CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Jablonská Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Jablonská Lucie, Mgr. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Jadalla Baraa, M.Sc. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Jaegerová Tereza, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 2060
Jakeš Vít, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)207A, (A)210C +420 220 44 2051, +420 220 44 3765
Jaklová Natalie, Mgr. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Jakoubek Leo 976 Oddělení výstavby a údržby (A)2S05
Jakovcová Jitka, Bc. 930 Dětský koutek Zkumavka (C)012 +420 220 44 4434
Jakubek Milan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)M03, (A)230 +420 220 44 4067, +420 220 44 5027
Jakubíková Hana 977 Oddělení správy budov
Jakubová Lýdie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Jamali Ashtiani Saeed, M.Sc., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie
Janák David, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Janáková Milena, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)B4434 +420 220 44 3370
Jančálek Milan, Bc. 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S35 +420 220 44 3894, +420732630735
Janda Václav, prof. Ing., CSc. 218 Ústav energetiky +420 220 44 3145
Jandovská Vladimíra, Mgr. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Janebová Eliška 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4483
Janečková Lucie, RNDr., Ph.D. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Janek Jiří, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)402 +420 220 44 4258
Jankovský Ondřej, prof. Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)283A +420604716447
Jankovský Michal, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky +420 220 44 3042
Janků Josef, doc. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)S60, (A)S61 +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Janoš Jiří, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)326
Janoud Štěpán, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)259 +420 220 44 3198
Janoušek Jan, Bc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie +420 220 44 5199
Janovský Michal, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)205A +420 220 44 4159, +420733690543
Jansová Barbora, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Janstová Daniela, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)225 +420 220 44 4106
Jarešová Duňa 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813
Jarošová Irena, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Javorská Michaela 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3164
Javorská Žaneta, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)262, (B)B3-206 +420 220 44 4276, +420 220 44 2039, +420776452926
Jebavá Marcela, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5193
Jelenová Zuzana 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik
Jelínek Luděk, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)165E +420 220 44 3130
Jelínek Lukáš, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)109C +420 220 44 4427
Jelínek Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)07, (B)30 +420 220 44 3307
Jelínková Eva, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)214 +420 220 44 5038
Jelínková Renata 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3172
Jelínková Anna, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Jeníček Pavel, prof. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 3155
Jeništová Adéla, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)K07 +420 220 44 4040
Jeřábek Vojtěch, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Jeřábková Martina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Ježková Milena, Ing. 966 Personální odbor (B)B3413 +420 220 44 4332
Jílková Kristýna, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky
Jílková Marta, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)01 +420232002573
Jílková Tereza, Ing. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Jindra Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Jindrová Klára, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)146 +420 220 44 3173
Jíra Tomáš, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Jiráková Gabriela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (A)01, (Tech)101 +420 220 44 6100, +420 220 44 6100, +420220446100, +420739548052
Jirásek Luboš, DiS. 990 Výpočetní centrum (B)18 +420 220 44 3067
Jirásko Martin, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Jirát Jiří, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (A)450 +420 220 44 4393
997 Centrum informačních služeb (A)450 +420 220 44 4393
Jireš Jakub, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Jirešová Jana, Dr. Mgr. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)217, (B)302 +420 220 44 3346, +420 220 44 3047
Jirgl Tomáš 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)01
Jirkovská Blanka, PhDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)X08 +420 220 44 3289
Jirota Zdeněk 731 Technický odbor
Jiroušová Jana 105 Ústav anorganické technologie (A)25 +420 220 44 3801
Jirsa Tomáš, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)337 +420 220 44 3773
Jírů Jitřenka, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Jírů Kristina, Ing. et.Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Jiříček Ivo, Ing., CSc. 218 Ústav energetiky (B)173 +420 220 44 3134
Jiříčková Adéla, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)283A +420 220 44 2002, +420605710715
Josefusová Petruše, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X33 +420 220 44 3146
Juklíčková Hana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)166B +420 220 44 3125
Jung Rudolf 319 Ústav biotechnologie (A)S55 +420 220 44 4078
Jungová Renáta 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 4101, +420734691695
Junková Anna, Mgr. 971 Ekonomický odbor (B)B3404 +420 220 44 3335
Junková Petra, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S91 +420 220 44 3216
Juránková Martina 977 Oddělení správy budov
Jurásek Bronislav, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129F +420 220 44 4432
Jurášek Michal, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K09 +420 220 44 3698
Jurok Radek, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (B)129L +420 220 44 4432, +420777675937
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.