CS EN

Ing. Tomáš Kročil


Fotografie zobrazena se souhlasem vyfotografovaného.

Kontakt

E-mail: Tomas.Krocilvscht.cz
Ústav: 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Budova:
Místnost:
Linka:
Poznámka:

Ústav: 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Budova:
Místnost:
Linka:
Poznámka:
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.