CS EN

Vyhledávání podle rolí
Jméno Ústav Místnost Linka
Balda Aleš, MgA. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)339 +420 220 44 4294
Beneš Radek, Ing. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54, (B)59 +420 220 44 3274, +420 220 44 3266
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22e +420 220 44 5125
Borek Vojtěch, Bc. 402 Ústav analytické chemie (A)237 +420 220 44 4338
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X07, (B)X12 +420 220 44 3260, +420 220 44 3280
Čejka Jan, Ing., Ph.D. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P16, (A)P02 +420 220 44 4200, +420 220 44 4285
Fanta Václav, Ing., CSc. 990 Výpočetní centrum (B)19a +420 220 44 3381
Fíla Vlastimil, doc. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)26 +420 220 44 4018
Hanus Adam 712 Ředitelství (Sáz)Sázava +420 220 44 7131
Havlík Jan, RNDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X07 +420 220 44 3260, +420606918486
Horníček Jan, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4155, +420234680249
Chovancová Jolana 834 Ústav jazyků (B)B4410 +420 220 44 3388
Jebavá Marcela, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5193
Jelínek Luděk, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)165E +420 220 44 3130
Knotek Vítězslav, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02A +420 220 44 4310
Kohout Vojtěch 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 4343, +420734694121, +420739757477
444 Ústav fyziky a měřicí techniky +420734694121, +420739757477
Kohout Vojtěch 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 4343, +420734694121, +420739757477
444 Ústav fyziky a měřicí techniky +420734694121, +420739757477
Kroufek Jiří, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)154 +420 220 44 4224
Kvítek Ondřej, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)351 +420 220 44 5158
Macháček Jan, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)S95 +420 220 44 5054, +420604411812
Martinec Marek, Mgr. Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)F06 +420 220 44 4191
Mastný Martin, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 3755
Morávek Pavel, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)J03 +420 220 44 4068
Müller Ondřej, Ing. 101 Ústav anorganické chemie (A)207B +420 220 44 4051
Nevoral Vladislav, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)142 +420 220 44 3106
Novák Pavel, prof. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (B)B3309 +420 220 44 5026, +420737708950
Novák Michal, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)65A +420 220 44 3791
Petrák Milan, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)505 +420 220 44 4500, +420736506276
Picek František 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova +420775850693
Pour Vladimír, Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420 220 44 3111
Prchal Jan, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)42B, (B)239 +420 220 44 3840, +420 220 44 5173
Průša Filip, doc. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441
101 Ústav anorganické chemie
Raich Ivan, doc. Dr. Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S16 +420 220 44 3240
Sácký Jan, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 5134
Slepička Petr, prof. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)346, (B)350A +420 220 44 5162
Sokolohorskyj Anatolij, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (B)129s, (B)128 +420 220 44 3197, +420 220 44 3195
Sýkora Vladimír, doc. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3229
Šefl Václav, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6136
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)B2315 +420 220 44 3277
Tobrman Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)271 +420 220 44 5050
Votavová Lenka, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vrba Ivan 712 Ředitelství (Sáz)Sázava +420 220 44 7124
Zapletal Martin, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)67A +420 220 44 4304
Zemanová Ivana 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36, (A)S36 +420 220 44 3815, +420 220 44 4187
Znamenáček Jiří, Ing. 143 Ústav informatiky a chemie (B)B1316 +420 220 44 2014
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.