CS EN

Vyhledávání podle rolí
Jméno Ústav Místnost Linka
Ajchlerová Zuzana, Ing. 969 Odbor zásobování (A)S50B +420 220 44 3219
Bajzíková Šárka 150 Děkanát FCHT (B)B2417 +420 220 44 3814
Bartošová Lenka, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G04 +420 220 44 3800
Beneš Petr 402 Ústav analytické chemie (A)237, (A)L04 +420 220 44 4058, +420 220 44 4058
Bindzarová Dana 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 3798
Brumlichová Libuše 990 Výpočetní centrum (B)13 +420 220 44 3212
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Císler Michal 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)514, (Tech)514 +420 220 44 4501, +420 220 44 6111, +420739329982
Doležal Marek, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)311 +420 220 44 3179
Dražilová Irena 342 Ústav chemie přírodních látek (A)244 +420 220 44 4260, +420723834202
Dušková Ivana 319 Ústav biotechnologie (A)109C +420 220 44 4427
Dvořák Petr, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)57B +420 220 44 4057
Dvořáková Lenka 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)218 +420 220 44 3039
Fialková Lucie 403 Ústav fyzikální chemie (A)135 +420 220 44 4269
Fialová Aleška, Ing. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)60 +420 220 44 3267
Gregorová Eva, Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)S92A, (A)S97 +420 220 44 4132, +420 220 44 4470
Hadrava Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X35 +420 220 44 3124
Hanková Pavlína, Ing. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)207 +420 220 44 3096
Hladíková Jana 963 Pedagogické oddělení (B)B2409 +420 220 44 3829
Hlavničková Martina 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (B)66 +420 220 44 2229, +420731675555
Holíková Monika 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3294, +420739329856
Huber Štěpán, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)206 +420 220 44 4001, +420728817525
Chovancová Jolana 834 Ústav jazyků (B)B4410 +420 220 44 3388
Jančálek Milan, Bc. 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S35 +420 220 44 3894, +420732630735
Javorská Michaela 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3164
Jelínková Renata 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3172
Juklíčková Hana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)166B +420 220 44 3125
Kavalcová Helena, Ing. 936 Oddělení hodnocení kvality +420 220 44 4241
Klaudisová Kamila, Ing., Ph.D. 453 Děkanát FCHI +420 220 44 3281
Kobzová Tereza, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)243 +420 220 44 5166, +420739339589
Kosmatová Patricie, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
Kotrlíková Eva, Ing. 112 Ústav polymerů (B)129 +420 220 44 3187, +420731165813
Koutecký Pavel, Ing. 966 Personální odbor (B)B3413 +420 220 44 4478
Krátká Jana, Ing., Ph.D. 953 Oddělení celoživotního vzděláváni +420 220 44 2055
Machálek Jan, M.A. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)B3311 +420 220 44 3093, +420730591187
Matějů Ivana, Mgr. 940 Poradenské a kariérní centrum (B)B1-414b +420 220 44 2071, +420606941735
Morchová Blanka, Mgr. 352 Děkanát FPBT (B)B2304 +420 220 44 3163
Pípalová Veronika 961 Sekretariát rektora (A)102 +420 220 44 4144
Poláchová Dana, Ing. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X01 +420 220 44 4417
Pospíšilová Iva, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)58 +420 220 44 4197
Richtr Martin, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova +420778764654
Rottnerová Zdeňka, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Rudolfová Eva, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3002
Řezníčková Alena, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)351 +420 220 44 5158
Slabochová Markéta, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)308C, (A)308B +420 220 44 4118, +420 220 44 4059
Svozil Daniel, prof. Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)B1320 +420 220 44 2244, +420777319993
Sýkora Vladimír, doc. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3229
Šáchová Monika, Ing. 150 Děkanát FCHT (B)B2416 +420 220 44 3768, +420739249189
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)B2315 +420 220 44 3277
Štanclová Zuzana 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3110
Tekáč Viktor, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)274 +420 220 44 4104
Tesař Jiří 977 Oddělení správy budov (B)24 +420 220 44 3070, +420720372555
Tomšů Markéta, Ing. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)330A +420 220 44 4270
Urbančíková Zdeňka, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3002
Vavreinová Zuzana 965 Oddělení pro výzkum a transfer technologií (B)B3307 +420 220 44 2630, +420604368419
Vymětalová Andrea 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)116 +420 220 44 3154
Zářecká Jana 971 Ekonomický odbor (B)B3318 +420 220 44 3069, +420603374170
Zavadilová Šárka 974 Zahraniční oddělení (B)B2311 +420 220 44 3897
Zeithamová Markéta, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)314 +420 220 44 3080
Zemanová Ivana 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36, (A)S36 +420 220 44 3815, +420 220 44 4187
Zlámal Martin, doc. Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)27 +420 220 44 4017
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.