CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Jablonská Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (A)285A +420 220 44 2060
Jakeš Vít, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)207B, (A)210C +420 220 44 4051, +420 220 44 3765
Jakovcová Jitka, Bc. 930 Dětský koutek Zkumavka (C)012 +420 220 44 4434
Jakubek Milan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)M03, (A)230 +420 220 44 4067, +420 220 44 5027
Jamali Ashtiani Saeed, M.Sc. 403 Ústav fyzikální chemie
Jamali Ashtiani Saeed, M.Sc. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Janák David, Bc. 217 Ústav technologie vody a prostředí
Janáková Milena, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)336 +420 220 44 3370
Jančálek Milan, Bc. 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S35 +420 220 44 3894, +420732630735
Jančurová Soňa, Mgr. 974 Zahraniční oddělení (B)119 +420 220 44 4309
Janda Václav, prof. Ing., CSc. 218 Ústav energetiky (B)106 +420 220 44 3145
Janda Martin, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)207 +420 220 44 3017
Jandová Vlasta, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Janek Jiří, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420 220 44 4258
Jankovský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (B)Z B1-250 +420 220 44 2002, +420604716447
Janků Josef, doc. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)S60, (A)S61 +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Janoušková Hana, Ing. 972 Oddělení bezpečnosti práce (B)S10 +420 220 44 4451, +420731404862
Janovská Drahoslava, prof. RNDr., CSc. 413 Ústav matematiky (C)209 +420 220 44 5040
Janovská Vladimíra 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330A +420 220 44 4270
Janovský Michal, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)205A +420 220 44 4159, +420733690543
Janská Petra, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30 +420 220 44 3291
Jánská Marcela 990 Výpočetní centrum (B)S81 +420 220 44 3102
Jansová Barbora, Bc. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Jantač Simon, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S63, (B)Z B2-242 +420 220 44 3237, +420 220 44 2028
Jarešová Duňa 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813
Javorská Michaela 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3164
Jebavá Marcela, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5193
Jelenová Zuzana 972 Oddělení bezpečnosti práce
Jelínek Luděk, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)165E +420 220 44 3130
Jelínek Lukáš, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)109C +420 220 44 4427
Jelínek Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30 +420 220 44 3292
Jelínková Eva, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)214 +420 220 44 5038
Jelínková Renata 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3172
Jelínková Anna, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Jellett Cameron Wesley, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Jeníček Pavel, prof. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)117 +420 220 44 3155
Jeništová Adéla, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)I04, (A)K07A +420 220 44 4063, +420 220 44 3694
Jeremiáš Michal, Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)166
Ježková Milena, Ing. 966 Personální odbor (B)67 +420 220 44 4332
Ježková Martina, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30B +420 220 44 3292
Jílková Lenka, Ing. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)164 +420 220 44 4230
Jílková Kristýna, Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)14A +420 220 44 4210
Jílková Marta, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)01 +420232002573
Jílková Petra, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu +420733625884
Jílková Diliara, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Jiráková Gabriela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (A)01, (Tech)101 +420 220 44 6100, +420 220 44 6100, +420220446100, +420739548052
Jirásek Luboš, DiS. 990 Výpočetní centrum (B)18 +420 220 44 3067
Jirásko Martin, Bc. 105 Ústav anorganické technologie
Jirát Jiří, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z B2-364a
997 Centrum informačních služeb (B)Z B2-364a
Jirát Jan, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Jirešová Jana, Dr. Mgr. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)217 +420 220 44 3346
Jirkovská Blanka, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X08 +420 220 44 3289
Jirků Vladimír, prof. RNDr., DrSc. 319 Ústav biotechnologie (A)K02B +420 220 44 4108
Jirota Zdeněk 731 Technický odbor
Jiroušová Jana 105 Ústav anorganické technologie (A)25 +420 220 44 3801
Jírů Monika, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy
Jírů Jitřenka, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Jírů Kristina, Ing. et.Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Jiříček Ivo, Ing., CSc. 218 Ústav energetiky (B)173 +420 220 44 3134
Jiříčková Adéla, Bc. 101 Ústav anorganické chemie
Johanidesová Iva, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)112 +420 220 44 5127
Jonátová Petra, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy
Josefusová Petruše, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X33 +420 220 44 3146
Joska Luděk, doc. Ing., CSc. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Juklíčková Hana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)166B +420 220 44 3125
Jung Rudolf 319 Ústav biotechnologie (A)S55 +420 220 44 4078
Jungová Renáta 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 4101, +420734691695
Junková Anna, Mgr. 971 Ekonomický odbor (B)X29 +420 220 44 6235
Junková Petra, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S91 +420 220 44 3216
Juránková Martina 977 Oddělení správy budov
Jurásek Bronislav, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Jurášek Michal, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K09 +420 220 44 3698
Jurkaninová Lucie, Ing. Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)44 +420 220 44 3118
Jurok Radek, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (B)129 +420 220 44 4432
Jurtík Marek, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.