CS EN

837 Ústav ekonomiky a managementu

Role Jméno Místnost Linka Poznámka
Pověřen vedením ústavu Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro. Konzultační hodiny po domluvě přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Hospodář Richtr Martin, Ing. (Jan)Jankovcova Jankovcova 23, Pha 7 Holešovice; 4. NP
Sekretariát Matušková Magda, Mgr. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova Kurzy CŽV, projektová podpora
4. patro
Sekretariát Šumová Hana (Jan)Jankovcova Jankovcova 23, Praha 7; 4. NP
ZVT Picek František (Jan)Jankovcova 775850693

Pracovníci

Jméno Místnost Linka Poznámka
Bondar Liudmyla (Jan)Jankovcova
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro, konz. hodiny: středa (online, MS Team) 14:00-15:30; čtvrtek (sudé týdny) 15:00-17:00
odborné zaměření: řízení lidských zdrojů, spokojenost zaměstnanců, řízení podnikových procesů
Bradáčová Jaroslava (Jan)Jankovcova +420 220 44 4511 Studijní oddělení, magisterské studium, 3. patro
Čámská Dagmar, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova Konzultační hodiny (po předchozí domluvě e-mailem dagmar.camska@vscht.cz): on-line přes MS Teams. Výzkumná témata: modely predikce finanční tísně podniků, faktory životaschopnosti podniků, oceňování projektů, Vyučované předměty: Podniková ekonomika, Podnikové finance, Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení, Podniková krize
Čápová Jitka, Bc., DiS. (Jan)Jankovcova +420737899874 4. patro
Červený Igor, Bc.
Diaz Michael John, Mgr. (Jan)Jankovcova +420720314924
Groll Tomáš, Mgr. (Jan)Jankovcova +420603340385 4. patro; CŽV a DČ UEM
Grosová Stanislava, doc. Ing., CSc. (Jan)Jankovcova 4.patro.Konzultační hodiny přes MS TEAMS online po předchozí domluvě mailem (grosovas@vscht.cz) středa 10-12 hod.
Hlinková Martina, Ing. (Jan)Jankovcova Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci, 3. patro
Hřebačková Monika, PhDr. (Jan)Jankovcova +420739247891 Jankovcova 23 Praha 7, 4. patro; konzultační hodiny na základě domluvy, po 15-17h, út 14-16.00h nebo online
Hudeček Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro
odborné zaměření: Vývoj a řízení komplexních systémů, Rozhodování ve veřejné správě
Chajdová Marie, Ing. (Jan)Jankovcova +420736200863 Studijní oddělení - zahraniční studenti samoplátci, 3.patro
Charvátová Dagmar, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova +420737715587 Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams dle předchozí e-mailové domluvě. Budova Jankovcova
Jablonská Lucie, Mgr. (Jan)Jankovcova Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro. Konzultační hodiny po domluvě přes MS Teams.
odborné zaměření: Modelování podnikových procesů, databázové systémy
Kalaman Olha, doc. Dr.
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro. Konzultační hodin po domluvě přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova Konzultační hodiny: on-line přes MS Teams (po domluvě e-mailem kleckaj@vscht.cz) pátek 9:00-13:00
Konopka Filip, RNDr. Mgr. Bc. (Jan)Jankovcova 4. patro, Konzultační hodiny po domluvě přes MS Teams
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro. Konzultační hodiny pro LS 2023/24: úterý 19:00 - 20:00 ve 4. patře nebo v 1G. Lze se e-mailem domluvit na jiný čas.
Odborné zaměření: Matematické modelování, Statistika, Projektování výrobních systémů, Logistika, Management kvality.
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420602611505 4. patro. Konzultační hodiny: úterý 14:30-15:00, čtvrtek 14:30-15:30, nebo po domluvě přes MS Teams.
Odborné zaměření: veřejná ekonomika, matematika, statistika, operační výzkum.
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D., M.A. (Jan)Jankovcova 4. patro, konzultační hodiny: (po domluvě e-mailem krajcovj@vscht.cz) úterí 9:00 - 10:00 a 12:00-14:00, čtvrtek 13:00 - 14:00 (nebo individuálně dle domluvy)
Králová Petra, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova 4. patro. Konzultační hodiny on-line přes MS Teams po předchozí domluvě
Krejčí Miloš, Ing. (Jan)Jankovcova +420775401577 4. patro, Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny). Konzultace osobně nebo online přes MS Teams kdykoliv po předchozí domluvě.
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova 4. patro, konzultační hodiny po předchozí domluvě (olga.kutnohorska@vscht.cz)
Kwarteng Michael Adu, doc. Ing., Ph.D.
Laciková Markéta, Ing.
Lochmanová Ludmila, doc. JUDr., Ph.D.
Maga Dušan, prof. Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova Jankovcova 23, Praha 7 (zastávka tram Maniny), 4. patro. Konzultační hodiny: každý pátek, od 9:30 do 10:30 (přes MS TEAMS); doporučuji předchozí e-mailovou domluvu.
Odborné zaměření: Technické vědy, telekomunikace, numerické metody
Mácha Václav, RNDr., Ph.D.
Maialeh Robin, Ing., Ph.D.
Matušková Magda, Mgr. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420737899868 Kurzy CŽV, projektová podpora
4. patro
Mc Donnell David Carroll, BA (Jan)Jankovcova +420604457053 Consultation hours: Thursdays 10-12, Friday 10-12, or by appointment via Teams or in person at Jankovcova 1114/23, P7
Mynaříková Lenka, PhDr., Ph.D. (Jan)Jankovcova 4. patro, konzultační hodiny: pondělí 8:00-12:00 nebo po domluvě jindy
Myšková Renáta, doc. Ing. et.Ing., Ph.D.
Nováková Irena Petra, PhDr. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro; Konzultační hodiny po předchozí domluvě přes MS Teams
Novotný Lukáš, doc. Dr. Mgr., M.A. (Jan)Jankovcova Konzultační hodiny po předchozí domluvě vždy čtvrtek 8.00 - 9.00 přes MS Teams.
Pavelková Hana, Mgr., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro, konzultace po domluvě
Odborné zaměření: Anglický jazyk pro ekonomiku a management, celoživotní vzdělávání
Pavlíčková Kateřina, Ing. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420 220 44 4311 Studijní odd. - bakalářské studium, 3. patro
Picek František (Jan)Jankovcova +420775850693 775850693
Pilík Michal, doc. Ing., Ph.D.
Pošta Vít, doc. Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro
finanční trhy, makroekonomie, regionální dopady makroekonomických politik, trhy práce
Potluka Oto, doc. Ing., Ph.D.
Richtr Martin, Ing. (Jan)Jankovcova +420778764654 Jankovcova 23, Pha 7 Holešovice; 4. NP
Říhová Elena, Mgr., Ph.D. (Jan)Jankovcova
Savický Nikolaj, PhDr., Ph.D.
Shoaib Muhammad, Ph.D.
Scholleová Hana, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420739535012 4. patro, konzultace pondělí 15 - 16, čtvrtek 14 - 15
Odborné zaměření: podnikové ekonomika, podnikové finance, controlling, oceňování podniku
Souček Ivan, Ing., Ph.D. (C)307 +420 220 44 4307
Strachotová Dana, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova 4. patro; Konzultační hodiny: on-line, prostřednictvím Teams; domluva termínu mailem: dana.strachotova@vscht.cz
Strouhal Jiří, prof. Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova (4. patro). Konsultační hodině po domluvě prostřednictvím MS Teams
Klíčová slova: účetnictví, výkaznictví, zdanění, finanční výkonnost
Špirková Daniela, doc. Ing., Ph.D.
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. (A)01, (Jan)Jankovcova 4. patro. Konzultační hodiny po domluvě přes MS Teams.
Office Hours: Wed: 8.00 - 9.00; Thur: 8.00 - 9.00, 13.00 - 14.00; Fri: 8.00 - 9.00; and upon agreement. I am happy to consult via MS Teams or other online tools.
Odborné zaměření: obchodní angličtina, kritické myšlení, filosofie.
Šteker Karel, Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova 4. patro. Konzultační hodiny po předchozí domluvě středa 12 - 14 hodin nebo on-line přes MS Teams.
Štěpánek Petr, Ing. arch.Ing., Ph.D.
Šumová Hana (Jan)Jankovcova +420725999030 Jankovcova 23, Praha 7; 4. NP
Šumpíková Markéta, doc. Ing., Ph.D.
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova 4. patro. Konzultační hodiny po domluvě přes MS Teams.
Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.
Tureckiová Michaela, PhDr., CSc., MBA (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova Odborné zaměření: leadership, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, management vzdělávání, vzdělávání dospělých, trendy v people managementu
4. patro; Konzultační hodiny pro předmět Leadership a vzdělávání zaměstnanců a pro zájemce o vedení závěrečných prací ve čtvrtek od 14:00 hodin - první kontakt elektronicky na e-mailové adrese
Vacík Emil, prof. Ing., Ph.D.
Vašek Jan, PhDr. Bc., Ph.D., MSc. et MSc. (Jan)Jankovcova Konzultační hodiny vždy v pondělí od 14-18.00 prostřednictvím MS TEAMS.
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420777709843 Konzultační hodiny: operativně po dohodě přes e-mail veberj@vscht.cz, popř. na mobilu 77708943
Odborné zaměření: Základy managementu, Provozní management, Management udržitelnosti
Vinterová Helena, PaedDr. (Jan)Jankovcova 4.patro
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420773759546 Kancelář Jankovcova 23, Praha 7, 4. patro. Garant studijního programu Odvětvový management, mezinárodní spolupráce.
Konzultace: Vždy po přednášce, jindy na základě domluvy
Vozárová Pavla, Ing. Mgr., Ph.D., M.A.
Vytlačil Dalibor, doc. Ing., CSc.
Xia Shangzhou, Bc. (Jan)Jankovcova +420773212563
Yurevych Viktoriya
Zahrádka Jaromír, RNDr. Ing., Ph.D.
Zvěřinová Jana, Mgr. (Jan)Jankovcova 4.patro. Konzultační hodiny po předchozí domluvě přes email nebo MSTeams.Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.