CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Kacl Martin, Bc., DiS. 971 Ekonomický odbor (B)319 +420 220 44 4348
Kačenka Zdeněk, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Kadavá Jana, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y09 +420 220 44 5200
Kadeřábková Alena, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)217 +420 220 44 3803
Kadlec Karel, doc. Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Kadlecová Michaela 110 Ústav organické chemie (A)262 +420 220 44 4276
Kadlecová Martina 966 Personální odbor +420 220 44 3005
Kafka Zdeněk, doc. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A, (A)304 +420 220 44 4147, +420 220 44 4076
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01, (A)01
Kaiser Lukáš, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kalaman Olha, doc. Dr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kalendová Martina 971 Ekonomický odbor +420 220 44 3009, +420731137859
Kalinová Eva 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7118
Kalousková Radka, Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (A)216 +420 220 44 4048
Kalvodová Aneta, Ing. 111 Ústav organické technologie (A)73 +420 220 44 4188
Kaminskyi Oleksii, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)222 +420 220 44 4206
Kaňa Antonín, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 5057
Kania Patrik, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Kaňka Jakub, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Kapinusová Gabriela, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Kapisheva Marina, Ing. 319 Ústav biotechnologie
Kaplánek Robert, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)01 +420 220 44 4067
Karaba Adam, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Karabín Marcel, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)109B +420 220 44 4036
Karamonová Ludmila, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249, (B)255 +420 220 44 5135, +420 220 44 5132
Karapetjan Nona, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Karásková Kamila 977 Oddělení správy budov
Kardová Dana, Ing. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4443, +420723538317
Karmann Christina, MSc. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Karnetová Petra, Ing., Ph.D. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4459, +420739249128
Karuppasamy Muthumalai, M.Sc. B.Sc. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Kasparyan Hayk, MSc. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky +420 220 44 4251
Kastnerová Šárka 712 Ředitelství (Vol)Volha +420 220 44 7220
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T04, (B)35 +420 220 44 4013, +420 220 44 3108
Kašpárková Hana, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)111 +420 220 44 4138
Kašparová Kateřina, Mgr. 997 Centrum informačních služeb
Kaštánek Petr, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie
Katolická Šárka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y10c +420 220 44 5200
Kavalcová Helena, Ing. 936 Oddělení hodnocení kvality +420 220 44 4241
Kaván Jiří 731 Technický odbor
Kavina Jan 995 Odbor provozně-technických služeb (B)X30 +420 220 44 3255, +420731137890
Kejík Zdeněk, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Kejla Lukáš, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05A +420 220 44 3811, +420723081486
Kejzlar Jan, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)223 +420 220 44 3034
Keller Filip, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Keprtová Anna, Mgr. 955 Projektové centrum (A)01
Kernová Anna, Mgr., DiS. 974 Zahraniční oddělení
Kersebaum Jule, M.Sc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)07 +420 220 44 3307
Kersebaum Jule (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kesselová Oliva 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)350 +420 220 44 5151
Khalid Hamza, M.Sc. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Kharoshka Aliaksandra, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)101A +420 220 44 5129
Khrystonko Olena, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Khun Josef, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216D +420 220 44 3037
Kičmer Jaromír, Ing. 724 Kolej Volha
Kikhtyanin Oleg, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Kincl Marek, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)34 +420 220 44 3101
Kinčl Tomáš, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)S51, (A)S55 +420 220 44 5051, +420 220 44 4078
Kinzlová Petra, Mgr., M.A. 955 Projektové centrum
Kittel Hugo, Ing. Bc., CSc., MBA 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)159 +420 220 44 4236
Klajmon Martin, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie +420 220 44 4485, +420728933652
Klassen Ruslan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Klaudisová Kamila, Ing., Ph.D. 453 Děkanát FCHI +420 220 44 3281
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Kleinová Jitka, MUDr. 962 Sekretariát kvestora
Klenivskyi Myron, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)305 +420 220 44 3043
Klianitskaya Marharyta, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Kliková Kristýna, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01b +420 220 44 5204
Klíma Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420728971461
Klimentić Maja, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Klimešová Anna, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)115 +420 220 44 4127
Klimošek Jakub, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 5116
Klímová Helena, doc. RNDr., CSc. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 3139
Klimša Vojtěch, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S62 +420 220 44 4460
Klingel Martin, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Kloubcová Marie, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kloužek Jaroslav, doc. Ing., CSc. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 4142, +420 220 44 5192, +420 220 44 5195
Kloužková Alexandra, doc. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)S94 +420 220 44 3777
Klusoňová Nikola, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)05 +420 220 44 3792
Kmetík Matěj, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Knaislová Anna, Ing. Bc., Ph.D. 955 Projektové centrum +420721624693
Knězů Knížová Michaela, Bc. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Knížek Karel, RNDr., Dr. 101 Ústav anorganické chemie
Knížková Marcela 936 Oddělení hodnocení kvality +420 220 44 4480
Knížková Kateřina, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
Knociková Juliana Alexandra, RNDr. Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)115 +420 220 44 5039
Knopp Richard, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)31 +420 220 44 3105
Knotek Vítězslav, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02A +420 220 44 4310
Knotková Eva 723 Kolej Sázava
Kobrynova Viktoriia 977 Oddělení správy budov
Kobzová Tereza, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)243 +420 220 44 5166, +420739339589
Kocábková Barbora, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Kocek Hugo (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kocian Štefan, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)131B +420 220 44 4150
Kocourek Vladimír, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy +420 220 44 3057
Kočí Vladimír, prof. Ing., Ph.D., MBA 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (A)01 +420734890131
Kočí Petr, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)B1-340 +420 220 44 2027
Kočí Jan, Ing. et.Mgr. et.Bc. 107 Ústav skla a keramiky (A)11 +420 220 44 4131
Kočiščáková Zuzana, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Kodejšová Renáta 977 Oddělení správy budov
Kodíček Milan, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S92 +420 220 44 3836
Kodým Roman, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Kofroňová Jana, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 5029
Kohout Martin, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)142A +420 220 44 3168
Kohout Michal, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)278E +420 220 44 3688
Kohout Jan, Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)334 +420 220 44 4027
Kohout Vojtěch 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3288, +420734694121, +420739757477
444 Ústav fyziky a měřicí techniky +420734694121, +420739757477
Kohoutek Jan 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3038, +420734692590
Kohoutková Jana, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 3184
Kohoutková Martina, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043, +420 220 44 5043
Kohoutová Petra 150 Děkanát FCHT +420 220 44 4148, +420605974164
Kok Dana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22C, (B)22A +420 220 44 5123, +420 220 44 5121
Kokta Luděk, Ing. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3283, +420733690667
Koláčný Lukáš, Ing. (DSP) 980 Centrální laboratoře (B)S89 +420 220 44 4464
111 Ústav organické technologie
Kolafa Jiří, prof. RNDr., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420 220 44 4257, +420604427192
Koláriková Lucia, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kolář Michal, Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie +420 220 44 2080
Kolář Michal, doc. RNDr., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325A +420 220 44 4257
Kolářová Mária, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)S89 +420 220 44 3825
Kolářová Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Kolesniková Lucie, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)145 +420 220 44 3823
Kolínová Anna 747 Konferenční centrum (Sáz)Sázava +420 220 44 7136
Kollárová Adéla, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy
Kolmanová Marie, Ing. 955 Projektové centrum (A)01
Kolmistrová Ivana 504 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (Lit)Litvínov +420 220 44 4444
Koloušek David, Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P01 +420 220 44 4088
Kolská Zdeňka, prof. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Komers Jiří 980 Centrální laboratoře (B)S28, (B)S27A +420 220 44 3834, +420 220 44 3258
Konecká Anna, Ing. 955 Projektové centrum +420 220 44 4403
Konečný Jan, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)01 +420723395673
Konopka Filip, RNDr. Mgr. Bc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kontová Pavla 977 Oddělení správy budov
Konvalinková Jitka, Ing. (DSP) 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043
342 Ústav chemie přírodních látek
Kopal Ivan, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Kopecká Blanka, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05
Kopecká Jitka, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)319A +420 220 44 4358
832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd
Kopecký Aleš, Mgr. 966 Personální odbor +420 220 44 4325
Kopecký Dušan, doc. Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)L05 +420 220 44 4099
Kopecký Zdeněk 995 Odbor provozně-technických služeb (A)S70 +420 220 44 4069, +420734695151
Koplík Richard, prof. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)313 +420 220 44 3177
Koppová Kamila, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Köpük Remziye, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Kornalský Pavel 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (B)01
Korolova Valeriia, Mgr. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (Tech)210
Kortus Daniel, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Koryťáková Adéla, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)07 +420 220 44 3307
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3296
Kosek Vít, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy +420 220 44 5119
Kosina Jiří, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Kosmatová Patricie, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
Kostka Petr, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 3783
Kostková Michaela 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (B)01
Košař Lumír, MgA. 979 Oddělení komunikace +420 220 44 2071
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01, (A)01
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01, (A)01 +420602611505
Kotek Jan, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kotenová Petra, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)310 +420 220 44 4137
Kotková Zuzana, RNDr. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X01 +420 220 44 4417, +420725139751
Kotouč Šourek Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 2027
Kotoučová Hana, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)285A, (A)213 +420 220 44 4186, +420 220 44 3787
Kotova Maria, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Kotrba Pavel, prof. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)366 +420 220 44 3023, +420733690713
Kotrbová Lucie, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S92 +420 220 44 3716
Kotrcová Veronika, Ing. 321 Ústav sacharidů a cereálií
Kotrlíková Eva, Ing. 112 Ústav polymerů +420 220 44 3187, +420731165813
Kotyza Oldřich, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů (B)129A +420 220 44 3197, +420 220 44 3195
Kouba Vojtěch, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 3143, +420725500486
Koucký Jan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Koudelka Jakub, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kouřil Milan, doc. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 4275
Kouřimský Tomáš, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)101A +420 220 44 5129
Koutecký Pavel, Ing. 966 Personální odbor (A)01 +420 220 44 4478
Koutentaki Georgia, MEng. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30 +420 220 44 3292
Kováčová Dagmar 962 Sekretariát kvestora +420 220 44 3161, +420733690828
Koval Daniel, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54 +420 220 44 3274
Kovanda František, prof. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P12 +420 220 44 4086
Kovandová Martina 110 Ústav organické chemie (A)255 +420 220 44 4279
Kovaříček Petr, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)266, (A)262 +420 220 44 4165, +420 220 44 4276
Kovaříčková Kateřina, Ing. 965 Oddělení pro výzkum a transfer technologií +420 220 44 4356, +420734783600
Kovářová Hana, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kozánková Johanna, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Kozmík Václav, Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)308B, (A)308C +420 220 44 4118, +420 220 44 4059
Kraina Pavel, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Krajáková Lenka, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3173
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Králík František, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)241 +420 220 44 3762
Králová Petra, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Králová Karolína, Ing. Bc. 107 Ústav skla a keramiky (A)S86A +420 220 44 4103
Králová Alena 101 Ústav anorganické chemie (A)213 +420 220 44 3787
Králová Eva, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)10 +420 220 44 3304, +420608222046
Kramný Vojtěch, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Krátká Jana, Ing., Ph.D. 953 Oddělení celoživotního vzděláváni +420 220 44 2055
Krátká Gabriela, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Kratochvíl Bohumil, prof. RNDr., DSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P15A +420 220 44 4087
Kratochvíl Michal, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Kratochvíl Petr, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství +420 220 44 4441
Krausová Martina, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249, (B)255 +420 220 44 5135, +420 220 44 5132
Krčil Aleš, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Krčová Pavla, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Krejčí Jan, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Krejčí Miloš, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01 +420775401577
Krejčí Jakub 990 Výpočetní centrum (B)16 +420 220 44 2618
Krejčí Slavíková Monika, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3839
Krejčík Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X34 +420 220 44 3091
Krejčová Alžběta, Mgr. 940 Poradenské a kariérní centrum +420 220 44 2071
Kristianová Eva, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)53 +420 220 44 4111
Krňoul Václav 977 Oddělení správy budov
Kročil Tomáš, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Kropáček Jindřich, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)33A +420 220 44 3033
Kroufek Jiří, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Kroupová Jiřina, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S67 +420 220 44 3295
Kroužek Jiří, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Krov Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)10A +420 220 44 3303
Krtičková Chýlová Petra, Mgr. 834 Ústav jazyků +420 220 44 3370
Krunić Mihajlo (DSP) 110 Ústav organické chemie
Krupička Martin, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)268 +420 220 44 4173
Krupka Jiří, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)67B +420 220 44 4304
Krupka Miroslav, RNDr., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043
Krupka Vojtěch, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Kruteková Jana, Mgr. 834 Ústav jazyků (A)01 +420 220 44 3373
Kružík Vojtěch, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)266A +420 220 44 3003
Krýsa Josef, prof. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)F04 +420 220 44 4112
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Krýsa Pavel, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)09, (B)30A +420 220 44 3309, +420 220 44 3292, +420 220 44 2022
Křehnáčová Markéta, Ing. 955 Projektové centrum (A)01 +420736193850
Křenková Zuzana, PhDr., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)64 +420 220 44 3683
Křesťan Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kříhová Iveta, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Křístková Barbora, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Křivohlavý Pavel 977 Oddělení správy budov
Křivská Marie, Ing. 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Křivská Alena 111 Ústav organické technologie (A)77A +420 220 44 4167
Kříž Pavel, Ing. Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)107 +420 220 44 3160
Kříž Jan, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)318 +420 220 44 3799, +420728831726
Křížkovská Bára, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Křížová Ivana, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)115, (A)K04 +420 220 44 4127, +420 220 44 5004, +420 220 44 4503
Křížová Karolína, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky
Kšenžighová Petra, Ing. Bc. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Kubáč David, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Kubal Martin, prof. Dr. Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)281, (A)S114 +420 220 44 4168, +420 220 44 5068
Kubáňová Michaela, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04 +420 220 44 5207
Kubáňová Michaela, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04 +420 220 44 5207
Kubásek Jiří, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441, +420736278401
Kubát Viktor, Mgr., MBA 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kuběna Jan 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22E +420 220 44 5128
Kubíček Milan, prof. RNDr., CSc. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)108 +420 220 44 3095
Kubička David, doc. Ing., Ph.D., MBA 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6106, +420730529341
215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05A +420 220 44 3811, +420730529341
Kubičková Iva, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (A)01 +420 220 44 6139, +420607610981
Kubíčková Anna, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kubíčková Lucie, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Kubová Petra, Ing. 963 Pedagogické oddělení (B)B2412 +420 220 44 4139, +420731730800
Kučerová Irena, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)S43 +420 220 44 4071
Kučerová Emílie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kučková Štěpánka, doc. Ing. Mgr., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S92 +420 220 44 3836
Kudrnová Marie, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (B)S12, (B)S14 +420 220 44 3078, +420 220 44 3073
Kuchař Martin, doc. Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129F +420 220 44 4431
560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4431
Kuchařík Milan, Mgr. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Kuchťáková Klára, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (A)225 +420 220 44 6125
Kujalová Hana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3717
Kukal Jaromír, doc. Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)330B +420 220 44 4212
Kukalová Jana, Ing. 969 Odbor zásobování (B)X19 +420 220 44 3290
Kuklová Kristýna, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Kukrálová Karolina, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Kulagová Alice, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)213 +420 220 44 3787
Kulhánek Jan, MgA. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Kulhánková Tereza 990 Výpočetní centrum (B)S114 +420 220 44 2607
Kulišová Markéta, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Kulišťáková Cahlíková Naděžda, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Kundrát Ondřej, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)250 +420 220 44 4280
Kuneš Vladimír 110 Ústav organické chemie (A)L06A +420 220 44 4277
Kunch Roman 977 Oddělení správy budov
Kuraš Mečislav, prof. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)S37 +420 220 44 4114
Kurdiovská Šárka, Ing. 955 Projektové centrum
Kurfiřt Martin, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kurfürst Jaroslav, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Kushnarenko Anna, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Kuta Antonín, doc. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4121
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Kutorglo Edith Mawunya, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Kutová Anna, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)362 +420 220 44 5142
Kvaček Robert, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Kvasnička František, prof. Ing., CSc. 324 Ústav konzervace potravin (B)370 +420 220 44 5117
Kvíčala Jaroslav, prof. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)278D, (A)259, (A)257, (A)256 +420 220 44 4240, +420 220 44 4242, +420 220 44 4278, +420 220 44 4346
Kvítek Ondřej, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)351 +420 220 44 5158
Kwoczynski Daniel 955 Projektové centrum +420736193868
Kýrová Barbora, DiS. 971 Ekonomický odbor +420 220 44 3279, +420733690731
Kyselka Jan, doc. Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)59 +420 220 44 3266
Kyselová Veronika, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)164 +420 220 44 4230
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.