CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Babor Martin, Ing. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P16 +420 220 44 4200
Bahulová Hana 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7109
Bajeux Kmoníčková Martina, Ing. et.BcA. (DSP) 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Bajgar Adam, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Bajzíková Šárka 150 Děkanát FCHT (A)S04 +420 220 44 3814
Bakule Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X36 +420 220 44 4412
Balda Aleš, MgA. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)339 +420 220 44 4294
Balouch Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Bardonová Jitka 723 Kolej Sázava
Bareš Roman 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S75 +420 220 44 3209
Barilone Jessica Lee, M.Sc. 110 Ústav organické chemie
Barilone Jessica Lee (DSP) 110 Ústav organické chemie
Baroš Petr, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Barsegian Valeriia, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Bartáček Jan, doc. Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22H +420 220 44 4374
Bartáčková Jana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 4374
Bartáková Kateřina, Ing. Bc. 352 Děkanát FPBT (B)10 +420 220 44 3637
Bártlová Ilona 997 Centrum informačních služeb (A)314 +420 220 44 3211
Bartoň Daniel 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4429
Bartošová Ivana 980 Centrální laboratoře (A)42A, (A)41 +420 220 44 3805, +420 220 44 4065
Bartošová Lenka, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G04 +420 220 44 3800
Bártová Darina, Ing. Mgr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)333 +420 220 44 4295
Bártová Květa 110 Ústav organické chemie (A)268 +420 220 44 4173, +420 220 44 4244
Bartovská Lidmila, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)401 +420 220 44 5063
Bartůněk Vilém, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765
Bartušová Eva 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7251
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68A +420 220 44 3235
Baudys Michal, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)F03, (Tech)316 +420 220 44 4420, +420 220 44 6131
Bauer Miroslav, Ing. 997 Centrum informačních služeb
Bauer Josef, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin
Baumruková Lucie, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22A, (B)22B +420 220 44 5121, +420 220 44 5122
Bednář Václav, Ing. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek
Bednářová Kateřina, Ing. (DSP) 150 Děkanát FCHT (A)30 +420 220 44 4208
105 Ústav anorganické technologie (A)30 +420 220 44 4208
Bedrnová Eva, Bc. 108 Ústav chemie pevných látek
Becherová Lucia, Ing. 402 Ústav analytické chemie
Becherová Lucia, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Bejček Jiří, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Beladi Mousavi Seyyed Mohsen, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (B)Z B1-205, (A)01, (A)01 +420 220 44 2008, +420 220 44 4474, +420 220 44 4473
Bělková Beverly, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)162 +420 220 44 4395
Belloň Tomáš, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)285A +420 220 44 3769
Bělohlavová Ivana 971 Ekonomický odbor (B)271A +420 220 44 3007
Benadová Hana 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)255 +420 220 44 5132
Benáková Andrea, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)112, (B)U02 +420 220 44 5127, +420 220 44 5114
Bendová Andrea, Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Beneš Petr 402 Ústav analytické chemie (A)237, (A)L04 +420 220 44 4058, +420 220 44 4058
Beneš František, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)157 +420 220 44 5221
Benešová Václava, Ing. 112 Ústav polymerů (B)125 +420 220 44 3190
Benešová Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)367 +420 220 44 3028, +420 220 44 5171
Benešová Šárka, Ing. et.Mgr. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Benetková Barbora, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02 +420 220 44 3786
Beňo Zdeněk, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)I05 +420 220 44 4125
Beňo Filip, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Beranová Anna 723 Kolej Sázava
Berčíková Markéta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C +420 220 44 3822
Berka Jan, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)169, (A)I05 +420 220 44 4169, +420 220 44 4125, +420266172456
Bernauer Bohumil, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)26 +420 220 44 4018
Bernauer Milan, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Bernhardová Martina 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7115
Bervic Antonín, Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Betuštiak Petr 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4187
Bhattarai Sneha, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky
Bildziukevich Uladzimir, Mgr. 342 Ústav chemie přírodních látek
Bílková Dana, Ing. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4443, +420723538317
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22F +420 220 44 5125
Bindzarová Dana 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 3798
Bínová Zuzana, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy
Bittner Radim, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Bláhová Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S91 +420 220 44 3216
Blatová Michaela, Ing. 996 Oddělení veřejných zakázek (B)Z B2-340 +420 220 44 4457
Blažek Josef, doc. Ing., CSc. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154A +420 220 44 4254
Blažek Martin 403 Ústav fyzikální chemie (A)134, (A)134 +420 220 44 4030
Blažek Miroslav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)31A +420 220 44 5118
Bleha Roman, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)48 +420 220 44 3116
Bočková Miloslava 748 Rekreační objekt Jáchymov
Boháč Pavel 976 Oddělení výstavby a údržby
Boháčková Tereza, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 4275
Boleslavská Tereza, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Borek Vojtěch, Bc. 402 Ústav analytické chemie (A)151, (A)234 +420 220 44 4338, +420 220 44 4299
Borská Lucie, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)208 +420 220 44 5035
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)305 +420 220 44 3000
Botvynko Alina, Mgr. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Botvynko Alina, Mgr. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Bouř Petr, prof. RNDr., CSc. 402 Ústav analytické chemie
Bouša Daniel, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4416
Bouška David, Ing. 218 Ústav energetiky (B)172, (B)172 +420 220 44 3127, +420 220 44 3133
Bouška Luděk, RNDr. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)230 +420 220 44 5027
Boutikos Panagiotis, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B2-240 +420 220 44 2026
Bouzek Karel, prof. Dr. Ing. 150 Děkanát FCHT +420 220 44 4019
105 Ústav anorganické technologie (A)25A +420 220 44 4019
Bradíková Anna, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275A +420 220 44 3810
Brandejsová Jitka, Bc. 980 Centrální laboratoře
Branská Barbora, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)S55A, (A)119 +420 220 44 5016, +420 220 44 5022
Brányik Tomáš, prof. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)121 +420 220 44 4126
Branyšová Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Brázdová Lada, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Brodsky Katerina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Broncová Gabriela, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Browne Michelle, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Brož Jakub 101 Ústav anorganické chemie (A)210 +420 220 44 3765
Brožek Vlastimil, doc. Ing., DrSc. 101 Ústav anorganické chemie (A)H05 +420 220 44 4273
Brožek Jiří, prof. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (B)124 +420 220 44 3190
Brůhová Eliška, Ing. 966 Personální odbor (B)102 +420 220 44 4377
Brumlichová Libuše 990 Výpočetní centrum (B)13 +420 220 44 3212
Brychová Veronika, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)57, (B)59 +420 220 44 3265, +420 220 44 3266
Brynda Jiří, Ing. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)161 +420 220 44 4181
Brzoňová Dana 352 Děkanát FPBT (B)10C +420 220 44 3650
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Březinová Jana, Bc. 971 Ekonomický odbor (B)X30
Bříza Tomáš, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)233 +420 220 44 4298
Bubník Zdeněk, prof. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)42 +420 220 44 3112
Budáč Daniel, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Budilová Radka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Budka Jan, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)251, (A)250 +420 220 44 4284, +420 220 44 4280
Bui Duong Thuy, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Bulvas Ondřej, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Buravet Vladislav (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Bureš Michal, Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)I04 +420 220 44 4063
Bureš Richard, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Bureš Víchová Jana, Bc., DiS. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Burešová Martina, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161A +420 220 44 4312
Burketová Lenka, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Burková Jana 402 Ústav analytické chemie (A)149, (A)M02 +420 220 44 3680, +420 220 44 4085
Burková Veronika, Bc. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4443
Burtsev Vasilii, Mgr. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Burtsev Vasilii, Mgr. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Buryan Petr, prof. Ing., DrSc. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)168 +420 220 44 4232
Bušková Hana 962 Sekretariát kvestora (C)414 +420 220 44 3207
929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3207
Bůžková Markéta 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3110
Bystrianský Jaroslav, doc. Ing., CSc. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)61 +420 220 44 3789, +420602739054
Bystrianský Václav, Ing. 979 Oddělení komunikace
Bystroň Tomáš, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
342 Ústav chemie přírodních látek
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.