CS EN

Vyhledávání podle rolí
Jméno Ústav Místnost Linka
Balda Aleš, MgA. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)339 +420 220 44 4294
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22F +420 220 44 5125
Borek Vojtěch, Bc. 402 Ústav analytické chemie (A)151, (A)234 +420 220 44 4338, +420 220 44 4299
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 4147
Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X07 +420 220 44 3260
Čejka Jan, Ing., Ph.D. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P16, (A)P02 +420 220 44 4200, +420 220 44 4285
Dobrovolný Kryštof, Ing. 218 Ústav energetiky (B)S12A +420 220 44 3078
Dubcová Miroslava, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)201 +420 220 44 5031
Fanta Václav, Ing., CSc. 990 Výpočetní centrum (B)19A +420 220 44 3381
Fíla Vlastimil, doc. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)26 +420 220 44 4018
Havlík Jan, RNDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X07 +420 220 44 3260
Horníček Jan, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4155, +420234680249
Hozák Pavel, Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216E +420 220 44 3350
Hrdlička Zdeněk, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4046
Chovancová Jolana 834 Ústav jazyků (B)339 +420 220 44 3388
Jelínek Luděk, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)165E +420 220 44 3130
Joska Luděk, doc. Ing., CSc. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)56 +420 220 44 4204
Knotek Vítězslav, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02A +420 220 44 4310
Kroufek Jiří, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Macháček Jan, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)S95 +420 220 44 5054, +420604411812
Malinová Lenka, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (B)125 +420 220 44 3191
Martinec Marek, Mgr. Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)F06 +420 220 44 4191
Mastný Martin, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 3755
Maxa Daniel, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154A +420 220 44 4254
Morávek Pavel, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)J03 +420 220 44 4068
Müller Ondřej, Ing. 101 Ústav anorganické chemie (A)207B +420 220 44 4051
Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)148 +420 220 44 3106
Novák Pavel, doc. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)57A +420 220 44 5026, +420737708950
Novák Michal, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)65A +420 220 44 3791
Novotný Jakub, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X34 +420 220 44 3091
Petrák Milan, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)505 +420 220 44 4500, +420736506276
Pour Vladimír, Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420 220 44 3111
Prchal Jan, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)42B, (B)239 +420 220 44 3840, +420 220 44 5173
Průša Filip, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441
Pudil František, Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)310 +420 220 44 3050
Raich Ivan, doc. Dr. Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S16 +420 220 44 3240
Sácký Jan, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 3402
Slepička Petr, doc. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)346, (B)349 +420 220 44 5162
Sýkora Vladimír, doc. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3229
Šefl Václav, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6136
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3277
Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)S60 +420 220 44 4405
Tobrman Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)271 +420 220 44 4245
Tonarová Vladislava, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5194
Valášková Zina, Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)72 +420 220 44 4222, +420605527500
Votavová Lenka, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vydrová Jitka, Ing., CSc. 352 Děkanát FPBT (B)10C +420 220 44 3890
Zapletal Martin, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)S31, (A)67A +420 220 44 3794, +420 220 44 4304
Zemanová Ivana 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36, (A)S36 +420 220 44 3815, +420 220 44 4187
Znamenáček Jiří, Ing. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z12c +420 220 44 4393
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.