pošta Vít, doc. Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro
finanční trhy, makroekonomie, regionální dopady makroekonomických politik, trhy práce
Potluka Oto, doc. Ing., Ph.D.
Richtr Martin, Ing. (A)01 +420778764654 Jankovcova 23, Pha 7 Holešovice
Říhová Elena, Mgr., Ph.D.
Savický Nikolaj, PhDr., Ph.D.
Scholleová Hana, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 +420739535012 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro, konzultace úterý 14 - 16
Odborné zaměření: podnikové ekonomika, podnikové finance, controlling, oceňování podniku
Souček Ivan, Ing., Ph.D. (C)307 +420 220 44 4307
Strachotová Dana, Ing., Ph.D. (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro; Konzultační hodiny: on-line, prostřednictvím Teams; domluva termínu mailem: dana.strachotova@vscht.cz
Strouhal Jiří, prof. Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 středa 8-9 Jankovcova/MS Teams
Klíčová slova: účetnictví, výkaznictví, zdanění, finanční výkonnost
Špirková Daniela, doc. Ing., Ph.D.
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. (A)01, (A)01 Office Hours: Wed: 8.00 - 9.00; Thur: 8.00 - 9.00, 13.00 - 14.00; Fri: 8.00 - 9.00; and upon agreement. I am happy to consult via MS Teams or other online tools.
Šteker Karel, Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny po předchozí domluvě středa 8 - 10 hodin nebo on-line přes MS Teams.
Odborné zaměření: české a mezinárodní účetnictví, podnikové finance, podniková ekonomika.
Štěpánek Petr, Ing. arch.Ing., Ph.D.
Šumová Hana (A)01 +420736200569 Jankovcova 23, Praha 7
Šumpíková Markéta, doc. Ing., Ph.D.
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 +420778717323 Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny po domluvě přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Tomešková Kateřina, Mgr., Ph.D.
Tureckiová Michaela, PhDr., CSc., MBA (A)01, (A)01 Kontaktní adresa: Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro; Konzultační hodiny pro předmět Leadership a vzdělávání zaměstnanců a pro zájemce o vedení závěrečných prací ve čtvrtek od 14:00 hodin - první kontakt elektronicky na e-mailové adrese
Odborné zaměření: leadership, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, management vzdělávání, vzdělávání dospělých, trendy v people managementu
Vacík Emil, prof. Ing., Ph.D.
Vašek Jan, PhDr. Bc., Ph.D., MSc. et MSc. (A)01 Konzultační hodiny vždy v pondělí od 14-18.00 prostřednictvím MS TEAMS.
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. (A)01, (A)01 +420777709843 Konzultační hodiny od 2.10-14.12. 2022 vždy - středa od 11-13 hod. budu se snažit být přítomen osobně na ÚEM v Jakovcově ulici 4.patro, jinak, e-mailem: kdykoliv včetně SO-NE (od 10-20 hod.) budu se snažit reagovat operativně - adresa: veberj@vscht.cz. Dále na MS Teamsech po avisu na chatu, v urgentních případech na mobilu, kdykoliv 10-20 hod.
Odborné zaměření: Základy managementu, Provozní management, Management udržitelnosti
Vinterová Helena, PaedDr.
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 +420773759546 Kancelář Jankovcova 23, Praha 7, 4. patro. Garant studijního programu Odvětvový management, mezinárodní spolupráce.
Konzultace: Vždy po přednášce, jindy na základě domluvy
Vozárová Pavla, Ing. Mgr., Ph.D., M.A.
Vytlačil Dalibor, doc. Ing., CSc.
Xia Shangzhou, Bc.
Yurevych Viktoriya
Zahrádka Jaromír, RNDr. Ing., Ph.D.
Zvěřinová Jana, Mgr. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě: pondělí 9:00-11:00 osobně v budově Lighthouse nebo online přes MS Teams; středa 8.30-10:30 online přes MS TeamsVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.