CS EN

955 Projektové centrum

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Štěpánková Hana, Ing. (B)Z B1-414d, (B)Z B1-414c +420 220 44 3210 Organizační záležitosti oddělení; mezinárodní projekty (Horizont 2020, Horizont Evropa)
Tajemník Konecká Anna, Ing. (B)Z B1-414c +420 220 44 4403 Marie Sklodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowships, Doctoral Networks, Staff Exchanges; projekt KOMPAS, mobilitní projekty
Sekretariát Vavreinová Zuzana (B)Z B2-330 +420 220 44 2630 Sekretariát Projektového centra a Oddělení pro výzkum a transfer technologií

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Bocková Romana, Ing. (B)Z B1-414c +420604879399 Projektová podpora pro FPBT, FCHT
Čadková Hana, Ing. (B)Z B1-414f +420 220 44 4466 Projekty GAČR; MZdr; MZE; MV; MK
Friessová Karolína, Ing., Ph.D. (B)Z B1-414c +420 220 44 3302 Horizon Europe, Horizon 2020, Marie Sklodowska-Curie Actions, EHP a Norské fondy; projekt KOMPAS
Grünwaldt Miroslava, M.A. (B)Z B1-414c +420736193929 Horizon Europe; Challenge Fund (Czech-UNDP Partnership for SDGs); EIT HEI Initiative; projekt KOMPAS
Chmelová Anna, Ing. (B)Z B1-414f +420 220 44 3301, +420605145229 projekty MŠMT; Visegrádský fond
Jirásková Mária, Mgr.
Keprtová Anna, Mgr. (B)Z B1-414c +420736193850 Projektová podpora pro FCHI
Knaislová Anna, Ing. Bc., Ph.D. (B)Z B1-414c +420721624693 Mobilitní projekty; DIOSCURI
Kolmanová Marie, Ing. (A)01 Projekt KOMPAS
Konecká Anna, Ing. (B)Z B1-414c +420 220 44 4403 Marie Sklodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowships, Doctoral Networks, Staff Exchanges; projekt KOMPAS, mobilitní projekty
Kurdiovská Šárka, Ing.
Kwoczynski Daniel (B)Z B1-414c +420736193868 Mobilitní projekty; OP JAK; Chemfells
Pospíšilová Iveta, Ing. (B)Z B1-414f +420 220 44 3232, +420776660220 Projekty TAČR; MPO; Interní systém Granty a Projekty (GaP)
Stočesová Petra, Ing. (B)Z B1-414c +420736193966 Projektová podpora pro FTOP
Štěpánková Hana, Ing. (B)Z B1-414d, (B)Z B1-414c +420 220 44 3210, +420723688066 Organizační záležitosti oddělení; mezinárodní projekty (Horizont 2020, Horizont Evropa)
Vavreinová Zuzana (B)Z B2-330 +420 220 44 2630, +420604368419 Sekretariát Projektového centra a Oddělení pro výzkum a transfer technologiíVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.