CS EN

837 Ústav ekonomiky a managementu

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (C)306, (C)306 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams. Konzultační hodiny pro diplomové práce či studijní záležitosti po domluvě (zpravidla pátek) přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Tajemník Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. (C)309 +420 220 44 3044 Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě emailem (Marek.Botek@vscht.cz) středa a čtvrtek, 14:00-16:00
Hospodář Richtr Martin, Ing. (C)308
Referent BOZP Richtr Martin, Ing. (C)308
Referent BOZP Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (C)315 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem Jiri.Klecka@vscht.cz) úterý 8:00-10:00 a středa 10:00-12:00
Požární preventista Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (C)315 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem Jiri.Klecka@vscht.cz) úterý 8:00-10:00 a středa 10:00-12:00
Sekretariát Matušková Magda, Mgr. (B)01, (C)306 +420 220 44 3097 Kurzy CŽV, projektová podpora
Sekretariát Motejzíková Jana (C)306 +420 220 44 3097

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. (C)309 +420 220 44 3044 Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě emailem (Marek.Botek@vscht.cz) středa a čtvrtek, 14:00-16:00
Bradáčová Jaroslava (C)302 +420 220 44 4311 Studijní oddělení, magisterské studium
Bronec Oldřich, Ing., CSc. (A)01 Konzultační hodiny v době on-line výuky prostřednictvím MS Teams úterý 9:00-13:00; 702035365
Čámská Dagmar, Ing., Ph.D. (C)315 Konzultační hodiny: pouze on-line přes MS Teams (po předchozí domluvě e-mailem dagmar.camska@vscht.cz) Každé pondělí 14:00 - 16:00 a každý čtvrtek 9:00 - 11:00, Výzkumná témata: modely predikce finanční tísně podniků, faktory životaschopnosti podniků, oceňování projektů, Vyučované předměty: Podniková ekonomika, Podnikové finance, Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení, Podniková krize
Čápová Jitka, Bc., DiS. (C)301 +420737899874 Administrativa kurzů CŽV, podpora projektů
Diaz Michael John, Mgr. (A)01 +420720314924
Dvořáková Zuzana, prof. Ing., CSc. (C)304 KH úterý 14.15-16.15 online přes MS Teams, jiný termín po předchozí domluvě (Office hours Tuesday 14.15-16.15)
Fanta Petr, Ing., Ph.D.
Groll Tomáš, Mgr. (A)01 +420603340385 CŽV a DČ UEM; Lighthouse 202, Jankovcova 1566/2
Grosová Stanislava, doc. Ing., CSc. (C)314 +420 220 44 5041 Konzultační hodiny přes MS TEAMS online po předchozí domluvě mailem (grosovas@vscht.cz) čtvrtek 10-12 hod.
Hlinková Martina, Ing. (C)313 +420 220 44 4331 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci
Hřebačková Monika, PhDr. (A)01 +420739247891
Hudeček Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (C)301 Konzultační hodiny: Úterý 13:00-15:00 (837 - Ústav ekonomiky a managementu - aktuálně sídlící v budově Lighouse v pražských Holešovicích)
Chajdová Marie, Ing. (C)313 +420 220 44 4331 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci
Charvátová Dagmar, Ing., Ph.D. (A)01 +420737715587 Konzultace na MS Teams, pátek od 08.00 - 12.00, případně po domluvě.
Jílková Petra, Ing., Ph.D. (A)01 +420733625884 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po předchozí domluvě) v úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultace po předchozí dohodě přes email ( jiri.kaiser@vscht.cz ) přes MS Teams ve středu 19:15 - 21:15
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. (A)01 konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem kapilaf@vscht.cz) pondělí 11:00 - 13:00, Středa 10:00 - 12:00.
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (C)315 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem Jiri.Klecka@vscht.cz) úterý 8:00-10:00 a středa 10:00-12:00
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Konzultace v LS: Pátek 11-13 on-line formou; Učím předměty: Statistika 1 a 2, Projektování výrobních systémů, Podnikovou ekonomiku.
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D.
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D. M.A. (A)01 konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem krajcovj@vscht.cz) pondělí 10:40 - 14:40 (nebo individuálně dle domluvy)
Králová Petra, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem (petra.kralova@vscht.cz) středa: 11:00-15:00
Krejčí Miloš, Ing. (C)310 +420775401577 Konzultace osobně nebo online přes MS Teams kdykoliv po předchozí domluvě.
Kubát Viktor, Mgr., MBA.
Kushwaha Swati, BSc.
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. (C)309 +420 220 44 3044 Konzultační hodiny on-line čtvrtek 14:00-15:00 po předchozí domluvě (olga.kutnohorska@vscht.cz)
Lochmanová Ludmila, doc. JUDr., Ph.D.
Maga Dušan, prof. Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny: každý pátek, od 9:30 do 10:30 (přes MS TEAMS); doporučuji předchozí e-mailovou domluvu.
Mácha Václav, RNDr., Ph.D.
Maialeh Robin, Ing., Ph.D.
Matušková Magda, Mgr. (B)01, (C)306 +420 220 44 3097, +420737899868 Kurzy CŽV, projektová podpora
Mc Donnell David Carroll, BA. (A)01 +420604457053 Consultation hours: Thursdays 10-12, Friday 10-12, or by appointment via Teams or in person at Lighthouse P7
Moll Ivo, RNDr., CSc. (A)01 +420602755541 Konzultační hodiny (Collaborate): úterý 16,00 a čtvrtek 15,00
Motejzíková Jana (C)306 +420 220 44 3097, +420739535029
Mynaříková Lenka, PhDr., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny - čtvrtek 10:00-14:00 online přes MS Teams.
Myšková Renáta, doc. Ing. et.Ing., Ph.D.
Němečková Iveta, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny LS 2021: pondělí 11:00 - 13:00 - online - MS Teams; termín dle e-mailové dohody.
Nováková Irena Petra, PhDr. (C)301, (C)001 Konzultační hodiny: pondělí 17:00 - 18:30 a pátek 17:00 - 18:30 (on-line) po předchozí domluvě
Novotný Lukáš, doc. Dr. Mgr., M.A. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě vždy čtvrtek 8.00 - 9.00 přes MS Teams.
Ostapenko Galina, doc. Ing., CSc.
Pavelková Hana, Mgr., Ph.D. (A)01 Consultations (MS Teams) Monday 13:00 - 15:00 + Tuesday 9:00 - 11:00
Pavlíčková Kateřina, Ing. (C)302 +420 220 44 4311 Studijní odd. - bakalářské studium
Pilík Michal, doc. Ing., Ph.D.
Pošta Vít, doc. Ing., Ph.D.
Potluka Oto, doc. Ing., Ph.D.
Rihova Elena, Mgr., Ph.D.
Richtr Martin, Ing. (C)308 +420778764654
Savický Nikolaj, PhDr., Ph.D.
Scholleová Hana, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (A)01 +420739535012 Konzultace na MS Teams, ST od 20.00 - 22.00 případně po domluvě.
Souček Ivan, Ing., Ph.D. (C)307 +420 220 44 4307
Strachotová Dana, Ing., Ph.D. (C)314 +420 220 44 5041 Konzultační hodiny: on-line, prostřednictvím Teams; domluva termínu mailem: dana.strachotova@vscht.cz
Strouhal Jiří, prof. Ing., Ph.D. (A)01 Konsultace v LS prostřednictvím MS Teams (středa 7:45 - 8:45; středa 11:00 - 12:00)
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. (A)01, (A)01 Office Hours: Wed: 8.00 - 9.00; Thur: 8.00 - 9.00, 13.00 - 14.00; Fri: 8.00 - 9.00; and upon agreement. I am happy to consult via MS Teams or other online tools.
Šteker Karel, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po předchozí domluvě) v pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin. Vyučované předměty: Podnikové finance, Finanční management, Účetnictví
Štěpánek Petr, Ing. arch.Ing., Ph.D.
Šulc Kryštof, Ing. (A)01 Konzultační hodiny lze realizovat osobně (v budově Lighthouse v pražských Holešovicích) nebo online přes MS Teams po předchozí domluvě emailem nebo přes MS Teams.
Šumpíková Markéta, doc. Ing., Ph.D.
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (C)306, (C)306 +420778717323 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams. Konzultační hodiny pro diplomové práce či studijní záležitosti po domluvě (zpravidla pátek) přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Tomešková Kateřina, Mgr., Ph.D.
Tureckiová Michaela, PhDr., CSc. MBA. (A)01 Konzultační hodiny pro předmět Leadership a vzdělávání zaměstnanců a pro zájemce o vedení závěrečných prací ve čtvrtek od 14 do 16 hodin - aktuálně prostřednictvím MS Teams (po předchozí dohodě e-mailem)
Vacík Emil, prof. Ing., Ph.D.
Vašek Jan, PhDr. Bc., MSc.et.MSc. (A)01 Konzultační hodiny vždy v pondělí od 14-18.00 prostřednictvím MS TEAMS.
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. (A)01 +420777709843 Konzultační hodiny od 1.3. 2021: e-mailem: kdykoliv včetně SO-NE (od 10-20 hod.) budu se snažit reagovat operativně - adresa: veberj@vscht.cz. Dále na MS Teamsech po avisu na chatu, v urgentních případech na mobilu, kdykoliv 10-20 hod.
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. (C)305, (A)01 +420773759546 Garant studijního programu Odvětvový management, mezinárodní spolupráce
On-line konzultace dle domluvy. Kancelář Jankovcova 23, 3. patro.
Vozárová Pavla, Ing. Mgr., Ph.D. M.A.
Vytlačil Dalibor, doc. Ing., CSc.
Xia Shangzhou, Bc.
Zahrádka Jaromír, RNDr. Ing., Ph.D.
Zvěřinová Jana, Mgr. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě: pondělí 9:00-11:00 osobně v budově Lighthouse nebo online přes MS Teams; středa 8.30-10:30 online přes MS TeamsVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.