CS EN

Frequently Asked Questions

We are sorry, but this content is not available in English.

Podle čeho mohu vyhledávat?

Vyhledávat lze podle těchto údajů:
 • jméno nebo jeho část
 • příjmení nebo jeho část
 • jména a příjmení či příjmení a jména
 • číslo místnosti
 • číslo nebo název ústavu
 • Název role např. "vedoucí" (nebo můžete použít stránku pro hledání rolí)
 • telefonní linka
 • Klíčové slovo - systém umožňuje k lidem přiřadit určitá klíčová slova pro snadnější vyhledávání. Pokud si přejete, aby Vaše kontakty byly nalezeny při zadání určitého slova, například "erasmus", přihlašte se do etiačního rozhraní (klikněte na odkaz "Změnit údaje") a ve spodní části stránky pro správu Vašich údajů naleznete odkaz "Přiřadit klíčová slova". Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí stránka s dostupnými výrazy, které můžete ke své osobě přiřadit. Pokud vhodný výraz není v seznamu, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím Helpdesku, domluvíme se na přiřazení klíčového slova. Druhou možností je, klíčové slovo doplnit do poznámky u svého kontaktu. Vyhledávání prochází i tyto informace.

Jaké osoby mohu v Telefonním seznamu najít?

Do Telefonního seznamu jsou importovány osoby, které mají hlavní nebo vedlejší pracovní poměr na VŠCHT a osoby, které jsou denními studenty doktorského studijního programu.

Nemohu najít svoji místnost

Telefonní Seznam je napojen na pasportizačním systém pro centrální správu místností na VŠCHT. Čísla místností tedy odpovídají tomu, jak jsou zadaná v pasportizačním systému a my je nemůžeme měnit. Pokud jste nenalezli svoji místnost, prosíme, napište nám prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše žádost bude předána odboru provozně-technických služeb, které zodpovídá za pasportizační systém. (Poznámka: pro zobrazení formuláře je vyžadováno přihlášení.)

Jsem tu 2x. Proč?

Telefonní Seznam importuje osoby z personálního a studentského informačního systému. Záznamy se poté párují podle rodného čísla osoby. Většina záznamů se úspěšně spáruje a každá osoba má jeden záznam. Problém nastává u osob, kteří nejsou občany České republiky a zároveň jsou jak studenty, tak zaměstnanci VŠCHT. Ti dostávají od státu dočasné rodné číslo, které obsahuje znaky, které nelze zadat do personálního systému. Taková rodná čísla se před zadáním do personálního systému musí upravit, tím v systému vzniká jiné číslo, které nelze spárovat s rodným číslem uvedeným ve studijním systému. Díky tomu této osobě vzniká i nová identita s novými přihlašovacími údaji a v návazných systémech jako je Telefonní seznam nebo Docházka je taková osoba 2x. S tímto stavem nemůžeme nic dělat, dokud takovému člověku není státem přiděleno trvalé rodné číslo. Pak můžeme obě identity sjednotit. Pokud jste již obdrželi trvalé rodné číslo, prosíme, nahlaste změnu jak na personálním tak na studijním oddělení.

Nelíbí se mi moje fotografie/nemám zde fotografii.

Fotografie jsou brány z databáze pro evidenci přístupových karet. Pokud si přejete svou fotografii změnit, případně ji zde nemáte, prosíme, kontaktujte naše kartové centrum a domluvte si termín nového focení.

Nechci, aby se má fotografie zobrazovala

Zobrazení fotografie můžete nastavit. Přihlaste se do Telefonního seznamu. Na stránce pro editaci údajů naleznete v horní části stránky zaškrtávací políčko: "Zobrazit fotografii". Pokud je políčko zaškrtnuté, fotografie se v Telefonním seznamu zobrazuje, pokud není, fotografii uvidíte jen vy po přihlášení do editačního rozhraní. Změny uložíte kliknutím na tlačítko "Uložit", které je pod zaškrtávacím políčkem.

Jak nastavím jeden kontakt jako prioritní?

Přihlaste se do editačního rozhraní. (klikněte na odkaz Změnit údaje) Ve střední části stránky s Vašimi údaji uvidíte seznam vašich kontaktů. Klikněte na odkaz Upravit u některého kontaktu. Zobrazí se stránka pro editaci konkrétního kontaktu. Do posledního řádku s názvem "Pořadí pro zobrazení" vyplňte číslo, které určí, v jakém pořadí se kontakty zobrazí. 1 = kontakt bude jako první, 2 = kontakt bude jako druhý atd. Změny uložte kliknutím na tlačítko "Uložit".

Jak si přidělím roli?

V Telefonním Seznamu existují 2 druhy rolí. První skupinu tvoří role, ze kterých plynou oprávnění k editaci osob na celém pracovišti - například "vedoucí" či "tajemník". Tyto role jsou importovány z jiného systému na správu oprávnění. Pokud jste se stal(a) vedoucím či tajemníkem, prosíme, obraťte se na Personální oddělení, které má tuto agendu na starosti.

Pokud jste hospodářem, či pracovníkem zodpovědným za výpočetní techniku, požádejte svého vedoucího, aby Vám tuto roli přidělil. (poznámka: přidělovat role či editovat údaje mohou i pracovníci, které vedoucí ústavu pověří editací.)
Postup pro přidělení role:
 • V horním menu klikněte na odkaz Změnit údaje
 • Přihlaste se svými přihlašovacími údaji do sítě VŠCHT
 • Ze seznamu pracovníků Vašeho ústavu klikněte na osobu, které chcete přidělit roli.
 • Na stránce najděte část "Role" a z rozbalovací nabídky vyberte požadovanou roli. Pak klikněte na tlačítko "Přidat roli".

Jak přidám ke svému kontaktu soukromý mail nebo třeba kontakt na Skype?

Přihlaste se do Telefonního seznamu (klikněte v Menu na odkaz Změnit údaje). Na stránce pro editaci údajů naleznete v dolní části stránky sekci "Jiné kontakty" a klikněte na odkaz "Přidat kontakt". Zobrazí se stránka pro přidání kontaktu (jiného než telefonní linky). Z rozbalovací nabídky vyberte typ, který chcete přidat (mobil, e-mail...), vyplňte hodnotu a pořadí pro zobrazení a klikněte na uložit.
V nabídce najdete seznam běžných komunikačních kanálů. Pokud jsme na nějaký zapomněli, můžete nám naspat prostřednictvím Helpdesku.

Nemohu se přihlásit Jak to?

Přihlašování do Telefonního seznamu je z důvodů bezpečnosti možné pouze z vnitřní sítě VŠCHT. Pokud tedy Telefonní seznam prohlížíte například z domova (a nejste připojeni přes VPN), přihlášení není k dispozici.

Není vidět celé telefonní číslo.

Telefonní seznam se z vnitřní sítě VŠCHT zobrazuje trochu jinak než ze sítě Internetu. Pokud přistupujete z vnitřní sítě VŠCHT (nebo jste přihlášeni přez VPN), zobrazuje se pro přehlednost pouze telefonní linka. Pokud Telefonní seznam někdo zobrazí ze sítě Internet, uvidí v detailu osoby celé číslo ve tvaru +420 220 44 (linka).

Našel jsem chybu

Prosíme, kontaktujte nás a chybu nám nahlaste. Budeme rádi, když nám chybu alespoň stručně popíšete. Děkujeme.

Které další funkce plánujete zprovoznit?

Telefonní seznam se ještě bude rozvíjet a je naplánovaná tato funkcionalita:
 • Editační rozhraní pro editora Telefonního seznamu pro tyto číselníky:
  • Typy kontaktů (Skype, mobil...)
  • Role (hospodář, ZVT)
  • Ústavy - přidávání a deaktivace již neplatných
 • Rozhraní pro vložení budovy/patra/místnosti, které se nenacházejí v pasportizačním systému
 • Rozhraní pro přiřazení osoby k ústavu, na kterém osoba nemá pracovní poměr ani není doktorandem.
 • API pro export kontaktů na webové stránky ústavů
 • Možnost formátování textu v poznámce kontaktu
 • Export rolí Hospodář a ZVT do Active Directory
 • Zobrazení logů z aplikace pro administrátory
 • Zobrazení organizační struktury ústavů podle organizačního řádu VŠCHT.
Created by Computer Centre.