CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Cajzl Jakub, Ing. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05 +420 220 44 4003
Carda Michal, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Castro Muńoz Roberto, M.Sc. 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Castro Muňoz Roberto (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Cejnar Pavel, RNDr. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330E +420 220 44 3827
Cejpek Karel, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)312 +420 220 44 3178
Celný David, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325A
Cerhová Marie, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Ceznerová Eliška, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Ciahotný Karel, doc. Ing., CSc. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)170 +420 220 44 4228
Cibulka Ivan, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)I02B, (A)I04 +420 220 44 3782, +420 220 44 4063
Cibulka Radek, prof. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)278, (A)255 +420 220 44 4182, +420 220 44 4279
Cibulková Jana, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S39A, (A)S38A +420 220 44 5024, +420 220 44 5043
Cimplová Vladimíra 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330A +420 220 44 4270
Cincibusová Petra, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů +420 220 44 5193
Cinková Petra, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)223 +420 220 44 3685
Císařová Šárka, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S58 +420 220 44 4012
Císler Michal 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)514, (Tech)514 +420 220 44 4501, +420 220 44 6111, +420739329982
Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Crha Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L05B +420 220 44 4099
Cymbálová Šárka 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X37 +420 220 44 3094
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.