CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Šáchová Monika, Ing. 150 Děkanát FCHT (B)B2416 +420 220 44 3768, +420739249189
Šajbanová Martina 969 Odbor zásobování (A)S34 +420 220 44 3207
Šálek Vojtěch, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68 +420 220 44 3233, +420722279607
Šálková Petra 971 Ekonomický odbor (B)B3319 +420 220 44 3319, +420736211587
Šaněk Filip, Ing. 101 Ústav anorganické chemie +420728645101
Šantrůček Jiří, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Z17, (B)Z17 +420 220 44 4384, +420 220 44 4386
Šárka Evžen, doc. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)47a +420 220 44 3115
Šarše Vojtěch, Mgr., Ph.D. 834 Ústav jazyků (B)B4431 +420 220 44 3371
Šarvaš Michal 977 Oddělení správy budov
Šebelová Kateřina, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)178 +420 220 44 4395
Šebestová Zuzana 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)62 +420 220 44 3271
Šebitová Jana 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)01
Šefl Václav, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6136
Šerák Jan, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 5013
Šercl Jonatan, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)137 +420 220 44 4029
Šerešová Markéta, RNDr. Mgr., Ph.D. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Šetek Martin, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)250 +420 220 44 4280
Šetina Ladislav 731 Technický odbor
Šetka Milena, Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Ševčík Rudolf, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)259A +420 220 44 3013
Šídlová Martina, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07D +420 220 44 4243
Šídlová Daniela 971 Ekonomický odbor (B)X32 +420 220 44 3056
Šícho Martin, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)B1317 +420 220 44 2081
Šichtanc Petr, Ing. arch. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)X29 +420 220 44 5115, +420731619406
Šíla Filip 990 Výpočetní centrum (B)84 +420 220 44 2616
Šimáček Pavel, doc. Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)159 +420 220 44 4236
Šimák Ondřej, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246
Šimáková Lenka 977 Oddělení správy budov
Šimicová Petra, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Šimková Halina, Mgr. 402 Ústav analytické chemie
Šimonová Petra, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S92 +420 220 44 3716
Šimůnek Ondřej, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)B3-220 +420 220 44 2079
Šindelář Martin, DiS. 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3264
Šindelářová Dominika, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Šinkovec Larisa, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)114
Šípková Jitka, Mgr. 974 Zahraniční oddělení (B)S10 +420 220 44 3899
Šír Marek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03, (A)G03 +420 220 44 4077, +420 220 44 5017
Šírová Kristýna, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Šístková Iveta, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)262 +420 220 44 3064
Šíša Miroslav, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek
Šiškanova Taťjana, doc. Mgr., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Škarohlíd Radek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)F06 +420 220 44 4191
Škarohlídová Hana, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)232 +420 220 44 4084
Škeříková Veronika, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)146 +420 220 44 4207
Škodáková Klára, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Školáková Andrea, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4055
Školáková Tereza, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Škop Vojtěch, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)211 +420 220 44 5154
Škorpilová Tereza, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)266A +420 220 44 3003
Škrdlantová Markéta, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Škubník Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)22 +420 220 44 4360
Šmahel Michal, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)258 +420 220 44 5012
Šmejkal Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)34 +420 220 44 3101
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22g +420 220 44 3832, +420728534159
Šmidrkal Jan, prof. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58c, (B)59 +420 220 44 3822, +420 220 44 3266
Šmrhová Tereza, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209, (B)V05 +420 220 44 5136, +420 220 44 5172
Šnábl Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 3402
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)34a +420 220 44 3138, +420731050769
Šnoblová Petra, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Šnupárková Jana, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)201 +420 220 44 5032
Šohaj Pavel, Mgr. 962 Sekretariát kvestora +420 220 44 2049, +420604249095
Šolcová Milada, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y02 +420 220 44 5196
Šoóš Miroslav, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)33d +420 220 44 3251
Šot Ondřej, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)173 +420 220 44 3134
Šperlich Antonín, Ing. Bc. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)173 +420 220 44 3134
Špirková Daniela, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šrajerová Radka 977 Oddělení správy budov
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)B2315 +420 220 44 3277
Štanclová Zuzana 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3110
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01, (Jan)Jankovcova
Štégrová Marie 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (B)01
Štejfa Vojtěch, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)131A +420 220 44 4116
Štejfová Miroslava, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd
Šteker Karel, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Štengel Martin, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Štenglová Helena 110 Ústav organické chemie (A)257, (A)259 +420 220 44 4278, +420 220 44 4242
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)143C +420 220 44 3165
Štěpánek Petr, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K12 +420 220 44 3797
Štěpánek Petr, Ing. arch.Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Štěpánková Hana, Ing. 955 Projektové centrum (B)B1-414a +420723688066
Štěpánková Zuzana, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)168 +420 220 44 3126
Štěrba Jiří, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)60, (B)S60A +420 220 44 3268, +420 220 44 4405
Štícha Karel, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)282 +420 220 44 3771
Štindlová Marta, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y03 +420 220 44 5198
Šturala Jiří, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01, (A)01 +420 220 44 4002, +420736132302
Šuda Šimon, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4484, +420739411188
Šuman Jáchym, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Šumová Hana 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova +420725999030
Šumpíková Markéta, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šúri Timotej, M.Sc. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Švadlena Jan, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6134
Švarc Pavel, Ing., CSc., MBA 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Švec Ivan, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)70 +420 220 44 3206
Švecová Marie, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)K05, (A)N01 +420 220 44 4091, +420 220 44 4061
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova
Švecová Nikol 977 Oddělení správy budov
Švéda Jakub, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Švedová Markéta, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Švehla Pavel 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7230
Švehla Ondřej, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)84 +420 220 44 4293
Švejda Petr, Mgr. 977 Oddělení správy budov
Švihlík Jan, doc. Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)330E +420 220 44 3827
Šviráková Eva, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)270 +420 220 44 3004
Švorčík Václav, prof. Ing., DrSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)352 +420 220 44 5150
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.