CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Jablonská Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Jablonská Lucie, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Jadalla Baraa, M.Sc. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Jaegerová Tereza, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 2060
Jakeš Vít, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)207A, (A)210C +420 220 44 2051, +420 220 44 3765
Jaklová Natalie, Mgr. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Jakoubek Leo 976 Oddělení výstavby a údržby (A)2S05
Jakovcová Jitka, Bc. 930 Dětský koutek Zkumavka (C)012 +420 220 44 4434
Jakubek Milan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)M03, (A)230 +420 220 44 4067, +420 220 44 5027
Jakubíková Hana 977 Oddělení správy budov
Jakubová Lýdie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Jamali Ashtiani Saeed, M.Sc., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie
Janák David, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Janáková Milena, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)B4434 +420 220 44 3370
Jančálek Milan, Bc. 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S35 +420 220 44 3894, +420732630735
Janda Václav, prof. Ing., CSc. 218 Ústav energetiky +420 220 44 3145
Janebová Eliška 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4483
Janečková Lucie, RNDr., Ph.D. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Janek Jiří, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420 220 44 4258
Jankovský Ondřej, prof. Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)283A +420604716447
Jankovský Michal, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky +420 220 44 3042
Janků Josef, doc. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)S60, (A)S61 +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Janoš Jiří, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)326
Jánošíková Lenka, Bc. 402 Ústav analytické chemie
Janoud Štěpán, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)259 +420 220 44 3198
Janoušek Jan, Bc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie +420 220 44 5199
Janovský Michal, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)205A +420 220 44 4159, +420733690543
Jansová Barbora, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Janstová Daniela, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)225 +420 220 44 4106
Jarešová Duňa 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813
Jarošová Irena, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Javorská Michaela 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3164
Javorská Žaneta, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)262 +420 220 44 4276, +420 220 44 2039, +420776452926
Jebavá Marcela, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5193
Jelenová Zuzana 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Jelínek Luděk, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)165E +420 220 44 3130
Jelínek Lukáš, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)109C +420 220 44 4427
Jelínek Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)07, (B)30 +420 220 44 3307
Jelínková Eva, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)214 +420 220 44 5038
Jelínková Renata 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3172
Jelínková Anna, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Jeníček Pavel, prof. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 3155
Jeništová Adéla, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)K07 +420 220 44 4040
Jeřábek Vojtěch, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Jeřábková Martina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Ježková Milena, Ing. 966 Personální odbor (B)B3413 +420 220 44 4332
Jílková Kristýna, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky
Jílková Marta, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)01 +420232002573
Jílková Tereza, Bc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Jindra Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Jindrová Klára, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Jíra Tomáš, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Jiráková Gabriela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (A)01, (Tech)101 +420 220 44 6100, +420 220 44 6100, +420220446100, +420739548052
Jirásek Luboš, DiS. 990 Výpočetní centrum (B)18 +420 220 44 3067
Jirásko Martin, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Jirát Jiří, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (A)450 +420 220 44 4393
997 Centrum informačních služeb (A)450 +420 220 44 4393
Jireš Jakub, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Jirešová Jana, Dr. Mgr. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)217, (B)302 +420 220 44 3346, +420 220 44 3047
Jirgl Tomáš 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)01
Jirkovská Blanka, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X08 +420 220 44 3289
Jirota Zdeněk 731 Technický odbor
Jiroušová Jana 105 Ústav anorganické technologie (A)25 +420 220 44 3801
Jirsa Tomáš, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)337 +420 220 44 3773
Jírů Jitřenka, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Jírů Kristina, Ing. et.Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Jiříček Ivo, Ing., CSc. 218 Ústav energetiky (B)173 +420 220 44 3134
Jiříčková Adéla, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)283A +420 220 44 2002, +420605710715
Josefusová Petruše, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X33 +420 220 44 3146
Juklíčková Hana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)166B +420 220 44 3125
Jung Rudolf 319 Ústav biotechnologie (A)S55 +420 220 44 4078
Jungová Renáta 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 4101, +420734691695
Junková Anna, Mgr. 971 Ekonomický odbor (B)B3404 +420 220 44 3335
Junková Petra, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S91 +420 220 44 3216
Juránková Martina 977 Oddělení správy budov
Jurásek Bronislav, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129F +420 220 44 4432
Jurášek Michal, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K09 +420 220 44 3698
Jurčan Miroslav 976 Oddělení výstavby a údržby
Jurok Radek, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (B)129L +420 220 44 4432, +420777675937
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.