CS EN

837 Ústav ekonomiky a managementu

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (C)306, (C)306 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams. Konzultační hodiny pro diplomové práce či studijní záležitosti po domluvě (zpravidla pátek) přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Tajemník Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. (C)309 +420 220 44 3044 Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě emailem (Marek.Botek@vscht.cz) středa a čtvrtek, 14:00-16:00
Hospodář Richtr Martin, Ing. (C)308
Referent BOZP Richtr Martin, Ing. (C)308
Referent BOZP Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (C)315 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem Jiri.Klecka@vscht.cz) úterý 8:00-10:00 a středa 10:00-12:00
Požární preventista Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (C)315 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem Jiri.Klecka@vscht.cz) úterý 8:00-10:00 a středa 10:00-12:00
Sekretariát Matušková Magda, Mgr. (B)01, (C)306 +420 220 44 3097 Kurzy CŽV, projektová podpora
Sekretariát Motejzíková Jana (C)306

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. (C)309 +420 220 44 3044 Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě emailem (Marek.Botek@vscht.cz) středa a čtvrtek, 14:00-16:00
Bradáčová Jaroslava (C)302 +420 220 44 4311 Studijní oddělení, magisterské studium
Bronec Oldřich, Ing., CSc. (A)01 Konzultační hodiny v době on-line výuky prostřednictvím MS Teams úterý 9:00-13:00; 702035365
Čámská Dagmar, Ing., Ph.D. (C)315 Konzultační hodiny: pouze on-line přes MS Teams (po předchozí domluvě e-mailem dagmar.camska@vscht.cz) Každé pondělí 14:00 - 16:00 a každý čtvrtek 9:00 - 11:00, Výzkumná témata: modely predikce finanční tísně podniků, faktory životaschopnosti podniků, oceňování projektů, Vyučované předměty: Podniková ekonomika, Podnikové finance, Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení, Podniková krize
Čápová Jitka, Bc., DiS. (C)301 +420737899874 Administrativa kurzů CŽV, podpora projektů
Diaz Michael John, Mgr. (A)01 +420720314924
Dvořáková Zuzana, prof. Ing., CSc. (C)304 KH úterý 14.15-16.15 online přes MS Teams, jiný termín po předchozí domluvě (Office hours Tuesday 14.15-16.15)
Fanta Petr, Ing., Ph.D.
Groll Tomáš, Mgr. (A)01 +420603340385 CŽV a DČ UEM; Lighthouse 202, Jankovcova 1566/2
Grosová Stanislava, doc. Ing., CSc. (C)314 +420 220 44 5041 Konzultační hodiny přes MS TEAMS online po předchozí domluvě mailem (grosovas@vscht.cz) čtvrtek 10-12 hod.
Hlinková Martina, Ing. (C)313 +420 220 44 4331 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci
Hřebačková Monika, PhDr. (A)01 +420739247891
Hudeček Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (C)301 Konzultační hodiny: Úterý 13:00-15:00 (837 - Ústav ekonomiky a managementu - aktuálně sídlící v budově Lighouse v pražských Holešovicích)
Chajdová Marie, Ing. (C)313 +420 220 44 4331 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci
Charvátová Dagmar, Ing., Ph.D. (A)01 +420737715587 Konzultace na MS Teams, pátek od 08.00 - 12.00, případně po domluvě.
Jílková Petra, Ing., Ph.D. (A)01 +420733625884 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po předchozí domluvě) v úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultace po předchozí dohodě přes email ( jiri.kaiser@vscht.cz ) přes MS Teams ve středu 19:15 - 21:15
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. (A)01 konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem kapilaf@vscht.cz) pondělí 11:00 - 13:00, Středa 10:00 - 12:00.
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (C)315 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem Jiri.Klecka@vscht.cz) úterý 8:00-10:00 a středa 10:00-12:00
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Konzultace v LS: Pátek 11-13 on-line formou; Učím předměty: Statistika 1 a 2, Projektování výrobních systémů, Podnikovou ekonomiku.
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D.
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D. M.A. (A)01 konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem krajcovj@vscht.cz) pondělí 10:40 - 14:40 (nebo individuálně dle domluvy)
Králová Petra, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem (petra.kralova@vscht.cz) středa: 11:00-15:00
Krejčí Miloš, Ing. (C)310 +420775401577 Konzultace osobně nebo online přes MS Teams kdykoliv po předchozí domluvě.
Kubát Viktor, Mgr., MBA.
Kushwaha Swati, BSc.
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. (C)309 +420 220 44 3044 Konzultační hodiny on-line čtvrtek 14:00-15:00 po předchozí domluvě (olga.kutnohorska@vscht.cz)
Lochmanová Ludmila, doc. JUDr., Ph.D.
Maga Dušan, prof. Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny: každý pátek, od 9:30 do 10:30 (přes MS TEAMS); doporučuji předchozí e-mailovou domluvu.
Mácha Václav, RNDr., Ph.D.
Maialeh Robin, Ing., Ph.D.
Matušková Magda, Mgr. (B)01, (C)306 +420 220 44 3097, +420737899868 Kurzy CŽV, projektová podpora
Mc Donnell David Carroll, BA. (A)01 +420604457053 Consultation hours: Thursdays 10-12, Friday 10-12, or by appointment via Teams or in person at Lighthouse P7
Moll Ivo, RNDr., CSc. (A)01 +420602755541 Konzultační hodiny (Collaborate): úterý 16,00 a čtvrtek 15,00
Motejzíková Jana (C)306 +420739535029
Mynaříková Lenka, PhDr., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny - čtvrtek 10:00-14:00 online přes MS Teams.
Myšková Renáta, doc. Ing. et.Ing., Ph.D.
Němečková Iveta, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny LS 2021: pondělí 11:00 - 13:00 - online - MS Teams; termín dle e-mailové dohody.
Nováková Irena Petra, PhDr. (C)301, (C)001 Konzultační hodiny: pondělí 17:00 - 18:30 a pátek 17:00 - 18:30 (on-line) po předchozí domluvě
Novotný Lukáš, doc. Dr. Mgr., M.A. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě vždy čtvrtek 8.00 - 9.00 přes MS Teams.
Ostapenko Galina, doc. Ing., CSc.
Pavelková Hana, Mgr., Ph.D. (A)01 Consultations (MS Teams) Monday 13:00 - 15:00 + Tuesday 9:00 - 11:00
Pavlíčková Kateřina, Ing. (C)302 +420 220 44 4311 Studijní odd. - bakalářské studium
Pilík Michal, doc. Ing., Ph.D.
Pošta Vít, doc. Ing., Ph.D.
Potluka Oto, doc. Ing., Ph.D.
Rihova Elena, Mgr., Ph.D.
Richtr Martin, Ing. (C)308 +420778764654
Savický Nikolaj, PhDr., Ph.D.
Scholleová Hana, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (A)01 +420739535012 Konzultace na MS Teams, ST od 20.00 - 22.00 případně po domluvě.
Souček Ivan, Ing., Ph.D. (C)307 +420 220 44 4307
Strachotová Dana, Ing., Ph.D. (C)314 +420 220 44 5041 Konzultační hodiny: on-line, prostřednictvím Teams; domluva termínu mailem: dana.strachotova@vscht.cz
Strouhal Jiří, prof. Ing., Ph.D. (A)01 Konsultace v LS prostřednictvím MS Teams (středa 7:45 - 8:45; středa 11:00 - 12:00)
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. (A)01, (A)01 Office Hours: Wed: 8.00 - 9.00; Thur: 8.00 - 9.00, 13.00 - 14.00; Fri: 8.00 - 9.00; and upon agreement. I am happy to consult via MS Teams or other online tools.
Šteker Karel, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po předchozí domluvě) v pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin. Vyučované předměty: Podnikové finance, Finanční management, Účetnictví
Štěpánek Petr, Ing. arch.Ing., Ph.D.
Šulc Kryštof, Ing. (A)01 Konzultační hodiny lze realizovat osobně (v budově Lighthouse v pražských Holešovicích) nebo online přes MS Teams po předchozí domluvě emailem nebo přes MS Teams.
Šumpíková Markéta, doc. Ing., Ph.D.
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (C)306, (C)306 +420778717323 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams. Konzultační hodiny pro diplomové práce či studijní záležitosti po domluvě (zpravidla pátek) přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Tomešková Kateřina, Mgr., Ph.D.
Tureckiová Michaela, PhDr., CSc. MBA. (A)01 Konzultační hodiny pro předmět Leadership a vzdělávání zaměstnanců a pro zájemce o vedení závěrečných prací ve čtvrtek od 14 do 16 hodin - aktuálně prostřednictvím MS Teams (po předchozí dohodě e-mailem)
Vacík Emil, prof. Ing., Ph.D.
Vašek Jan, PhDr. Bc., MSc.et.MSc. (A)01 Konzultační hodiny vždy v pondělí od 14-18.00 prostřednictvím MS TEAMS.
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. (A)01 +420777709843 Konzultační hodiny od 1.3. 2021: e-mailem: kdykoliv včetně SO-NE (od 10-20 hod.) budu se snažit reagovat operativně - adresa: veberj@vscht.cz. Dále na MS Teamsech po avisu na chatu, v urgentních případech na mobilu, kdykoliv 10-20 hod.
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. (C)305, (A)01 +420773759546 Garant studijního programu Odvětvový management, mezinárodní spolupráce
On-line konzultace vždy po výuce (ÚT 17:30, PÁ 12:30 sudý týden, PÁ 16:30 lichý týden) nebo dle domluvy. Kancelář Lighthouse #210.
Vozárová Pavla, Ing. Mgr., Ph.D. M.A.
Vytlačil Dalibor, doc. Ing., CSc.
Xia Shangzhou, Bc.
Zahrádka Jaromír, RNDr. Ing., Ph.D.
Zvěřinová Jana, Mgr. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě: pondělí 9:00-11:00 osobně v budově Lighthouse nebo online přes MS Teams; středa 8.30-10:30 online přes MS TeamsVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.