CS EN

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.


Fotografie zobrazena se souhlasem vyfotografovaného.
Role: Ústav:
Pověřen vedením ústavu 837 Ústav ekonomiky a managementu

Kontakt

E-mail: Lenka.Svecovavscht.cz
Ústav: 837 Ústav ekonomiky a managementu

Budova: Budova C
Místnost: 306 
Linka:
Poznámka: Konzultační hodiny k předmětům (po domluvě) přes MS Teams. Konzultační hodiny pro diplomové práce či studijní záležitosti po domluvě (zpravidla pátek) přes MS Teams.

Ústav: 837 Ústav ekonomiky a managementu

Budova: Budova C
Místnost: 306 
Linka:
Poznámka: Odborné zaměření: manažerské rozhodování, řízení rizika, procesní optimalizace, projektové řízení, strategický a inovační management.

Jiné kontakty

Email: lenka.svecova@vscht.cz
Mobil: +420 778 717 323Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.