CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Babii Timur, Ing. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek
Babková Kateřina, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Baborák Jan, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)F05 +420702014410
Bahulová Hana 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7109
Bachmannová Christina, MSc. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Bainova Polina, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Bajzíková Šárka 150 Děkanát FCHT (A)S04 +420 220 44 3814
Bakule Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X36 +420 220 44 4412
Balák Josef, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Balakin Dmytro, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)305 +420 220 44 3043
Balda Aleš, MgA. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)339 +420 220 44 4294
Balíková Lenka, Ing. 974 Zahraniční oddělení (B)119 +420 220 44 3158
Balouch Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Bardonová Jitka 723 Kolej Sázava
Bareš Roman 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S75 +420 220 44 3209
Baroš Petr, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Bartáček Jan, prof. Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22H +420 220 44 4374
Bartáčková Jana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 4374
Barták Zdeněk, Ing. (DSP) 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)506 +420 220 44 6107, +420739535025
106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (Tech)506 +420 220 44 6107, +420739535025
Bartáková Kateřina, Ing. Bc. 352 Děkanát FPBT (B)10D +420 220 44 3637
Bartková Hana, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)F01 +420 220 44 4390
Bártlová Ilona 997 Centrum informačních služeb (A)314 +420 220 44 3211
Bartošová Ivana 980 Centrální laboratoře (A)42A, (A)41 +420 220 44 3805, +420 220 44 4065
Bartošová Lenka, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G04 +420 220 44 3800
Bártová Darina, Ing. Mgr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)333 +420 220 44 4295
Bártová Květa 110 Ústav organické chemie (A)268, (A)268 +420 220 44 4173, +420 220 44 4244
Bartovská Lidmila, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)401 +420 220 44 5063
Bartůněk Vilém, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765, +420 220 44 2009
Bartůňková Michaela, Ing. 996 Oddělení veřejných zakázek (B)Z B2-340
Bartušová Eva 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7251
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68A +420 220 44 3235
Bastl Tadeáš, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Baudys Michal, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)F03, (Tech)316 +420 220 44 4420, +420 220 44 6131
Bauer Miroslav, Ing. 997 Centrum informačních služeb
Bauer Josef, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin
Baumruková Lucie, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22A, (B)22B +420 220 44 5121, +420 220 44 5122
Bautkinová Tereza, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)S62, (A)01, (A)23 +420 220 44 3809, +420 220 44 4272
Bednářová Kateřina, Ing. (DSP) 150 Děkanát FCHT (A)30 +420 220 44 4208
105 Ústav anorganické technologie (A)30 +420 220 44 4208
Bedrnová Eva, Ing. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10A +420 220 44 3692
Behner Adam, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Bechyňská Kamila, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)162A +420 220 44 3181
Bejček Jiří, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235, (B)22 +420 220 44 3028, +420 220 44 4360
Belina Michal, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc. 938 Útvar interního auditu (B)Z B1-230 +420 220 44 3769, +420731450584
Bělohlavová Ivana 971 Ekonomický odbor (B)271A +420 220 44 3007
Benadová Hana 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)255 +420 220 44 5132
Benáková Andrea, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)112, (B)U02 +420 220 44 5127, +420 220 44 5114
Beneš Petr 402 Ústav analytické chemie (A)237, (A)L04 +420 220 44 4058, +420 220 44 4058
Beneš František, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)157 +420 220 44 5221
Benešová Václava, Ing. 112 Ústav polymerů (B)125 +420 220 44 3190
Benešová Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)367 +420 220 44 3028, +420 220 44 5171
Benešová Šárka, Ing. et.Mgr. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Beňo Zdeněk, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)I05 +420 220 44 4125
Beňo Filip, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)259 +420 220 44 3198
Beran Daniel 972 Oddělení bezpečnosti práce
Beranová Anna 723 Kolej Sázava
Berčíková Markéta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C +420 220 44 3822
Berka Jan, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)169, (A)I05 +420 220 44 4169, +420 220 44 4125, +420266172456
Bernauer Milan, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Bernhardová Martina 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7115
Betuštiak Petr 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4187
Bezděková Kateřina, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Bezděkovská Dana 977 Oddělení správy budov
Bharati Avanish, Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Bhujel Novel Kishor, dipl. ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22E +420 220 44 5125
Bindzarová Dana 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 3798
Bínová Zuzana, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)157 +420 220 44 5221
Bittner Radim, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Blažek Martin 403 Ústav fyzikální chemie (A)134, (A)134 +420 220 44 4030
Blažek Miroslav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)31A +420 220 44 5118
Bleha Roman, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)48 +420 220 44 3116
Bocková Ivana, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)250, (A)254 +420 220 44 4280, +420 220 44 5071
Bocková Romana, Ing. 955 Projektové centrum (B)09 +420604879399
Bočková Miloslava 748 Rekreační objekt Jáchymov
Bodor Josef, RNDr., CSc. 101 Ústav anorganické chemie
Boháčková Tereza, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 4275
Bojić Milan, M.Sc. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Borek Vojtěch, Bc. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4338
Borkovcová Klára, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Borská Lucie, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)208 +420 220 44 5035
Borysenko Mykyta, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S96 +420 220 44 4149
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Bouř Petr, prof. RNDr., CSc. 402 Ústav analytické chemie
Bouřa Patrik, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)146 +420 220 44 5116
Bouša Daniel, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4416, +420725582284
Bouška David, Ing. 218 Ústav energetiky (B)172, (B)172 +420 220 44 3127, +420 220 44 3133
Bouška Luděk, RNDr. Ing. 402 Ústav analytické chemie (A)230 +420 220 44 5027
Bouzek Karel, prof. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)25A +420 220 44 4019
Bouzková Šárka, Ing. 110 Ústav organické chemie
Brabec David, Ing. 972 Oddělení bezpečnosti práce
Brabenec Ondřej, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161 +420 220 44 5120
Brada Martin, Mgr. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)F01 +420 220 44 4390
Bradáčová Jaroslava 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)302 +420 220 44 4311
Bradíková Anna, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275A +420 220 44 3810
Brancale Andrea, Ph.D. 110 Ústav organické chemie
Branská Barbora, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)S55A, (A)119 +420 220 44 5016, +420 220 44 5022
Brányik Tomáš, prof. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)121 +420 220 44 4126
Branyšová Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01b +420 220 44 5204
Brát Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)65 +420 220 44 3831
Brázdová Lada, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Brdová Daniela, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Brejchová Adéla, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)308 +420 220 44 3046
Brodsky Katerina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Brom Filip, Bc. 402 Ústav analytické chemie
Broncová Gabriela, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Brousilová Nikola 972 Oddělení bezpečnosti práce (A)83 +420 220 44 3821
Brož Jakub 101 Ústav anorganické chemie (A)210 +420 220 44 3765
Brožek Jiří, prof. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (B)124 +420 220 44 3190
Brůhová Eliška, Ing. 966 Personální odbor (B)102 +420 220 44 4377
Brumlichová Libuše 990 Výpočetní centrum (B)13 +420 220 44 3212
Brychová Veronika, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)57, (B)59 +420 220 44 3265
Brzoňová Dana 352 Děkanát FPBT (B)10C +420 220 44 3650
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Březinová Jana, Bc. 971 Ekonomický odbor (B)X30
Bubák Dominik, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie
Bubník Zdeněk, prof. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)42 +420 220 44 3112
Budáč Daniel, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)30 +420 220 44 4208
Budatala John Moses, M.Sc. 217 Ústav technologie vody a prostředí
Budatala John Moses, MSc. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Budilová Radka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Budka Jan, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)251, (A)250 +420 220 44 4284, +420 220 44 4280
Bui Duong Thuy, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Bukovská Tereza 929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3217
962 Sekretariát kvestora
Bulvas Ondřej, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Buravet Vladislav, M.Sc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)349 +420 220 44 5159
Buravet Vladislav, MSc. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Bureš Richard, Ing. Bc. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Bureš Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)34 +420 220 44 3107
Bureš Víchová Jana, Bc., DiS. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Buriánek Jan Dismas, Ing. 105 Ústav anorganické technologie
Burianová Terezie, Bc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Burketová Lenka, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Burtsev Vasilii, Mgr. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Bystrianský Jaroslav, doc. Ing., CSc. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)61 +420 220 44 3789, +420602739054
Bystroň Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.