CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Jablonská Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)141 +420 220 44 3165
Jakeš Vít, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)207B, (A)210C +420 220 44 4051, +420 220 44 3765
Jakovcová Jitka, Bc. 930 Dětský koutek Zkumavka (C)012 +420 220 44 4434
Jakubec Martin, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Jakubek Milan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)M03, (A)230 +420 220 44 4067, +420 220 44 5027
Jamborová Tereza, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)59 +420 220 44 4205
Janda Václav, prof. Ing., CSc. 218 Ústav energetiky (B)106 +420 220 44 3145
Janda Martin, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)207 +420 220 44 3017
Jandušík Tomáš, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Jankovský Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (B)Z B1-250 +420 220 44 2002, +420604716447
Janků Josef, doc. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Janoušek Jiří, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Janoušková Hana, Ing. 972 Oddělení bezpečnosti práce (B)S10 +420 220 44 4451, +420731404862
Janovská Drahoslava, prof. RNDr., CSc. 413 Ústav matematiky (C)209 +420 220 44 5040
Janovská Vladimíra 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330A +420 220 44 4270
Janovský Michal, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)205A +420 220 44 4159, +420733690543
Janská Petra, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30 +420 220 44 3292
Jánská Marcela 990 Výpočetní centrum (B)S81 +420 220 44 3102
Jantač Simon, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S63 +420 220 44 3237
Jarešová Duňa 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813
Javorská Michaela 409 Ústav chemického inženýrství (B)148A +420 220 44 3164
Javůrková Ivana, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)310 +420 220 44 4137
Jebavá Marcela, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5193
Jelenová Zuzana 972 Oddělení bezpečnosti práce
Jelínek Luděk, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)165E +420 220 44 3130
Jelínek Lukáš, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)109C +420 220 44 4427
Jelínek Petr, Bc. 409 Ústav chemického inženýrství
Jelínková Eva, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)214 +420 220 44 5038
Jelínková Anna, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Jellett Cameron Wesley, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Jeníček Pavel, prof. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)117 +420 220 44 3155
Jeništová Adéla, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)I04, (A)K07A +420 220 44 4063, +420 220 44 3694
Jeremiáš Michal, Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)166
Ježková Zuzana, Mgr. 319 Ústav biotechnologie +420 220 44 4271, +420 220 44 4401
Ježková Milena, Ing. 966 Personální odbor (B)67 +420 220 44 4332
Ježková Martina, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30B +420 220 44 3292
Jílková Lenka, Ing. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)164 +420 220 44 4230
Jílková Marta, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)01 +420232002573
Jílková Kristýna, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)14A +420 220 44 4210
Jiráková Gabriela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)101 +420 220 44 6100, +420739548052
Jirásek Luboš, DiS. 990 Výpočetní centrum (B)18 +420 220 44 3067
Jirát Jiří, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z12c +420 220 44 4393
997 Centrum informačních služeb (B)Z12c +420 220 44 4393
Jirát Jan, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Jirešová Jana, Dr. Mgr. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)217 +420 220 44 3346
Jirků Vladimír, prof. RNDr., DrSc. 319 Ústav biotechnologie (A)K02B +420 220 44 4108
Jirota Zdeněk 731 Technický odbor
Jiroušová Jana 105 Ústav anorganické technologie (A)25 +420 220 44 3801
Jírů Monika, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 4387
Jiříček Ivo, Ing., CSc. 218 Ústav energetiky (B)173 +420 220 44 3134
Jiříčková Adéla, Bc. 101 Ústav anorganické chemie
Johanidesová Iva, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)112 +420 220 44 5127
Jonášová Milena 971 Ekonomický odbor (B)X31 +420 220 44 3838
Jonátová Petra, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 4387
Josefusová Petruše, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X33 +420 220 44 3146
Joska Luděk, doc. Ing., CSc. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)56 +420 220 44 4204
Juklíčková Hana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)166B +420 220 44 3125
Jung Rudolf 319 Ústav biotechnologie (A)S55 +420 220 44 4078
Jungová Renáta 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 4101
Junková Anna, Mgr. 971 Ekonomický odbor (B)X23 +420 220 44 6235
Junková Petra, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S91 +420 220 44 3216
Juránková Martina 977 Oddělení správy budov
Jurásek Bronislav, Ing. (DSP) 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
342 Ústav chemie přírodních látek
Jurášek Michal, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K09 +420 220 44 3698
Jurkaninová Lucie, Ing. Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)44 +420 220 44 3118
Jurok Radek, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (B)129 +420 220 44 4432
Just David, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.