CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Vacík Emil, prof. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vacková Petra, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)162 +420 220 44 5181
Václavíková Eliška, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vagenknechtová Alice, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)179 +420 220 44 4098
Vágnerová Magdaléna, Ing. (DSP) 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)B3-208 +420 220 44 4484
402 Ústav analytické chemie
Váchová Veronika, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)165 +420 220 44 4253
Valentová Olga, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
961 Sekretariát rektora
Valentová Dana, Mgr. 834 Ústav jazyků
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T02b, (A)S76 +420 220 44 3298, +420 220 44 4000
Valenzová Helena, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)B3312 +420 220 44 3631, +420734683787
Vališ Jan, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)K11 +420 220 44 2072
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X13 +420 220 44 3136
Valiyev Vagif, M.Sc. (DSP) 112 Ústav polymerů
Valná Venuše 977 Oddělení správy budov
Valtera Stanislav, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)L02 +420 220 44 4095
Valtr Jaromír, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)170 +420 220 44 3132, +420732967872
980 Centrální laboratoře +420732967872
Vaněčková Anna, Mgr. 453 Děkanát FCHI (B)B2403 +420 220 44 3895, +420604473770
Vaniš Jindřich 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4143
Vaňková Eva, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)I01 +420 220 44 4179
Vaňura Petr, Ing., DrSc. 402 Ústav analytické chemie (A)M03A +420 220 44 4262
Vápenka Lukáš, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264A +420 220 44 3083
Varga Zdeněk, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 5220, +420 220 44 3143, +420 220 44 5225
Vařák Petr, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05 +420 220 44 4003
Vasquez Guevara Claudia Marcela, Ing. BSc. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vašek Jan, PhDr. Bc., Ph.D., MSc. et MSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Vaštík Peter, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vávra Karel, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Vávra Václav 995 Odbor provozně-technických služeb (B)322 +420 220 44 3377, +420739249126
Vavreinová Zuzana 965 Oddělení pro výzkum a transfer technologií (B)B3307 +420 220 44 2630, +420604368419
Vavroch Antonín 977 Oddělení správy budov
Vavroušková Veronika, Ing. 966 Personální odbor (B)B3411 +420733588799
Vazdar Mario, Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)107 +420 220 44 3160
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420777709843
Večerková Kateřina, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Večerník Petr, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)63
Večeřa Miroslav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307, (A)01 +420 220 44 3048
Velu Jeyalakshmi, Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Venta Ladislav 977 Oddělení správy budov
Verner Michal 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Vernerová Miroslava, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5194
Veselá Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Veselá Kristina, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Veselý Martin, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)73A, (A)S26 +420 220 44 4223, +420 220 44 4408
Veselý Jiří 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 2602
Veselý Zdeněk 976 Oddělení výstavby a údržby
Vídenský Jan, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)24 +420 220 44 4020
Viktora Alžběta, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Viktorová Jitka, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)254, (B)B3-310a, (B)V04 +420 220 44 4335, +420 220 44 5199, +420 220 44 3021
Villela Zumaya Alma Lucia, Ing., M.Sc., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky +420 220 44 4251
Vinterová Helena, PaedDr. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Vitvarová Monika, Ing. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie +420728701401
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420773759546
Vlasáková Zuzana, Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)210 +420 220 44 5036
Vlasatá Zuzana 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)83 +420 220 44 3821
Vlček Jan, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)222A +420 220 44 3035
Vlček Michael 969 Odbor zásobování (A)S09A +420 220 44 3286
Vlčková Martina, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)175 +420 220 44 3180, +420739220807
Vlčková Alena 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7250
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)37 +420 220 44 3239, +420775602732
Vodrážková Lucie 403 Ústav fyzikální chemie (A)128 +420 220 44 4032
Vojáčková Alena 929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3217
962 Sekretariát kvestora (C)414 +420 220 44 3217
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)58A +420 220 44 4290, +420733690645
Vokatá Barbora, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Volf Jakub, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Volkov Alessandro, M.Sc. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150 +420 220 44 5180
Volný Michael, Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)148, (A)150 +420 220 44 4189, +420 220 44 4195
Volochanskyi Oleksandr, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Voltrová Klára 150 Děkanát FCHT (B)B2418 +420 220 44 3767
Voňavková Ilona, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043
Vondráčková Michaela, Mgr. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Vonka Michal, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)36 +420 220 44 3171, +420728883094
Vopička Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)137, (A)139 +420 220 44 4029, +420 220 44 4266
Voršilák Milan, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie
Vosmanská Magda, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 3719
Vostatková Hana 723 Kolej Sázava
Vostoupalová Andrea, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Votava Ondřej, Mgr., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Votavová Lenka, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vozárová Pavla, Ing. Mgr., Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vránová Lenka, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů +420 220 44 3191
Vrba Ivan 712 Ředitelství (Sáz)Sázava +420 220 44 7124
Vrba Jan, Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)337 +420 220 44 3773
Vrbka Pavel, Dr. Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3828
Vrbovská Iva, DiS. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vrchotová Blanka, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58 +420 220 44 3261
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Vršníková Šárka, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)313C +420 220 44 3031
Vrtělka Ondřej, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)226 +420 220 44 4056
Vrtiška Dan, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)157 +420 220 44 4185
Vrzáčková Nikola, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04 +420 220 44 5207
Vu Nguyen Hong, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Vurm Radek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 5029
Vymětalová Andrea 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)116 +420 220 44 3154
Vyskočilová Eliška, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Vyskočilová Eva, Ing. 966 Personální odbor (B)B3408 +420 220 44 4344
Vyšohlíd Jiří, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)B3313 +420 220 44 3485, +420608054478
Vytlačil Dalibor, doc. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vyvialová Milada, Ing. 966 Personální odbor (B)B3410 +420 220 44 3054
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.