CS EN

Vyhledávání podle rolí
Jméno Ústav Místnost Linka
Bajzíková Šárka 150 Děkanát FCHT (A)S04 +420 220 44 3814
Bartošová Lenka, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G04 +420 220 44 3800
Beneš Petr 402 Ústav analytické chemie (A)237, (A)L04 +420 220 44 4058, +420 220 44 4058
Bindzarová Dana 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 3798
Brumlichová Libuše 990 Výpočetní centrum (B)13 +420 220 44 3212
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Císler Michal 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)514, (Tech)514 +420 220 44 4501, +420 220 44 6111, +420739329982
Doležal Marek, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)311 +420 220 44 3179
Dražilová Irena 342 Ústav chemie přírodních látek (A)244 +420 220 44 4260, +420723834202
Dušková Ivana 319 Ústav biotechnologie (A)122A +420 220 44 4146
Dvořák Petr, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)57B +420 220 44 4057
Dvořáková Lenka 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)218 +420 220 44 3039
Fialková Lucie 403 Ústav fyzikální chemie (A)135 +420 220 44 4269
Fialová Aleška, Ing. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)60 +420 220 44 3267
Gregorová Eva, Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)S92A, (A)S97, (A)S96 +420 220 44 4132, +420 220 44 4470, +420 220 44 4097
Hadrava Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X35 +420 220 44 3124
Hanková Pavlína, Ing. 413 Ústav matematiky (C)207 +420 220 44 3096
Hladíková Jana 963 Pedagogické oddělení (A)283B +420 220 44 3829
Hlavničková Martina 972 Oddělení bezpečnosti práce (B)Z B2-249 +420 220 44 6229, +420731675555
Hrdlička Zdeněk, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4046
Huber Štěpán, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)206 +420 220 44 4001, +420728817525
Chovancová Jolana 834 Ústav jazyků (B)339 +420 220 44 3388
Jančálek Milan, Bc. 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S35 +420 220 44 3894, +420732630735
Jelínková Renata 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3172
Juklíčková Hana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)166B +420 220 44 3125
Karnetová Petra, Ing., Ph.D. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4459, +420739249128
Klaudisová Kamila, Ing., Ph.D. 453 Děkanát FCHI (B)02 +420 220 44 3281
Kobzová Tereza, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)243 +420 220 44 5166
Kosmatová Patricie, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
Koutecký Pavel, Ing. 966 Personální odbor (B)103 +420 220 44 4478
Kroufek Jiří, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Machálek Jan, M.A. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)330 +420 220 44 3093, +420730591187
Matějů Ivana, Mgr. 940 Poradenské a kariérní centrum (B)Z B1-414b +420 220 44 2071, +420606941735
Poláchová Dana, Ing. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X01 +420 220 44 4417
Pospíšilová Iva, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)58 +420 220 44 4197
Richtr Martin, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)308 +420778764654
Rottnerová Zdeňka, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Slabochová Markéta, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)308C, (A)308B +420 220 44 4118, +420 220 44 4059
Starová Monika 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3294, +420739329856
Svozil Daniel, prof. Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie +420 220 44 6244, +420777319993
Sýkora Vladimír, doc. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3229
Šáchová Monika, Ing. 150 Děkanát FCHT (A)S02 +420 220 44 3768, +420739249189
Škorpilová Tereza, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)266A +420 220 44 3003
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3277
Štanclová Zuzana 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3110
Tekáč Viktor, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)274 +420 220 44 4104
Tesař Jiří 977 Oddělení správy budov (B)24 +420 220 44 3070, +420720372555
Tomšů Markéta, Ing. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330A +420 220 44 4270
Urbančíková Zdeňka, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3002
Vavreinová Zuzana 955 Projektové centrum (B)04 +420 220 44 6230, +420604368419
Vídenský Jan, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)24 +420 220 44 4020
Zářecká Jana 971 Ekonomický odbor (B)271 +420 220 44 3069
Zavadilová Šárka 974 Zahraniční oddělení (B)119A +420 220 44 3897
Zeithamová Markéta, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)314 +420 220 44 3080
Zemanová Ivana 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36, (A)S36 +420 220 44 3815, +420 220 44 4187
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.