CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Čadek Drahomír, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)217 +420 220 44 3803
Čadková Dita 991 Oddělení pro strategie a rozvoj +420 220 44 4353
Čadková Hana, Ing. 955 Projektové centrum (B)B1-414f +420 220 44 4466
Čámská Dagmar, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Čapek Pavel, doc. Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)74 +420 220 44 4407
Čapek Jaroslav, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Čapek Adamec Martin, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X07, (B)X12 +420 220 44 3260, +420 220 44 3280
Čapková Magdalena, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Čápová Jitka, Bc., DiS. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova +420737899874
Častorálová Markéta, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Čech Petr, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)B1319 +420 220 44 3366
Čechová Jana, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)222, (A)N04A +420 220 44 4206, +420 220 44 4409, +420725640562
Čejka Jan, Ing., Ph.D. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P16, (A)P02 +420 220 44 4200, +420 220 44 4285
Čejková Alena, prof. Ing., CSc. 319 Ústav biotechnologie (A)122A +420 220 44 4176
Čejková Jitka, doc. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S62 +420 220 44 4460
Čeledová Jana 107 Ústav skla a keramiky (A)02 +420 220 44 4021
Čermáková Lucie 724 Kolej Volha
Čermáková Eliška, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Černá Markéta 929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3217
962 Sekretariát kvestora (C)414
Černá Lucie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V05 +420 220 44 5172
Černeková Michaela, Mgr. 403 Ústav fyzikální chemie (A)402 +420 220 44 4258
Černická Daniela, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)B3314 +420 220 44 3314
Černý Ctibor 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3819, +420603270597
Červená Lenka, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)201 +420 220 44 5031
Červený Libor, prof. Ing., DrSc. 111 Ústav organické technologie (A)75 +420 220 44 4214
Červený Igor, Bc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Červinka Ctirad, doc. Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie +420 220 44 4485
Česká Miroslava, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Čihák Jan, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu
Čížek Jan, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Čížková Helena, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)262 +420 220 44 3014
Čížková Monika, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Člupek Martin, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)K05, (A)N01 +420 220 44 4091, +420 220 44 4061
972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Čmelíková Tereza, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)02 +420 220 44 3299
Čmelo Ivan, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie
Čopíková Jana, prof. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)48 +420 220 44 3114
Čurda Ladislav, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)65 +420 220 44 3831
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.