CS EN

Vyhledávání podle rolí
Jméno Ústav Místnost Linka
Benešová Miroslava, PaedDr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X35 +420 220 44 3124
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22F +420 220 44 5125
Borská Lucie, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)208 +420 220 44 5035
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)315 +420 220 44 3000
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 4147
Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X07 +420 220 44 3260
Doušová Barbora, doc. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P04A +420 220 44 4381
Fialová Aleška, Ing. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky +420 220 44 3267
Hlinčík Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)166A, (A)166 +420 220 44 4073, +420 220 44 4226
Hochel Igor, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)244, (B)V02 +420 220 44 5166, +420 220 44 3019
Horkavcová Diana, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07B, (A)17 +420 220 44 4175, +420 220 44 4115
Jebavá Marcela, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5193
Juklíčková Hana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)166B +420 220 44 3125
Kinzlová Petra, Mgr., M.A. 961 Sekretariát rektora (A)102A +420 220 44 5045
Kokta Luděk, Ing. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3283, +420733690667
Kroufek Jiří, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Kruteková Jana, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)338 +420 220 44 3373
Kučerová Irena, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)S43 +420 220 44 4071
Kundrát Ondřej, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)253 +420 220 44 4280
Leitner Jindřich, prof. Ing., DrSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)353 +420 220 44 5156
Lindner Jiří, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)145 +420 220 44 3296
Merna Jan, doc. Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (B)130 +420 220 44 3194, +420605100662
Nekvindová Pavla, doc. Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05, (A)F05 +420 220 44 4003, +420 220 44 5046
Pour Vladimír, Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420 220 44 3111
Raich Ivan, doc. Dr. Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S16 +420 220 44 3240
Řehák Karel, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)J03 +420 220 44 4039
Sedlářová Ivona, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)30, (A)29 +420 220 44 4208, +420 220 44 4109
Soušková Hana, Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)334 +420 220 44 4027
Starová Monika 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3294, +420739329856
Stoulil Jan, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)61 +420 220 44 3750
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3277
Urbančíková Zdeňka, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3002
Vlčková Martina, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)152 +420 220 44 3180, +420739220807
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Záruba Kamil, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)232, (A)234 +420 220 44 4084, +420 220 44 4299
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.