CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Cai Zhejing, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Cajzl Jakub, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05 +420 220 44 4003
Caletková Romana, PhDr. Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu
Carda Michal, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)23A, (A)36 +420 220 44 3802, +420 220 44 4015
Castro Nepomuceno Felipe, M.Sc. 403 Ústav fyzikální chemie
Castro Nepomuceno Felipe, B.Sc. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Cejnar Pavel, RNDr. Mgr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330E +420 220 44 3827
Cejpek Karel, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)312 +420 220 44 3178
Ceznerová Eliška, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Ciahotný Karel, doc. Ing., CSc. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)170 +420 220 44 4228
Cibulka Ivan, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)I02B, (A)I04 +420 220 44 3782, +420 220 44 4063
Cibulka Radek, prof. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)278, (A)255 +420 220 44 4182, +420 220 44 4279
Cibulková Jana, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S39A, (A)S38A +420 220 44 5024, +420 220 44 5043
Cihlářová Petra, PharmDr., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129 +420 220 44 4430
Ciml Zdeněk 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)I09 +420 220 44 4235
Cincibusová Petra, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5190
Císler Michal 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)514, (Tech)514 +420 220 44 4501, +420 220 44 6111, +420739329982
Clarová Kamila, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01 +420 220 44 2061
Copko Jakub, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Crha Jakub, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68, (B)S66 +420775902981
Cúthová Lenka, Ing., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)208 +420 220 44 5035
Cymbálová Šárka 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X37 +420 220 44 3094
Czudková Ingrid, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)12A +420 220 44 4130
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.