CS EN

Ing. David Koloušek, CSc.


Role: Ústav:
Referent BOZP 108 Ústav chemie pevných látek
Požární preventista 108 Ústav chemie pevných látek

Kontakt

E-mail: David.Kolousekvscht.cz
Ústav: 108 Ústav chemie pevných látek

Budova: Budova A
Místnost: P01 
Linka: +420220444088
Poznámka:
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.