CS EN

980 Centrální laboratoře

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Hrabal Richard, prof. Ing., CSc. (A)42A +420 220 44 3805 Laboratoř NMR spektroskopie
Hospodář Rottnerová Zdeňka, Ing., Ph.D. (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Referent BOZP Maixner Jaroslav, RNDr., CSc. (A)P03 +420 220 44 5024, +420 220 44 4201 laboratoř rentgenové difraktometrie
laboratoř rentgenové difraktometrie
ZVT Prchal Jan, Ing., Ph.D. (A)42B, (B)239 +420 220 44 3840, +420 220 44 5173 Laboratoř NMR spektroskopie
Laboratoř molekulární biologie a virologie

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Baroš Petr, Ing. (A)275 +420 220 44 3810 Laboratoř organické elementární analýzy
Bartošová Ivana (A)42A, (A)41 +420 220 44 3805, +420 220 44 4065 Laboratoř NMR spektroskopie
Baxová Lenka, Ing. (A)275 +420 220 44 3810
Bradíková Anna, Ing. (A)275A +420 220 44 3810 laboratoř organické element. analýzy
Dvořáková Hana, Ing., CSc. (A)42B, (A)41 +420 220 44 3840, +420 220 44 4065 Laboratoř NMR spektroskopie
Ederová Jana, RNDr. Mgr., CSc. (B)S28 +420 220 44 3834 Laboratoř termické analýzy
Frank Kryštof, Bc. (A)310 +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Havlín Jakub, Ing. (B)S28 +420 220 44 3839, +420776237356 Laboratoř termické analýzy
Hrabal Richard, prof. Ing., CSc. (A)42A +420 220 44 3805 Laboratoř NMR spektroskopie
Chudoba Josef, Ing., Ph.D. (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Jarešová Duňa (A)406 +420 220 44 3813 laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Kohoutková Martina, Ing., Ph.D. (A)S38 +420 220 44 5043, +420 220 44 5043 Laboratoř rentgenové difraktometrie
Koláčný Lukáš, Ing. (DSP) (B)S89 +420 220 44 4464 Laboratoř transmisní elektronové mikroskopie
Komers Jiří (B)S28, (B)S27A +420 220 44 3834, +420 220 44 3258 Laboratoř termické analýzy
Konvalinková Jitka, Ing. (DSP) (A)S38 +420 220 44 5043 Laboratoř rentgenové difraktometrie
Kopecká Hana (A)406 +420 220 44 3813 laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Kosina Jiří, Ing. (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Kotenová Petra, Ing., Ph.D. (A)310 +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Krejčí Slavíková Monika, Ing., Ph.D. (B)S28 +420 220 44 3839 Laboratoř termické analýzy
Krupka Miroslav, RNDr., CSc. (A)S38 +420 220 44 5043 Laboratoř rentgenové difraktometrie
Kudrnová Marie, Ing., Ph.D. (B)S12, (B)S14 +420 220 44 3078, +420 220 44 3073 laboratoř ESCA/XPS
laboratoř ESCA
Lang Jan, doc. RNDr., Ph.D. (A)42A +420 220 44 3805 Laboratoř NMR spektroskopie
Lapčák Ladislav, Ing. (DSP) (A)301, (A)310 +420 220 44 4336, +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Machovič Vladimír, Ing., CSc. (A)301, (A)310 +420 220 44 4336, +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Maixner Jaroslav, RNDr., CSc. (A)P03 +420 220 44 5024, +420 220 44 4201, +420730809852 laboratoř rentgenové difraktometrie
laboratoř rentgenové difraktometrie
Mašek Benetková Barbora, Ing., Ph.D. (A)G02 +420 220 44 3786, +420723818022
Michálková Lenka, Ing., Ph.D. (A)42B +420 220 44 3840
Nejedlá Andrea, Ing., Ph.D. (A)406 +420 220 44 3813 Laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Novotná Markéta (A)310 +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Novotný Radim, Ing. (B)238 +420 220 44 5173
Pavlova Ewa Halina, Dr. rer. nat. (B)S89 +420 220 44 4464 Laboratoř transmisní elektronové mikroskopie
Pažout Richard, Ing., Ph.D. (A)P03 +420 220 44 4080 laboratoř rentgenové difraktometrie
Pfeiferová Dana (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Pokorná Dana, Ing. (A)406 +420 220 44 3813 laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Popelková Daniela, Ing.
Prchal Jan, Ing., Ph.D. (A)42B, (B)239 +420 220 44 3840, +420 220 44 5173 Laboratoř NMR spektroskopie
Laboratoř molekulární biologie a virologie
Randáková Simona, Ing. (A)S38 +420 220 44 5023 Laboratoř rentgenové difraktometrie - metoda XRF
Rottnerová Zdeňka, Ing., Ph.D. (A)S08 +420 220 44 3812 Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Rupa Michal (A)275A +420 220 44 3810 Laboratoř organické elementární analýzy
Sialini Pavel, Ing., Ph.D. (B)S12 +420 220 44 3078 laboratoř ESCA/XPS
Skálová Hana, Ing. (A)310 +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Sýkora Jan, Ing., Ph.D. (A)42A +420 220 44 3840 Laboratoř NMR spektroskopie
Sysalová Jiřina, RNDr., CSc. (A)406 +420 220 44 3813 laboratoř atomové absorpční spektrometrie
Tomková Michaela (B)S28, (B)S27A +420 220 44 3834, +420 220 44 3258 Laboratoř termické analýzy
Trchová Miroslava, doc. RNDr., CSc., DSc. (A)310 +420 220 44 4137 Laboratoř molekulové spektroskopie
Valtr Jaromír, Ing. (DSP) +420732967872
Voňavková Ilona, Ing. (A)S38 +420 220 44 5043 Laboratoř rentgenové difraktometrieVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.