CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Babii Timur, Ing. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10A +420 220 44 3692
Babková Kateřina, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)268 +420 220 44 4173
Bačáková Lucie, doc. MUDr., CSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Bahulová Hana 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7109
Bainova Polina, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Bajzíková Šárka 150 Děkanát FCHT (B)B2417 +420 220 44 3814
Baka Michal, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Bakešová Helena, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Bakule Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X36 +420 220 44 4412
Balaga Venkata Krishna Rao, M.Sc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Balák Josef, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Balda Aleš, MgA. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)339 +420 220 44 4294
Balíková Lenka, Ing. 974 Zahraniční oddělení (B)B2310 +420 220 44 3158
Balouch Martin, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Bardonová Jitka 723 Kolej Sázava
Bareš Roman 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S75 +420 220 44 3209
Barik Rasmita, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Baroš Petr, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Bartáček Jan, prof. Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22h +420 220 44 4374
Bartáčková Jana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (A)117A +420 220 44 3157
Barták Zdeněk, Ing. (DSP) 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)506 +420 220 44 6107, +420739535025
106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (Tech)506 +420 220 44 6107, +420739535025
Bartková Hana, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)21 +420 220 44 4481
Bártlová Ilona 997 Centrum informačních služeb (A)314 +420 220 44 3211
Bartošová Ivana 980 Centrální laboratoře (A)42A, (A)41 +420 220 44 3805, +420 220 44 4065
Bartošová Lenka, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G04 +420 220 44 3800
Bártová Darina, Ing. Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)333 +420 220 44 4295
Bártová Květa 110 Ústav organické chemie (A)268, (A)268 +420 220 44 4173, +420 220 44 4244
Bartůněk Vilém, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765, +420 220 44 2009
Bartůňková Michaela, Ing. 996 Oddělení veřejných zakázek
Bartušová Eva 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7251
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68A +420 220 44 3235
Bastl Tadeáš, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Baudys Michal, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)F03, (Tech)316 +420 220 44 4420, +420 220 44 6131
Baumruková Lucie, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí
Bautkinová Tereza, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)S62, (A)23 +420 220 44 3809, +420 220 44 4272
Baxová Lenka, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Bedrnová Eva, Ing. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10A +420 220 44 3692
Behner Adam, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Bechyňská Kamila, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)101 +420 220 44 5119
Bejček Jiří, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235, (B)22 +420 220 44 3028, +420 220 44 4360
Beles Martin, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Belina Michal, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc. 938 Oddělení interního auditu (B)B1-230 +420 220 44 3769, +420731450584
Bělohlavová Ivana 971 Ekonomický odbor (B)B3317 +420 220 44 3007, +420605233587
Benadová Hana 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)255 +420 220 44 5132
Benali Monaam, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420775463644
Bendová Magdalena, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133A +420 220 44 4297
Beneš Petr 402 Ústav analytické chemie (A)237, (A)L04 +420 220 44 4058, +420 220 44 4058
Beneš František, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)102 +420 220 44 5221
Beneš Radek, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54, (B)59 +420 220 44 3274, +420 220 44 3266
Benešová Václava, Ing. 112 Ústav polymerů (B)124 +420 220 44 3190
Benešová Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)367 +420 220 44 3028, +420 220 44 5171
Beňo Zdeněk, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)I05 +420 220 44 4125
Beňo Filip, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)259 +420 220 44 3198
Beránek Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Berčíková Markéta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58c +420 220 44 3822
Berka Jan, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)169 +420 220 44 4169, +420266172456
Bernauer Milan, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Bernhardová Martina 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7115
Betuštiak Petr 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4187
Bezděková Kateřina, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Bezděkovská Dana 977 Oddělení správy budov
Bhujel Novel Kishor, dipl. ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Bílková Bohdana 930 Dětský koutek Zkumavka
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22e +420 220 44 5125
Bindzarová Dana 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 3798
Bínová Zuzana, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)102 +420 220 44 5221
Bláha Lukáš, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Blažek Martin 403 Ústav fyzikální chemie (A)134, (A)134 +420 220 44 4030
Bleha Roman, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)48 +420 220 44 3116
Blumová Lucie 977 Oddělení správy budov
Bocková Romana, Ing. 955 Projektové centrum (B)B1-414d +420604879399
Bočková Miloslava 748 Rekreační objekt Jáchymov
Boháčková Tereza, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 4275
Boháčová Barbora 977 Oddělení správy budov
Bojić Milan, M.Sc. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Bondar Liudmyla 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Borek Vojtěch, Bc. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4338
Borkovcová Klára, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Borská Lucie, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)208 +420 220 44 5035
Borysenko Mykyta, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S96 +420 220 44 4149
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova
Boukalová Anna, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Bouř Petr, prof. RNDr., CSc. 402 Ústav analytické chemie
Bouřa Patrik, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)03, (B)146 +420 220 44 3107, +420 220 44 5116
Bouša Daniel, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4416, +420725582284
Bouz Adam, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)03 +420 220 44 3107
Bouzek Karel, prof. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)25A +420 220 44 4019
Brabec David, Ing. 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (B)67 +420 220 44 2048, +420725780355
Brabenec Ondřej, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 4387
Brada Martin, Mgr. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)F01 +420 220 44 4390
Bradáčová Jaroslava 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova +420 220 44 4511
Bradíková Anna, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275A +420 220 44 3810
Brancale Andrea, Ph.D. 110 Ústav organické chemie +420 220 44 2931
Branská Barbora, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)S55A, (A)119 +420 220 44 5016, +420 220 44 5022
Brányik Tomáš, prof. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)121 +420 220 44 4126
Branyšová Tereza, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01b +420 220 44 5204
Brát Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)65 +420 220 44 3831
Brdová Daniela, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Brejchová Adéla, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)10 +420 220 44 3304
Broftová Nikola, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Broncová Gabriela, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Brousilová Nikola 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)83 +420 220 44 3821
Brož Jakub 101 Ústav anorganické chemie (A)210 +420 220 44 3765
Brožek Jiří, prof. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (B)124 +420 220 44 3190
Brůhová Eliška, Ing. 966 Personální odbor (B)B3414 +420 220 44 4377
Brumlichová Libuše 990 Výpočetní centrum (B)13 +420 220 44 3212
Brunhoferová Hana, Ing., Ph.D. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Brychová Veronika, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)57, (B)59 +420 220 44 3265
Brzoňová Dana 352 Děkanát FPBT (B)B2305 +420 220 44 3650
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Březina Dominik, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů (A)S79 +420 220 44 4026
Březinová Jana, Bc. 971 Ekonomický odbor (B)X30
Bubník Zdeněk, prof. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)42 +420 220 44 3112
Budáč Daniel, Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)30 +420 220 44 4208
Budatala John Moses (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Budilová Radka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Budka Jan, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)320A, (A)250 +420 220 44 4284, +420 220 44 4280
Bukovská Tereza 962 Sekretariát kvestora
Buravet Vladislav, MSc., M.Sc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)349 +420 220 44 5159
Bureš Richard, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Bureš Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)03 +420 220 44 3107
Bureš Víchová Jana, Bc., DiS. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Burešová Karolína, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Buriánek Jan Dismas, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)20, (A)23 +420 220 44 4482, +420 220 44 4272
Burianová Terezie, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Burketová Lenka, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Burtsev Vasilii, Mgr., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)358 +420 220 44 5147
Bushuiev Roman, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Bystroň Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Bystroňová Jana, Ing. 997 Centrum informačních služeb +420771225254
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.