CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Čadek Drahomír, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)217 +420 220 44 3803
Čadková Dita 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)329 +420 220 44 4353
Čadková Hana, Ing. 955 Projektové centrum (B)05 +420 220 44 4466
Čámská Dagmar, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Čapek Pavel, doc. Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)74 +420 220 44 4407
Čapek Jaroslav, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X07, (B)X12 +420 220 44 3260, +420 220 44 3280
Čápová Jitka, Bc., DiS. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)301 +420737899874
Častorálová Markéta, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Čech Petr, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie
Čechová Jana, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)222, (A)N04A +420 220 44 4206, +420 220 44 4409, +420725640562
Čejka Jan, Ing., Ph.D. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P16, (A)P02 +420 220 44 4200, +420 220 44 4285
Čejková Alena, prof. Ing., CSc. 319 Ústav biotechnologie (A)122A +420 220 44 4176
Čejková Jitka, doc. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S62 +420 220 44 4460
Čeledová Jana 107 Ústav skla a keramiky (A)02 +420 220 44 4021
Čermáková Lucie 724 Kolej Volha
Čermáková Eliška, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01b +420 220 44 5204
Černá Markéta 929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3217
962 Sekretariát kvestora (C)414
Černá Tereza, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Černeková Michaela, Mgr. 403 Ústav fyzikální chemie
Černeková Michaela (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Černická Daniela, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)X30 +420 220 44 3141
Černý Ctibor 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3819, +420603270597
Červená Lenka, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)201 +420 220 44 5031
Červený Libor, prof. Ing., DrSc. 111 Ústav organické technologie (A)75 +420 220 44 4214
Červinka Ctirad, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)131, (A)131A +420 220 44 4116, +420 220 44 4116
Čičak Marijo (DSP) 110 Ústav organické chemie
Čížek Jan, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Čížková Helena, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)262 +420 220 44 3014
Čížková Monika, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Člupek Martin, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)K05, (A)N01 +420 220 44 4091, +420 220 44 4061
Čmelíková Tereza, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)T02 +420 220 44 3299
Čmelo Ivan, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z11 +420 220 44 4379
Čopíková Jana, prof. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)48 +420 220 44 3114
Čtvrtečka Jan, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X36 +420 220 44 4412
Čubiňák Marek, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)271 +420 220 44 4245
Čurda Ladislav, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)65 +420 220 44 3831
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.