CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Vacík Emil, prof. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vacková Petra, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)162 +420 220 44 5181
Václavíková Eliška, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vagenknechtová Alice, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)179 +420 220 44 4098
Vágnerová Magdaléna, Ing. (DSP) 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)B3-208 +420 220 44 4484
402 Ústav analytické chemie
Váchová Veronika, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)165 +420 220 44 4253
Valentová Olga, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
961 Sekretariát rektora
Valentová Dana, Mgr. 834 Ústav jazyků
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T02b, (A)S76 +420 220 44 3298, +420 220 44 4000
Valenzová Helena, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)B3312 +420 220 44 3631, +420734683787
Vališ Jan, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)K11 +420 220 44 2072
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X13 +420 220 44 3136
Valiyev Vagif, M.Sc. (DSP) 112 Ústav polymerů
Valná Venuše 977 Oddělení správy budov
Valtera Stanislav, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)L02 +420 220 44 4095
Valtr Jaromír, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)170 +420 220 44 3132, +420732967872
980 Centrální laboratoře +420732967872
Vaněčková Anna, Mgr. 453 Děkanát FCHI (B)B2403 +420 220 44 3895, +420604473770
Vaňková Eva, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)I01 +420 220 44 4179
Vaňura Petr, Ing., DrSc. 402 Ústav analytické chemie (A)M03A +420 220 44 4262
Vápenka Lukáš, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264A +420 220 44 3083
Varga Zdeněk, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 5220, +420 220 44 3143, +420 220 44 5225
Varma Naisargi Sharadkumar (DSP) 110 Ústav organické chemie
Vařák Petr, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05 +420 220 44 4003
Vasquez Guevara Claudia Marcela, Ing. BSc. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vašek Jan, PhDr. Bc., Ph.D., MSc. et MSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Vaštík Peter, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vatrová Karolína, Ing. 110 Ústav organické chemie
Vatti Surya Kumar, Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Vávra Karel, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)S66 +420 220 44 4461
Vávra Václav 995 Odbor provozně-technických služeb (B)322 +420 220 44 3377, +420739249126
Vavreinová Zuzana 965 Oddělení pro výzkum a transfer technologií (B)B3307 +420 220 44 2630, +420604368419
Vavroch Antonín 977 Oddělení správy budov
Vavroušková Veronika, Ing. 966 Personální odbor (B)B4304 +420 220 44 3123, +420733588799
Vazdar Mario, Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)107 +420 220 44 3160
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420777709843
Večerková Kateřina, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Večerník Petr, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)63
Večeřa Miroslav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307, (A)01 +420 220 44 3048
Velu Jeyalakshmi, Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Venta Ladislav 977 Oddělení správy budov
Verner Michal 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Vernerová Miroslava, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5194
Veselá Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Veselá Kristina, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Veselý Martin, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)73A, (A)S26 +420 220 44 4223, +420 220 44 4408
Veselý Jiří 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 2602
Vídenský Jan, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)24 +420 220 44 4020
Viktora Alžběta, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Viktorová Jitka, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)254, (B)B3-310a, (B)V04 +420 220 44 4335, +420 220 44 5199, +420 220 44 3021
Villela Zumaya Alma Lucia, Ing., M.Sc., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky +420 220 44 4251
Vinterová Helena, PaedDr. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Vitvarová Monika, Ing. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie +420728701401
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova +420773759546
Vlasáková Zuzana, Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)210 +420 220 44 5036
Vlasatá Zuzana 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)83 +420 220 44 3821
Vlček Jan, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)222A +420 220 44 3035
Vlček Michael 969 Odbor zásobování (A)S09A +420 220 44 3286
Vlčková Martina, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)175 +420 220 44 3180, +420739220807
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)37 +420 220 44 3239, +420775602732
Vodičková Patricie, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vodrážková Lucie 403 Ústav fyzikální chemie (A)128 +420 220 44 4032
Vojáčková Alena 929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3217
962 Sekretariát kvestora (C)414 +420 220 44 3217
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)58A +420 220 44 4290, +420733690645
Vokatá Barbora, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Volf Jakub, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Volkov Alessandro, M.Sc. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150 +420 220 44 5180
Volný Michael, Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)150 +420 220 44 4195, +420608493312
Voltrová Klára 150 Děkanát FCHT (B)B2418 +420 220 44 3767
Voňavková Ilona, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043
Vondráčková Michaela, Mgr. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Vonka Michal, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)36 +420 220 44 3171, +420728883094
Vopička Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)137, (A)139 +420 220 44 4029, +420 220 44 4266
Voršilák Milan, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie
Vosmanská Magda, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 3719
Vostatková Hana 723 Kolej Sázava
Vostoupalová Andrea, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Votava Ondřej, Mgr., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Votavová Lenka, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vozárová Pavla, Ing. Mgr., Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vránová Lenka, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů +420 220 44 3191
Vrba Ivan 712 Ředitelství (Sáz)Sázava +420 220 44 7124
Vrba Jan, Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)337 +420 220 44 3773
Vrbka Pavel, Dr. Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3828
Vrbovská Iva, DiS. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vrchotová Blanka, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58 +420 220 44 3261
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Vršníková Šárka, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)313C +420 220 44 3031
Vrtělka Ondřej, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)226 +420 220 44 4056
Vrtiška Dan, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)157 +420 220 44 4185
Vrzáčková Nikola, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04 +420 220 44 5207
Vu Nguyen Hong, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Vurm Radek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 5029
Vymětalová Andrea 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)116 +420 220 44 3154
Výmolová Eunika, Ing. 966 Personální odbor (B)B3413 +420 220 44 4487
Vyskočilová Eliška, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Vyšohlíd Jiří, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)B3313 +420 220 44 3485, +420608054478
Vytlačil Dalibor, doc. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vyvialová Milada, Ing. 966 Personální odbor (B)B3410 +420 220 44 3054
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.