CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Cafarella Cinzia (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy
Caletková Romana, PhDr. Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu
Campeggi Stephanie 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Campeggi Stephanie (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Carda Michal, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23A, (A)36 +420 220 44 3802, +420 220 44 4015
Carlucci Vittorio (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy
Castro Nepomuceno Felipe, M.Sc. 403 Ústav fyzikální chemie
Castro Nepomuceno Felipe, B.Sc. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Cejnar Pavel, RNDr. Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)330E +420 220 44 3827
Cejpek Karel, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)312 +420 220 44 3178
Ciahotný Karel, doc. Ing., CSc. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)171 +420 220 44 4228
Cibulka Radek, prof. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)278, (A)278A +420 220 44 4182, +420 220 44 4164
Cibulková Jana, Ing. 963 Pedagogické oddělení (B)B2411 +420 220 44 3993
Cihlářová Petra, PharmDr., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek +420 220 44 4430
Cikhart Josef, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)402
Cílek Václav, RNDr., DSc. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Ciml Zdeněk 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)I09 +420 220 44 4235, +420602647021
Cincibusová Petra, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5190
Císařová Terezie, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství
Císler Michal 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)514, (Tech)514 +420 220 44 4501, +420 220 44 6111, +420739329982
Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01, (C)309 +420 220 44 2061, +420 220 44 3044
Copko Jakub, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Corsini Chiara (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Cuřínová Petra, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie +420 220 44 2930
Cúthová Lenka, Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)208 +420 220 44 5035
Cymbálová Šárka 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X37 +420 220 44 3094
Czudková Ingrid, Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)13 +420 220 44 4161
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.