CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Pabst Willi, prof. Dr. Dipl.-Min. 107 Ústav skla a keramiky +420 220 44 4136
Páca Jan, prof. Ing., DrSc. 319 Ústav biotechnologie (A)113 +420 220 44 3785
Pačes Jan, Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie
Paidar Martin, doc. Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23A, (A)36 +420 220 44 3802, +420 220 44 4015
Palánová Lucie, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Paldrychová Martina, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Palivec Vladimír, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Pánek Jan, doc. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)X02 +420 220 44 3357
Pangavhane Sachinkumar, M.Sc., Ph.D. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Pánová Karolína, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)17 +420 220 44 4115
Panovská Zdeňka, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)S21 +420 220 44 3176, +420 220 44 3263
Panthi Khim Prasad, MSc. (DSP) 112 Ústav polymerů
Parchaňská Alžběta, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)K07A +420 220 44 3694
Parkan Kamil, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246, (A)246 +420 220 44 4239, +420 220 44 4265
Parschová Helena, doc. Dr. Ing. 218 Ústav energetiky (B)165C +420 220 44 3128
Pašek Josef, prof. Ing., DrSc. 111 Ústav organické technologie (A)71A +420 220 44 3816
Patáková Petra, doc. Dr. Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)119 +420 220 44 5022
Patera Jan, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)73A +420 220 44 4223
Paterová Iva, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Patrovský Matěj, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)117 +420 220 44 4034
Paulová Leona, Dr. Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)119 +420 220 44 5022
Paušová Šárka, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)F03 +420 220 44 4420
Pavelka Michal, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Pavelka Emil 403 Ústav fyzikální chemie
Pavlíčková Vladimíra, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)22 +420 220 44 4360
Pavlíková Pavla, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)208 +420 220 44 5035
Pavlovec Lukáš, Mgr. (DSP) 112 Ústav polymerů
Pazlar Vít 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)366 +420 220 44 5174
Pazlarová Jarmila, doc. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)364 +420 220 44 3075
Pažout Richard, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)P03 +420 220 44 4080
Pecinovský Jaroslav 724 Kolej Volha
Pečenka Martin, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)U02 +420 220 44 3174
Pecháček Jan, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Pechačová Hana 980 Centrální laboratoře
Pekárková Helena, Mgr. 974 Zahraniční oddělení (B)119 +420 220 44 3158
Pelc Václav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Pelešková Zdeňka, Ing. 504 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol +420 220 44 4444, +420733690897
Perfilov Viacheslav Aleksandrovich, M.Sc., M.Sc. 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Pešek Erik, Ing. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)57, (B)59 +420 220 44 3265, +420 220 44 3266
Pešková Jana 996 Oddělení veřejných zakázek (B)X20 +420 220 44 4450
Peterková Lucie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04 +420 220 44 5207
Peterová Adéla, Ing. Bc. 107 Ústav skla a keramiky (A)07D, (A)S86A +420 220 44 4243
Petrák Milan, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)505, (Tech)505 +420 220 44 4500, +420 220 44 6101, +420736506276
Petrisko Miroslav, Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)F09 +420 220 44 4220
Petrovský Alexej 111 Ústav organické technologie (A)S24 +420 220 44 4178
Petrů Jana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)S12A +420 220 44 3078
Petříček Radim, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)T03 +420 220 44 3297
Petřík Jakub, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Pfeiferová Dana 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Pícha Aleš, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)118 +420 220 44 3157
Pícha Pavel, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)78 +420 220 44 4428
Píchalová Růžena, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Pichaničová Ludmila, Ing., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X12 +420 220 44 3280
Pilnáček Kryštof, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)137 +420 220 44 4029
Pinc Jan, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Pipek Petr, prof. Ing., CSc. 324 Ústav konzervace potravin (B)259A +420 220 44 3198
Pipek Petr 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S73 +420 220 44 3209
Písařík Michael, Ing. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Piskačová Šárka, Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)217 +420 220 44 3346
Pišlová Markéta, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Pittermannová Anna, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)308 +420 220 44 3046
Pivoňka Jan, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Pižl Martin, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)213 +420 220 44 3787
Plachá Marie, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)31 +420 220 44 3293
Pleyer Olga, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J06 +420 220 44 4237
Plicka Milan, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)I04 +420 220 44 4063
Pližingrová Eva, Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)F01 +420 220 44 4390
Plocková Milada, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)55 +420 220 44 3275
Plutnar Jan, RNDr., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01 +420 220 44 4002
Plzáková Olga 402 Ústav analytické chemie (A)149 +420 220 44 3680
Pocedič Jaromír, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)30 +420 220 44 3292
Pocková Monika, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)15 +420 220 44 6202
Podhorská Vlasta 977 Oddělení správy budov
Podivinská Martina, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)146, (B)147 +420 220 44 5116, +420 220 44 3173
Podkorytov Egor, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Podušková Markéta 997 Centrum informačních služeb (A)313C +420 220 44 3031
Podzimek Tomáš, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Pohořelá Barbora, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161 +420 220 44 5120
Pohořelý Michael, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)167 +420 220 44 3125, +420737251462
Pohůnek Václav, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Pohunková Petra, Bc. 997 Centrum informačních služeb (A)313C +420 220 44 4342
Pokorná Dana, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813
Pokorná Dana, Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)136 +420 220 44 3151
Pokorná Lucie, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)118 +420723582315
Pokorná Markéta, Mgr. Ing. 834 Ústav jazyků (B)336 +420 220 44 3370
Pokorný Pavel, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)206 +420 220 44 5033
Pokorný Richard, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů +420 220 44 5191
Pokorný Jiří, Dr. Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6128
Pokorný Petr, Ing. 101 Ústav anorganické chemie
Pokorný Václav, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Poláchová Dana, Ing. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X01 +420 220 44 4417
Polák Peter, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)271 +420 220 44 4245
Polák Jakub, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3693
Polák Vojtěch, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765
Polezhaev Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Polívková Markéta, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)357 +420 220 44 5149
Popov Marek, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 3402
Popová Veronika, Mgr. 965 Oddělení pro vědu a výzkum (B)07 +420 220 44 3806
Poryvai Anna, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Pospelova Violetta, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J06 +420 220 44 4237
Pospíšil Milan, prof. Ing., CSc. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05, (B)335 +420 220 44 3300, +420 220 44 3300, +420733690403
Pospíšil Rudolf, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)71 +420 220 44 4194
Pospíšil Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Pospíšilová Iveta, Ing. 965 Oddělení pro vědu a výzkum +420 220 44 3232
Pospíšilová Iva, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)58 +420 220 44 4197
Potočár Tomáš, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)S57 +420 220 44 4271
Pour Vladimír, Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420 220 44 3111
Pourová Simona, Bc. 997 Centrum informačních služeb
Poustka Jan, prof. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)138 +420 220 44 3218
559 Pražské vysokoškolské analytické centrum (PVAC) (B)138 +420 220 44 3218
Prejda Tomáš, Ing. (DSP) 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Prchal Jan, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)42B, (B)239 +420 220 44 3840, +420 220 44 5173
Procházka Aleš, prof. Ing., CSc. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)332 +420 220 44 4198
Procházková Jaroslava 971 Ekonomický odbor (B)319 +420 220 44 3008
Prokeš Pavel 724 Kolej Volha
Prokeš Ondřej, Ing., Ph.D. MBA. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Prokop Martin, Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Prokop Petr 976 Oddělení výstavby a údržby
Prokopec Vadym, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)K08, (A)N01 +420 220 44 4281, +420 220 44 4061
Proksová Eva, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí
Prokš Jiří, Ing. 996 Oddělení veřejných zakázek (B)X21 +420 220 44 4316, +420730574807
Prokudina Elena, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S18 +420 220 44 4448
Prošek Michal, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)18, (B)18 +420 220 44 3100, +420 220 44 5212
Prošek Tomáš, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6104, +420723242413
Prošek Aleš, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)01 +420 220 44 6206
Průchová Eva, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Průchová Karolína, Mgr. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Průša Filip, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441
Průša Jiří, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Prušáková Markéta 977 Oddělení správy budov
Přerovská Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Přibyl Michal, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)141A, (B)37, (B)30, (B)34A, (B)S50 +420 220 44 3165, +420 220 44 3239, +420 220 44 3292, +420 220 44 3239, +420 220 44 3220
Příhoda Josef, doc. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3118
Púčiková Maruše 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)174A +420 220 44 4162
Pudil František, Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)310 +420 220 44 3050
Pucher Vlastimil 731 Technický odbor
Pulkrabová Jana, doc. Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)156 +420 220 44 3272
Pumera Martin, RNDr., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Punčochářová Jana, RNDr., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B, (A)280 +420 220 44 4147, +420 220 44 4364
Purkarová Eliška, Ing. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)165 +420 220 44 4253
Purkrtová Sabina, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V02, (B)Y01b, (B)Y07, (B)Y02 +420 220 44 5196, +420 220 44 5204, +420 220 44 5201, +420 220 44 5196
Purkrtová Zita, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)232E, (B)235 +420 220 44 5109, +420 220 44 3028
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.