CS EN

Místnost 01

Budova Patro Název Označení
Budova A Přízemí 01 01

Seznam osob:

Jméno Ústav Role Linka
Adamová Alena 972 Oddělení bezpečnosti práce
Aubrecht Martin 972 Oddělení bezpečnosti práce
Bautkinová Tereza, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2061
Děkanovský Lukáš, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4474, +420 220 44 4473
Diaz Michael John, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Dovolil Petr 972 Oddělení bezpečnosti práce
Fila František 972 Oddělení bezpečnosti práce
Gebeltová Ivana, Mgr. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3372
Groll Tomáš, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Grosová Stanislava, doc. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Gutzer Martin 837 Ústav ekonomiky a managementu
Hartman Tomáš, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4002
Hassouna Fatima, doc. Mgr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky +420 220 44 4099, +420 220 44 4099
Hou Guorong, M.Sc. 101 Ústav anorganické chemie
Hřebačková Monika, PhDr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Hudeček Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Jablonská Lucie, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Jílková Marta, Mgr. 997 Centrum informačních služeb
Jiráková Gabriela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6100
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kaplánek Robert, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek +420 220 44 4067
Khezri Bahareh, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4473, +420 220 44 4474
Kholomyeva Marina, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kornyliuk Anna, Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kovařík Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky +420 220 44 4212
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Králová Petra, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Krejčí Miloš, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kruteková Jana, Mgr. 834 Ústav jazyků Tajemník +420 220 44 3373
Kubičková Iva, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6139
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Langer Jaromír 972 Oddělení bezpečnosti práce
Maga Dušan, prof. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Málek Roman 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2062
Matesová Hedvika, Ing. Mgr. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3372
Matušková Magda, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu Sekretariát
Mc Donnell David Carroll, BA 837 Ústav ekonomiky a managementu
Micka Pavel 972 Oddělení bezpečnosti práce
Mikešová Eva, Mgr. 834 Ústav jazyků
Mikhailov Konstantin, CSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek +420 220 44 3205
Moll Ivo, RNDr., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Muzikářová Klára, ThDr., Ph.D. 961 Sekretariát rektora Tajemník +420 220 44 5045
Mynaříková Lenka, PhDr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Nováková Lenka, Bc. 966 Personální odbor
Novotný Lukáš, doc. Dr. Mgr., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Pavelková Hana, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Pavlíčková Kateřina, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Pokorná Markéta, Mgr. Ing. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3372
Pospíšilová Yveta 972 Oddělení bezpečnosti práce
Pošta Vít, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Pourová Simona, Bc. 997 Centrum informačních služeb
Riddell Craig Alfred, B.A., M.Sc. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3371
Romanenko Viktoriia, doc., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Sedlar Roman Thomas, Ing., MBA, MSc 834 Ústav jazyků +420 220 44 3371
Scholleová Hana, doc. RNDr. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Strachotová Dana, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Strouhal Jiří, prof. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Studničná Irena, DiS. 997 Centrum informačních služeb
Svozil Daniel, prof. Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie Vedoucí, Hospodář +420 220 44 2244
Šarše Vojtěch, Mgr. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3371
Šebitová Jana 972 Oddělení bezpečnosti práce
Šťastný Zdeněk 972 Oddělení bezpečnosti práce
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šteker Karel, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Štěpánková Hana, Ing. 955 Projektové centrum Pověřen vedením ústavu
Šturala Jiří, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4002
Šumová Hana 837 Ústav ekonomiky a managementu Sekretariát
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu Pověřen vedením ústavu
Tichánek Libor 972 Oddělení bezpečnosti práce
Tureckiová Michaela, PhDr., CSc., MBA 837 Ústav ekonomiky a managementu
Tvrzník Michal 972 Oddělení bezpečnosti práce
Vaghasiya Jayraj Vinubhai, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 6105
Vařák Petr, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 4003
Vašek Jan, PhDr. Bc., MSc. et MSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Záruba Kamil, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie +420 220 44 4084
Zvěřinová Jana, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementuVíce map…  


Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.