CS EN

837 Ústav ekonomiky a managementu

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (C)306, (C)306 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams. Konzultační hodiny pro diplomové práce či studijní záležitosti po domluvě (zpravidla pátek) přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Hospodář Richtr Martin, Ing.
Referent BOZP Richtr Martin, Ing.
Sekretariát Matušková Magda, Mgr. (C)001, (C)306 Jankovcova 23, Praha 7 - Holešovice
Kurzy CŽV, projektová podpora
Sekretariát Šumová Hana (A)01 Jankovcova 23, Praha 7

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Bondar Liudmyla
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D.
Bradáčová Jaroslava (C)302 +420 220 44 4311 Studijní oddělení, magisterské studium
Čámská Dagmar, Ing., Ph.D. Konzultační hodiny (po předchozí domluvě e-mailem dagmar.camska@vscht.cz): on-line přes MS Teams každou středu 10:00 - 11:00, 13:00 - 14:10 a na Jankovcova 23 nebo online přes MS Teams každý čtvrtek 14:00 - 15:50. Výzkumná témata: modely predikce finanční tísně podniků, faktory životaschopnosti podniků, oceňování projektů, Vyučované předměty: Podniková ekonomika, Podnikové finance, Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení, Podniková krize
Čápová Jitka, Bc., DiS. (C)301 +420737899874 Administrativa kurzů CŽV, podpora projektů
Diaz Michael John, Mgr. (A)01 +420720314924
Groll Tomáš, Mgr. (A)01 +420603340385 CŽV a DČ UEM; Jankovcova 23
Grosová Stanislava, doc. Ing., CSc. (C)314 +420 220 44 5041 Konzultační hodiny přes MS TEAMS online po předchozí domluvě mailem (grosovas@vscht.cz) čtvrtek 10-12 hod.
Gutzer Martin (A)01 +420739535029, +420797998099 Jankovcova 23
Hlinková Martina, Ing. (C)313 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci
Hřebačková Monika, PhDr. (A)01 +420739247891
Hudeček Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (C)301 Konzultační hodiny: Úterý 13:00-15:00 (837 - Ústav ekonomiky a managementu - aktuálně sídlící v budově Lighouse v pražských Holešovicích)
Chajdová Marie, Ing. (C)313 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci
Charvátová Dagmar, Ing., Ph.D. (A)301 +420737715587 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams dle předchozí e-mailové domluvě. Budova Jankovcova
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultace po předchozí dohodě přes email ( jiri.kaiser@vscht.cz ) přes MS Teams ve pondělí 19:40 - 21:40
Kalaman Olha, doc. Dr.
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. (A)01 konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem kapilaf@vscht.cz) pondělí 11:00 - 13:00, Středa 10:00 - 12:00.
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem Jiri.Klecka@vscht.cz) pondělí 10:00-11:00 a úterý 8:00-11:00
Kornyliuk Anna, Ph.D., M.A.
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. (A)01, (A)01 Konzultace v LS AR 2021/2022: Každé pondělí 17:00 až 18:30 nebo dle domluvy v Jankovcově 23, uč. 1A. Učím předměty: Statistika 1 a 2, Projektování výrobních systémů, Podnikovou ekonomiku a Management kvality..
Jankovcova 23, kancelář v patře 4.
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D.
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D., M.A. (A)01 konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem krajcovj@vscht.cz) pondělí 11:00 - 13:00, středa 9:00 - 11:00 (nebo individuálně dle domluvy)
Králová Petra, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem (petra.kralova@vscht.cz) středa: 11:00-15:00
Krejčí Miloš, Ing. (C)310 +420775401577 Konzultace osobně nebo online přes MS Teams kdykoliv po předchozí domluvě.
Kubát Viktor, Mgr., MBA
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. (C)309 +420 220 44 3044 Konzultační hodiny on-line čtvrtek 14:00-15:00 po předchozí domluvě (olga.kutnohorska@vscht.cz)
Lochmanová Ludmila, doc. JUDr., Ph.D.
Maga Dušan, prof. Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny: každý pátek, od 9:30 do 10:30 (přes MS TEAMS); doporučuji předchozí e-mailovou domluvu.
Mácha Václav, RNDr., Ph.D.
Maialeh Robin, Ing., Ph.D.
Mandrykin Denys, M.Sc.
Matušková Magda, Mgr. (C)001, (C)306 +420737899868 Jankovcova 23, Praha 7 - Holešovice
Kurzy CŽV, projektová podpora
Mc Donnell David Carroll, BA (A)01 +420604457053 Consultation hours: Thursdays 10-12, Friday 10-12, or by appointment via Teams or in person at Lighthouse P7
Moll Ivo, RNDr., CSc. (A)01 +420602755541 Konzultační hodiny (Collaborate): úterý 16,00 a čtvrtek 15,00
Mynaříková Lenka, PhDr., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny v budově Jankovcova 23 - úterý a čtvrtek 12:00-14:00.
Myšková Renáta, doc. Ing. et.Ing., Ph.D.
Novák Miloslav, MgA., Ph.D.
Nováková Irena Petra, PhDr. (C)001, (C)301 Konzultační hodiny: pondělí 17:00 - 18:30 a pátek 17:00 - 18:30 (on-line) po předchozí domluvě
Novotný Lukáš, doc. Dr. Mgr., M.A. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě vždy čtvrtek 8.00 - 9.00 přes MS Teams.
Ostapenko Galina, doc. Ing., CSc.
Pavelková Hana, Mgr., Ph.D. (A)01 Consultations (MS Teams) Monday 13:00 - 15:00 + Tuesday 9:00 - 11:00
Pavlíčková Kateřina, Ing. (C)302 +420 220 44 4311 Studijní odd. - bakalářské studium
Pilík Michal, doc. Ing., Ph.D.
Pošta Vít, doc. Ing., Ph.D.
Potluka Oto, doc. Ing., Ph.D.
Rihova Elena, Mgr., Ph.D.
Richtr Martin, Ing. +420778764654
Romanenko Viktoriia, doc., Ph.D.
Savický Nikolaj, PhDr., Ph.D.
Scholleová Hana, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (A)01 +420739535012 Konzultace na MS Teams, ST od 20.00 - 22.00 případně po domluvě.
Souček Ivan, Ing., Ph.D. (C)307 +420 220 44 4307
Strachotová Dana, Ing., Ph.D. (C)314 +420 220 44 5041 Konzultační hodiny: on-line, prostřednictvím Teams; domluva termínu mailem: dana.strachotova@vscht.cz
Strouhal Jiří, prof. Ing., Ph.D. (A)01 Konsultace v LS prostřednictvím MS Teams (středa 7:45 - 8:45; středa 11:00 - 12:00)
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. (A)01, (A)01 Office Hours: Wed: 8.00 - 9.00; Thur: 8.00 - 9.00, 13.00 - 14.00; Fri: 8.00 - 9.00; and upon agreement. I am happy to consult via MS Teams or other online tools.
Šteker Karel, Ing., Ph.D. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě středa 10 - 12 hodin (osobně, Jankovcova 23) nebo on-line (MS Teams). Vyučované předměty: Podniková ekonomika, Účetnictví, Podnikové finance, Finanční management.
Štěpánek Petr, Ing. arch.Ing., Ph.D.
Šumová Hana (A)01 +420736200569 Jankovcova 23, Praha 7
Šumpíková Markéta, doc. Ing., Ph.D.
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (C)306, (C)306 +420778717323 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams. Konzultační hodiny pro diplomové práce či studijní záležitosti po domluvě (zpravidla pátek) přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Tomešková Kateřina, Mgr., Ph.D.
Tureckiová Michaela, PhDr., CSc., MBA (A)01 Konzultační hodiny pro předmět Leadership a vzdělávání zaměstnanců a pro zájemce o vedení závěrečných prací ve čtvrtek od 14 do 16 hodin - aktuálně prostřednictvím MS Teams (po předchozí dohodě e-mailem)
Vacík Emil, prof. Ing., Ph.D.
Vašek Jan, PhDr. Bc., MSc. et MSc. (A)01 Konzultační hodiny vždy v pondělí od 14-18.00 prostřednictvím MS TEAMS.
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. (A)01 +420777709843 Konzultační hodiny od 1.3. 2021: e-mailem: kdykoliv včetně SO-NE (od 10-20 hod.) budu se snažit reagovat operativně - adresa: veberj@vscht.cz. Dále na MS Teamsech po avisu na chatu, v urgentních případech na mobilu, kdykoliv 10-20 hod.
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. (C)305 +420773759546 Garant studijního programu Odvětvový management, mezinárodní spolupráce. Kancelář Jankovcova 23, 4. patro.
Vozárová Pavla, Ing. Mgr., Ph.D., M.A.
Vytlačil Dalibor, doc. Ing., CSc.
Xia Shangzhou, Bc.
Yurevych Viktoriya
Zahrádka Jaromír, RNDr. Ing., Ph.D.
Zvěřinová Jana, Mgr. (A)01 Konzultační hodiny po předchozí domluvě: pondělí 9:00-11:00 osobně v budově Lighthouse nebo online přes MS Teams; středa 8.30-10:30 online přes MS TeamsVytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.