CS EN

Vyhledávání podle rolí
Jméno Ústav Místnost Linka
Berčíková Markéta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58c +420 220 44 3822
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22e +420 220 44 5125
Borská Lucie, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)208 +420 220 44 5035
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X07, (B)X12 +420 220 44 3260, +420 220 44 3280
Čech Petr, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)B1319 +420 220 44 3366
Doušová Barbora, doc. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P04A +420 220 44 4381
Drábková Klára, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Halecký Martin, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)113 +420 220 44 4128
Holíková Monika 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3294, +420739329856
Horkavcová Diana, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07B, (A)17 +420 220 44 4175, +420 220 44 4115
Hrdlička Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4046
Jebavá Marcela, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5193
Josefusová Petruše, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X33 +420 220 44 3146
Juklíčková Hana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)166B +420 220 44 3125
Kaňa Antonín, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 5057
Kokta Luděk, Ing. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3283, +420733690667
Konecká Anna, Ing. 955 Projektové centrum (B)B1-414c +420 220 44 4403
Kruteková Jana, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)B4408 +420 220 44 3373
Leitner Jindřich, prof. Ing., DrSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)353 +420 220 44 5156
Lindner Jiří, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)145 +420 220 44 3296
Lipovová Petra, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)243, (B)235 +420 220 44 5167, +420 220 44 3028, +420739339760
Milnerová Kamila, Mgr. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (A)01 +420732189568
Morchová Blanka, Mgr. 352 Děkanát FPBT (B)B2304 +420 220 44 3163
Muzikářová Klára, ThDr., Ph.D. 961 Sekretariát rektora (A)01, (A)102 +420 220 44 5045
Nekvindová Pavla, doc. Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05, (A)F05 +420 220 44 4003, +420 220 44 5046
Parkan Kamil, doc. Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246, (A)246 +420 220 44 4265, +420 220 44 4239
Patera Jan, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)72 +420 220 44 4183
Pavlíková Pavla, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)214 +420 220 44 5038
Poláchová Edita, Mgr. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X14 +420 220 44 5105
Pour Vladimír, Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420 220 44 3111
Rudolfová Eva, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3002
Rybáčková Markéta, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)259, (A)257 +420 220 44 4242, +420 220 44 4278
Řehák Karel, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)J03 +420 220 44 4039
Sedlářová Ivona, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)27, (A)29 +420 220 44 4017, +420 220 44 4109
Slepičková Kasálková Nikola, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)345 +420 220 44 5163
Stoulil Jan, doc. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)61 +420 220 44 3789
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)B2315 +420 220 44 3277
Vagenknechtová Alice, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)179 +420 220 44 4098
Vlčková Martina, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)175 +420 220 44 3180, +420739220807
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Vyskočilová Eliška, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.