CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Racková Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Rácová Zuzana, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Rada Miroslav, Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)15, (A)15A +420 220 44 4102, +420 220 44 4052
Radotínský Daniel, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)225 +420775179528
Radová Simona 749 Rekreační objekt Pec p. Sněžkou
Radová Gabriela 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y10c +420 220 44 5200
Rahm Michal, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Rahman Waheed, MSc. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Raich Ivan, doc. Dr. Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S16 +420 220 44 3240
Rajchl Aleš, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3012
Rajnyš Roman 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S31 +420 220 44 3249
Rakušanová Stanislava, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Ramesh Sreela, M.Sc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Ramírez Cortés Fabricio, Ing. 110 Ústav organické chemie
Ramírez Cortés Fabricio, Ing., B.Sc. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Randáková Simona, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5023
Randová Alena, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)401 +420 220 44 5065
Raya Rahul, Ph.D. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Razavizadeh Seyedmahmood (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Réblová Zuzana, doc. Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)314 +420 220 44 3183
Rečková Veronika, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)37, (A)S75 +420 220 44 4315, +420 220 44 4008
Regmi Chhabilal, Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie
Regner Jakub, MSc., M.Sc. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (B)Z B1-232 +420739427478
Regner Dominik, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)143
Reinišová Lucie, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Reiser Matěj, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Rejková Jana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)S12A +420 220 44 3078
Rejl František, doc. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T02A +420 220 44 3299
Rejzková Vladimíra 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7231
Renkerová Pavla, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Riddell Craig Alfred, B.A.M.Sc. 834 Ústav jazyků (B)338 +420 220 44 3373
Riedelová Kateřina, Bc. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Rihova Elena, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Richtr Martin, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)308 +420778764654
Richtr Přemysl, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S51 +420 220 44 3244
Rimpelová Silvie, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)22 +420 220 44 4360
Rippelová Veronika, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)S60, (A)S61 +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Roda Jan, prof. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (B)127 +420 220 44 3189
Rohanová Dana, doc. Dr. Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)69 +420 220 44 4221
Rohlíček Jan, Ing., Ph.D. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10B +420 220 44 4083
Rolenčíková Věra 101 Ústav anorganické chemie (A)210A +420 220 44 4129
Rollová Michaela, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Römerová Simona, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)84 +420 220 44 4158
Rošková Zuzana, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03A +420 220 44 5017
Rotport Josef 111 Ústav organické technologie (A)F10 +420 220 44 3757
Rottnerová Zdeňka, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Roubalová Jaroslava 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Roudnická Michaela, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55A +420 220 44 4441
Roy Pradip Kumar, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Rubešová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)207B, (A)210C +420 220 44 4051, +420 220 44 3765
Rubešová Olga, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Rudolfová Dana 997 Centrum informačních služeb +420232002565, +420734264166
Rudolfová Eva, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)268 +420 220 44 3002
Rudomilova Darya, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6134
Ruml Tomáš, prof. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)246 +420 220 44 3022
Ruml Ondřej 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4429
Rumlerová Anna, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Rumlová Michaela, doc. Dr. Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)202 +420 220 44 4177
Rupa Michal 980 Centrální laboratoře (A)275A +420 220 44 3810
Ruphuy Chan Gabriela, M.Sc.Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S62 +420 220 44 4460
Rusek Jakub, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)F01 +420 220 44 4390
Růžička Květoslav, prof. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)131 +420 220 44 4116
Růžička Jan, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Růžičková Iveta, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)108 +420 220 44 3150
Rybáčková Markéta, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)257, (A)259 +420 220 44 4278, +420 220 44 4242
Rýdlová Ladislava, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)265 +420 220 44 3024
Rychecký Ondřej, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B1-306 +420 220 44 4462
Rychnová Lucie, PhDr., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Ryšavý Jaroslav 977 Oddělení správy budov
Ryšlavá Edita, Ing. Bc., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)152 +420 220 44 3180
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.