CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Danda Matěj, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Danková Markéta 971 Ekonomický odbor (B)273 +420 220 44 3066
Danylo Iryna, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Das Moumita, M.Sc. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Datlová Šárka, Mgr. 962 Sekretariát kvestora (B)Z B1-414c +420 220 44 2045
961 Sekretariát rektora
Davidová Yvona 971 Ekonomický odbor (B)273 +420 220 44 4322
Dědek Jakub, Bc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Dehaen Wim, M.Sc. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z11 +420 220 44 4379
Děkanovský Lukáš, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (B)Z B1-204, (A)01, (A)01 +420 220 44 2005, +420 220 44 4474, +420 220 44 4473
Del Olmo Diaz Diego, Mgr. 409 Ústav chemického inženýrství
Del Olmo Diaz Diego (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Demnerová Kateřina, prof. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01a +420 220 44 3025
Dendisová Marcela, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)K07A, (A)N01 +420 220 44 3694, +420 220 44 4061
Denk Karel, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)S75 +420 220 44 4009
Devadas Balamurugan, Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Diaz Michael John, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01 +420720314924
Dibuszová Eva, Ing., Ph.D. 997 Centrum informačních služeb (A)314A +420 220 44 3071, +420739249136
Dimitrov Rámí, Mgr. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Dintarová Šárka 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3276, +420603386957
Diviš Miroslav 969 Odbor zásobování (A)S50B +420 220 44 3288
Dobešová Lenka 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7108
Dobiasová Simona, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Dobiasová Simona, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Dobrovolný Kryštof, Ing. 218 Ústav energetiky (B)S12A +420 220 44 3078
Dobšík Martin, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)178 +420 220 44 3011
Dobšíková Kristýna, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)225 +420 220 44 4106
Dohnal Vladimír, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 4297
Dohnálek Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Dohnalová Hana, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie +420 220 44 2014
Dolejš Petr, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí
Dolejšová Ivana, PhDr. 834 Ústav jazyků (B)340 +420 220 44 3710
Dolenský Bohumil, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)28, (A)M03 +420 220 44 4110, +420 220 44 4067
Doležal Marek, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)311 +420 220 44 3179
Doležal Václav, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765
Doležalová Helena, Mgr. et.Mgr. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)171 +420 220 44 4231
Dolníček Petr, Ing., Ph.D. 972 Oddělení bezpečnosti práce (B)Z B2-249 +420 220 44 6229, +420725584260
Dostálek Pavel, prof. Ing., CSc. 319 Ústav biotechnologie (A)109A +420 220 44 4037
Dostálková Alžběta, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)114, (A)115, (A)K04 +420 220 44 4166, +420 220 44 4127, +420 220 44 5004
Doubravová Pavla 112 Ústav polymerů (B)128, (B)S98 +420 220 44 3195, +420 220 44 3222
Doušová Barbora, doc. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P04A +420 220 44 4381
Dovolil Petr 972 Oddělení bezpečnosti práce (A)01
Dovzhenko Nikita, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)282 +420 220 44 3771
Drábková Klára, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Drábová Lucie, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)138 +420 220 44 4369
Drakselová Monika, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Drašar Pavel, prof. RNDr., DSc. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K09 +420 220 44 3698
Dražilová Irena 342 Ústav chemie přírodních látek (A)244 +420 220 44 4260, +420723834202
Drozdová Michaela, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)M03 +420 220 44 4067
Dubcová Miroslava, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)201 +420 220 44 5031
Dukaj Suada, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Duong Van Minh, M.Sc.Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)273 +420 220 44 4229
Dupal Ondřej, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68 +420 220 44 3233, +420777570212
Duraisamy Shanmugha Sundaram, M.Sc. 105 Ústav anorganické technologie
Duras Miroslav 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S30 +420 220 44 3249
Durďák Václav, Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309, (A)S60, (A)F06 +420 220 44 3804, +420 220 44 4363, +420 220 44 4191
Durďáková Tereza-Markéta, Ing. Bc. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 3139
Dusil Stanislav 977 Oddělení správy budov
Dušková Ivana 319 Ústav biotechnologie (A)122A +420 220 44 4146
Dutta Snehasis (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Dvorský Drahomír, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Dvořáčková Věra, Bc. PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X20 +420 220 44 4437
Dvořák Bohumír, doc. Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)81C +420 220 44 4303
Dvořák Petr, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)57B +420 220 44 4057
Dvořáková Hana, Ing., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)42B, (A)41, (A)03 +420 220 44 3840, +420 220 44 4065
Dvořáková Petra 107 Ústav skla a keramiky (A)09 +420 220 44 4123
Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P15 +420 220 44 4421
Dvořáková Darina, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161A +420 220 44 4312
Dvořáková Lenka 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)218 +420 220 44 3039
Dvořáková Zuzana, prof. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)304
Dvořáková Kristýna, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)73 +420 220 44 4188
Dvořáková Pavla, Ing. et.Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S89 +420 220 44 3825
Džuman Zbyněk, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)157 +420 220 44 5221
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.