CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Abdullah Khan Gul, M.Sc. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Abualzulof Ghaid W A (DSP) 110 Ústav organické chemie
Adrián Edyta Paula, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Aitalieva Bermet, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Ajchlerová Zuzana, Ing. 969 Odbor zásobování (A)S50B +420 220 44 3219
Albekova Aiman, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Algerová Iva, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)B3312 +420 220 44 3631, +420731600979
Altnerová Terezie, Ing. (DSP) 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Amin Babar 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)01 +420731392566
Amin Babar (DSP) 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie
Amirianová Anna, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Andreides Markéta, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 5225
Angelini Jindřiška, PharmDr., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)232D, (B)207 +420 220 44 4341, +420 220 44 3017
Antončík Filip, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2002
Antoš Petr, Dr. Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)305 +420 220 44 6110, +420 220 44 6110, +420725500826
Apeltauer Miloš, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Argün Sinem (DSP) 324 Ústav konzervace potravin
Arnoult Růžičková Mariana, Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)172 +420 220 44 3133
Aubrecht Jaroslav, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)J05A +420 220 44 3811
Aubrecht Martin 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)01
Auersvald Miloš, Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)J05 +420 220 44 4238
Avci Damla, Ing. 321 Ústav sacharidů a cereálií
Avci Damla, Ing., B.Sc. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Axmann Šimon, Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)314 +420 220 44 5030
Aydın Seçil (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Aykut Elif (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Azadmanjiri Jalal, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420 220 44 2063
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.