CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Labíková Iva, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Labíková Magdaléna, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Laciková Markéta, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Lacmanová Veronika, Ing. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)362 +420 220 44 5142
Lachmanová Pavlína 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7107
Lang Jan, doc. RNDr., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)42A +420 220 44 3805
Langer Jaromír 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)01
Lank Tomáš (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Lankaš Filip, doc. Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)B1318 +420 220 44 2074
Lapčák Ladislav, Ing. (DSP) 980 Centrální laboratoře (A)301, (A)310 +420 220 44 4336, +420 220 44 4137
403 Ústav fyzikální chemie
Lapčík Oldřich, prof. Dr. RNDr. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S18, (A)248 +420 220 44 4448, +420 220 44 3681
Lapka Tomáš, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky +420 220 44 4251
Lara Rodriguez Ana Catalina, M.Sc., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Láska Radka 721 Provozní odbor
Lauermannová Anna-Marie, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (B)347, (A)283A +420 220 44 2002, +420732930931
Leitner Jindřich, prof. Ing., DrSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)353 +420 220 44 5156
Leitnerová Kateřina 977 Oddělení správy budov
Lejsková Michaela, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)15 +420 220 44 2604
Lekešová Jana 977 Oddělení správy budov
Lencová Simona, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y03 +420 220 44 5198
Leonhardt Tereza, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 5134
Lepková Iveta 977 Oddělení správy budov
Lhoták Pavel, prof. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)249 +420 220 44 5055
Lhotka Miloslav, doc. Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S29A, (A)S29, (A)H08 +420 220 44 5019, +420 220 44 4190, +420 220 44 4287
Li Min, M.Sc. 101 Ústav anorganické chemie
Li Min (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Li Heng, M.Sc. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Liao Liping, M.Sc. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Libenská Lenka, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)101A +420 220 44 5129
Limpouch Ondřej, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)65 +420 220 44 3791
Lindner Jiří, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)145 +420 220 44 3296
Linhartová Petra 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X02, (B)S114 +420 220 44 3818, +420 220 44 3062
Lipilin Fedor, Ing. 101 Ústav anorganické chemie
Lipilin Fedor, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Lipov Jan, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)254, (B)238 +420 220 44 4335, +420 220 44 5173
Lipovová Petra, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)243, (B)235 +420 220 44 5167, +420 220 44 3028, +420739339760
Lizoňová Denisa, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)10e +420 220 44 3305
Lodňánek Petr, Ing. (DSP) 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie
101 Ústav anorganické chemie
Lochmanová Ludmila, doc. JUDr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Lojka Michal, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2002
Lokajová Eliška, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)217 +420 220 44 3346
Lopez Marin Marco Antonio, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí
Lorenzová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X13 +420 220 44 3136
Loskotová Markéta, Ing. 955 Projektové centrum (B)B1-414c +420 220 44 3403, +420736193850
Losmanová Mili Viktorie, Mgr. 965 Oddělení pro výzkum a transfer technologií (B)B3306 +420 220 44 4536, +420773204820
Loučková Anna, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)178 +420 220 44 4395
Loužecká Karolína, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Lovecká Petra, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)208 +420 220 44 5139
Ludík Jan, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)131B +420 220 44 4150
Ludvík Jiří, prof. RNDr., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)135
Ludvíková Anna, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Lukáčová Lucie 977 Oddělení správy budov
Lukešová Jolana, Ing. 966 Personální odbor (B)B3409 +420 220 44 3137, +420734767691
Luxa Jan, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4049
Lyko Vachková Eliška, Ing. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)154 +420 220 44 4224
Lyshchuk Hlib, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Lyutakov Oleksiy, doc. Mgr., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek +420 220 44 4463
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.