CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Pabst Willi, prof. Dr. Dipl.-Min. 107 Ústav skla a keramiky +420 220 44 4136
Páca Jan, prof. Ing., DrSc. 319 Ústav biotechnologie (A)113 +420 220 44 3785
Pačes Jan, Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (A)01 +420 220 44 2014
Pacholská Tamara, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Paidar Martin, doc. Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23A, (A)36 +420 220 44 3802, +420 220 44 4015
Paldrychová Martina, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Palečková Jana 402 Ústav analytické chemie (A)150 +420 220 44 4195
Páleníková Hedvika, Ing. 974 Zahraniční oddělení (B)119 +420 220 44 3158
Palivec Vladimír, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Palounek David, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Pánek Jan, doc. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)X02 +420 220 44 3357
Páníková Terezie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Pánová Karolína, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)17 +420 220 44 4115
Panovská Zdeňka, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)S21 +420 220 44 3176, +420 220 44 3263
Papík Jakub, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Parkan Kamil, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246, (A)246 +420 220 44 4265, +420 220 44 4239
Parma Slavomír, Ing., Ph.D. 413 Ústav matematiky
Parmar Nirmal (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Parschová Helena, doc. Dr. Ing. 218 Ústav energetiky (B)165C +420 220 44 3128
Pařízek Ondřej, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)158
Pašek Josef, prof. Ing., DrSc. 111 Ústav organické technologie (A)71A +420 220 44 3816
Paškan Martin, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Patáková Petra, prof. Dr. Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)119A, (A)119 +420 220 44 4124, +420 220 44 5022
Patera Jan, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)73A +420 220 44 4223
Paterová Iva, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Pátková Vlasta 963 Pedagogické oddělení (A)285B +420 220 44 4092
Paušová Šárka, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)F03 +420 220 44 4420
Pavelka Michal, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Pavlíčková Vladimíra, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)22 +420 220 44 4360
Pavlíková Pavla, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)214 +420 220 44 5038
Pavlovska Tetiana, Ph.D. 110 Ústav organické chemie
Pazlarová Jarmila, doc. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)364 +420 220 44 3075
Pažout Richard, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)P03 +420 220 44 4080
Pecinovský Jaroslav 724 Kolej Volha
Pecková Anna, Ing. Bc. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Pečenka Martin, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)U02 +420 220 44 3174
Pečinka Rudolf, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)32, (B)31A +420 220 44 3105, +420 220 44 5118
Pechačová Hana 980 Centrální laboratoře
Pekárková Helena, Mgr. 974 Zahraniční oddělení (B)119
Pelc Václav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)34 +420 220 44 3107
Pelešková Zdeňka, Ing. 504 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol +420 220 44 4444, +420733690897
Peňáková Helena, Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)13 +420 220 44 4161
Perminova Anastasia, Mgr. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Pešek Erik, Ing. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)57, (B)59 +420 220 44 3265, +420 220 44 3266
Pešina František, Mgr. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie (A)01 +420 220 44 2014
Pešková Jana 996 Oddělení veřejných zakázek (B)X20 +420 220 44 4450
Pešta Jan, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)281 +420 220 44 4248
Peterková Lucie, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04 +420 220 44 5207
Petkov Karel 990 Výpočetní centrum (B)S85A +420 220 44 6240
Petrák Milan, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)505 +420 220 44 4500, +420736506276
Petrisko Miroslav, Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)F09 +420 220 44 4220
Petrová Eliška, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Petrovský Alexej 111 Ústav organické technologie (A)S24 +420 220 44 4178
Petrů Jana, Ing. 218 Ústav energetiky (B)S12A +420 220 44 3078
Petříček Radim, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)T03 +420 220 44 3297
Petřík Jakub, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Petříková Eva, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Peukertová Petra, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161 +420 220 44 5120
Pfeiferová Dana 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Pfeiferová Lucie, Bc. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Pham Minh Hang, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Pham Tran Dang Quang, MSc. (DSP) 218 Ústav energetiky
Píbil Viktor 731 Technický odbor
Pícha Aleš, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)118 +420 220 44 3157
Piklová Michala, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Pilátová Blanka, Bc. 979 Oddělení komunikace
Pilnáček Kryštof, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)137 +420 220 44 4029
Pilsová Klára, Mgr. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Pinc Jan, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Pípalová Veronika 409 Ústav chemického inženýrství (B)141 +420 220 44 3166
Piskačová Šárka, Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)217 +420 220 44 3346
Pišlová Markéta, Ing. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Pittkowski Rebecca Katharina, M.Sc. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Pivoňka Jan, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Pižl Martin, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)213 +420 220 44 3787
Plachá Marie, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B2-239, (B)31 +420 220 44 2027, +420 220 44 3293
Plašil Lukáš, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Plevová Michaela, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)S75 +420 220 44 4009
Pleyer Olga, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J06 +420 220 44 4237
Plicka Milan, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Pličková Alena 977 Oddělení správy budov
Plocková Milada, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)55 +420 220 44 3275
Plutnar Jan, RNDr., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01 +420 220 44 2008
Plzáková Olga 402 Ústav analytické chemie (A)149 +420 220 44 3680
Pocedič Jaromír, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B2-244 +420 220 44 2030, +420736767641
Pocková Monika, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)15 +420 220 44 6202
Podhorská Vlasta 977 Oddělení správy budov
Podhorská Bohumila, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Podskalská Tereza, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Podsklan Jozef 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7201, +420777102066
Podušková Markéta 997 Centrum informačních služeb (A)313C +420 220 44 3031
Podzimek Tomáš, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Pohořalová Ivana, Mgr. 962 Sekretariát kvestora (B)Z B3-109a +420 220 44 2047
Pohořelý Michael, doc. Ing., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)167 +420737251462
Pohůnek Václav, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)259, (B)260 +420 220 44 3198, +420 220 44 3246
Pohunková Petra, Bc. 997 Centrum informačních služeb (A)313C +420 220 44 4342
Pojmanová Petra, Ing. 402 Ústav analytické chemie (A)222 +420 220 44 4206
Pokluda Adam, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)255A +420 220 44 4279
Pokorná Dana, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813
Pokorná Dana, Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)136, (B)22I +420 220 44 3151, +420 220 44 3152
Pokorná Lucie, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)118 +420723582315
Pokorná Markéta, Mgr. Ing. 834 Ústav jazyků (B)336 +420 220 44 3370
Pokorný Pavel, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)206 +420 220 44 5033
Pokorný Richard, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 4318, +420 220 44 5191
Pokorný Jiří, Dr. Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6128
Pokorný Václav, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Poláchová Dana, Ing. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X01 +420 220 44 4417
Polák Peter, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)271 +420 220 44 4245
Polák Jakub, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3693
Polezhaev Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)37 +420 220 44 3239
Polonská Adéla, Ing. Bc., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07D, (A)S86A +420 220 44 4243
Popov Marek, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 3402
Popová Veronika, Mgr. 965 Oddělení pro vědu a výzkum (B)07 +420 220 44 3806
Poryvai Anna, Ing. 110 Ústav organické chemie
Pospelova Violetta, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J06 +420 220 44 4237
Pospíšil Milan, prof. Ing., CSc. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05, (B)335 +420 220 44 3300, +420733690403
Pospíšil Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Pospíšilová Iveta, Ing. 965 Oddělení pro vědu a výzkum (A)01, (B)S09 +420 220 44 3232, +420 220 44 3675
Pospíšilová Iva, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)58 +420 220 44 4197
Postnikov Pavel, Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Potočár Tomáš, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)S57 +420 220 44 4271
Pour Vladimír, Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420 220 44 3111
Pourová Simona, Bc. 997 Centrum informačních služeb (A)01
Poustka Jan, prof. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)138 +420 220 44 3218
559 Pražské vysokoškolské analytické centrum (PVAC) (B)138 +420 220 44 3218
Pouzarová Pavla, Bc. 402 Ústav analytické chemie (A)238A +420 220 44 4044
Pramthaisong Chiranan, MSc. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Prchal Jan, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)42B, (B)239 +420 220 44 3840, +420 220 44 5173
Procházka Aleš, prof. Ing., CSc. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)332 +420 220 44 4198
Procházka Václav, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Procházková Jaroslava 971 Ekonomický odbor (B)319 +420 220 44 3008
Prokeš Pavel 724 Kolej Volha
Prokeš Ondřej, Ing., Ph.D. MBA. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Prokop Martin, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Prokop Petr 976 Oddělení výstavby a údržby
Prokopec Vadym, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)K08, (A)N01 +420 220 44 4281, +420 220 44 4061
Prokš Jiří, Ing. 996 Oddělení veřejných zakázek (B)Z B2-341 +420 220 44 4316, +420730574807
Prokudina Elena, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S18 +420 220 44 4448
Prošek Michal, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)19 +420 220 44 6206
Prošek Tomáš, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6104, +420723242413
Prouza Vít, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246B +420 220 44 4265
Průchová Eva, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Průchová Pavla, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Průša Filip, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441
Prušáková Markéta 977 Oddělení správy budov
Průšová Nela, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)157 +420 220 44 5221
Přerovská Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Přibyl Michal, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)02 +420 220 44 4445
Příhoda Jaromír 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7122
Příhoda David, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Příhodová Hana, Bc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Pudil František, Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)310 +420 220 44 3050
Pucher Vlastimil 731 Technický odbor
Pulkrabová Jana, doc. Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)156 +420 220 44 3272
Pumera Martin, doc. RNDr., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (B)250 +420 220 44 2052, +420775449882
Punčochářová Jana, RNDr., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Purkarová Eliška, Ing. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)165 +420 220 44 4253
Purkrtová Sabina, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01b, (B)Y07, (B)Y02 +420 220 44 5204, +420 220 44 5201, +420 220 44 5196
Purkrtová Zita, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)232E, (B)235 +420 220 44 5109, +420 220 44 3028
Puškáčová Adéla, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)112 +420 220 44 5127
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.