CS EN

Ing. Kamila Klaudisová, Ph.D.


Fotografie zobrazena se souhlasem vyfotografovaného.
Role: Ústav:
Vedoucí 453 Děkanát FCHI
Pověřen vedením ústavu Fakulta chemicko-inženýrská
Hospodář 453 Děkanát FCHI

Kontakt

E-mail: Kamila.Klaudisovavscht.cz
Ústav: 453 Děkanát FCHI

Budova:
Místnost:
Linka: +420220443281
Poznámka: Tajemník fakulty, doktorské studium, linka přesměrována na mobil, budova B, Zikova 4, dv.č. 2404

Ústav: 453 Děkanát FCHI

Budova:
Místnost:
Linka:
Poznámka:
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.