CS EN

Vyhledávání podle rolí
Jméno Ústav Místnost Linka
Algerová Iva, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)B3312 +420 220 44 3631, +420731600979
Bartáček Jan, prof. Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)B1-110 +420 220 44 4374
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc. 938 Oddělení interního auditu (B)B1-230 +420 220 44 3769, +420731450584
Bočková Miloslava 748 Rekreační objekt Jáchymov
Bouzek Karel, prof. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)25A +420 220 44 4019
Brůhová Eliška, Ing. 966 Personální odbor (B)B3414 +420 220 44 4377
Cibulka Radek, prof. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)278, (A)278A +420 220 44 4182, +420 220 44 4164
Dibuszová Eva, Ing., Ph.D. 997 Centrum informačních služeb (A)314A +420 220 44 3071, +420739249136
Dobšík Martin, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)B3324 +420 220 44 3011, +420734161690
Dolejšová Ivana, PhDr. 834 Ústav jazyků (B)B4411 +420 220 44 3710
Dolenský Bohumil, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)28, (A)M03 +420 220 44 4110, +420 220 44 4067
Dolníček Petr, Ing., Ph.D. 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (B)66 +420 220 44 2229, +420725584260
Ďurovič Michal, doc. Dr. Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G04 +420 220 44 4140
Hajšlová Jana, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)137 +420 220 44 3185, +420602833424
558 Metrologická a zkušební laboratoř +420 220 44 3185, +420602833424
Härtel Pavel, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)12 +420 220 44 2601
Helebrant Aleš, prof. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)09 +420 220 44 4022, +420737340102
Hlinčík Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)166A, (A)166 +420 220 44 4073, +420 220 44 4226
Huris Pavel, Ing. 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7223
Chválná Ivana, Ing. 962 Sekretariát kvestora +420 220 44 3162, +420733690623
Jakovcová Jitka, Bc. 930 Dětský koutek Zkumavka (C)012 +420 220 44 4434
Jančálek Milan, Bc. 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S35 +420 220 44 3894, +420732630735
Janovský Michal, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)205A +420 220 44 4159, +420733690543
Jeníček Pavel, prof. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)117 +420 220 44 3155
Kalinová Eva 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7118
Kavalcová Helena, Ing. 936 Oddělení hodnocení kvality +420 220 44 4241
Klaudisová Kamila, Ing., Ph.D. 453 Děkanát FCHI +420 220 44 3281
Kloužek Jaroslav, doc. Ing., CSc. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 4142, +420 220 44 5192, +420 220 44 5195
Kočí Vladimír, prof. Ing., Ph.D., MBA 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (A)01 +420734890131
Kokta Luděk, Ing. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3283, +420733690667
Kolínová Anna 747 Konferenční centrum (Sáz)Sázava +420 220 44 7136
Kovanda František, prof. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P12 +420 220 44 4086
Kubová Petra, Ing. 963 Pedagogické oddělení (B)B2412 +420 220 44 4139, +420731730800
Kuchař Martin, doc. Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129F +420 220 44 4431
560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4431
Lachmanová Pavlína 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7107
Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S18, (A)248 +420 220 44 4448, +420 220 44 3681
Mareš Jan, prof. Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)334A +420 220 44 4172
Mašek Martin, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X38 +420 220 44 3090
Merna Jan, prof. Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (B)120 +420 220 44 3188, +420605100662
Morchová Blanka, Mgr. 352 Děkanát FPBT (B)B2304 +420 220 44 3163
Nevšímal Richard, Bc. 940 Poradenské a kariérní centrum (B)B1-414b +420 220 44 2070, +420724238493
Novák Pavel, prof. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (B)B3309 +420 220 44 5026, +420737708950
Patáková Petra, prof. Dr. Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)111C, (A)119A +420 220 44 4035, +420 220 44 4124
Petrák Milan, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)505 +420 220 44 4500, +420736506276
Pohořelý Michael, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)166C +420 220 44 3051, +420737251462
Pospíšil Milan, prof. Ing., CSc. 961 Sekretariát rektora +420733690403, +420733690403
228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie +420733690403, +420733690403
Poustka Jan, prof. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)138 +420 220 44 3218
559 Pražské vysokoškolské analytické centrum (PVAC) +420 220 44 3218
Prokš Jiří, Ing. 996 Oddělení veřejných zakázek +420 220 44 4316, +420730574807
Přibyl Michal, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)B2405 +420 220 44 4445, +420604628712
Příhoda Jaromír 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7122
Pulkrabová Jana, prof. Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)177 +420 220 44 3272
Radová Simona 749 Rekreační objekt Pec p. Sněžkou
Rajchl Aleš, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3012
Rajchl Aleš, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3012
Sacherová Alžběta, MUDr. 929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3208
962 Sekretariát kvestora (C)414
Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. 101 Ústav anorganické chemie (A)210B +420 220 44 4122, +420776622064
Scholtz Vladimír, doc. Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)219 +420 220 44 3055
Slavíček Petr, prof. RNDr. Bc., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)136 +420 220 44 3687
Slepička Petr, prof. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)346, (B)350A +420 220 44 5162
Sluková Marcela, doc. Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)38 +420 220 44 3120
Starý Stanislav, Ing. 712 Ředitelství (Vol)Volha +420 220 44 7224, +420602624699
Svozil Daniel, prof. Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)B1320 +420 220 44 2244, +420777319993
Šáchová Monika, Ing. 150 Děkanát FCHT (B)B2416 +420 220 44 3768, +420739249189
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)143C +420 220 44 3165
Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)60, (B)S60A +420 220 44 3268, +420 220 44 4405
Tesař Jiří 977 Oddělení správy budov (B)24 +420 220 44 3070, +420720372555
Uhlík Ondřej, prof. Ing. Bc., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)244, (B)209 +420 220 44 2020
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)58A +420 220 44 4290, +420733690645
Zámostný Petr, prof. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)77C +420 220 44 4301, +420732151113
Zámostný Petr, prof. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)77C +420 220 44 4301, +420732151113
Zemanová Ivana 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36, (A)S36 +420 220 44 3815, +420 220 44 4187
Žilíková Iva, Mgr. 974 Zahraniční oddělení
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.