CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Babayeva Tamilla, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Babii Timur, Ing. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10A +420 220 44 3692
Babková Kateřina, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)268 +420 220 44 4173
Baborák Jan, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)F05 +420702014410
Bačáková Lucie, doc. MUDr., CSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Bahulová Hana 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7109
Bainova Polina, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Bajzíková Šárka 150 Děkanát FCHT +420 220 44 3814
Baka Michal, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Bakešová Helena, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Bakule Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X36 +420 220 44 4412
Balák Josef, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Balda Aleš, MgA. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)339 +420 220 44 4294
Balíková Lenka, Ing. 974 Zahraniční oddělení +420 220 44 3158
Balouch Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Barák Vojtěch, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)220 +420721724385
Bardonová Jitka 723 Kolej Sázava
Bareš Roman 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S75 +420 220 44 3209
Baroš Petr, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Bartáček Jan, prof. Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22H +420 220 44 3144
Bartáčková Jana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (A)117A +420 220 44 3157
Barták Zdeněk, Ing. (DSP) 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)506 +420 220 44 6107, +420739535025
106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (Tech)506 +420 220 44 6107, +420739535025
Bartková Hana, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)F03 +420 220 44 4420
Bártlová Ilona 997 Centrum informačních služeb (A)314 +420 220 44 3211
Bartošová Ivana 980 Centrální laboratoře (A)42A, (A)41 +420 220 44 3805, +420 220 44 4065
Bartošová Lenka, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G04 +420 220 44 3800
Bártová Darina, Ing. Mgr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)333 +420 220 44 4295
Bártová Květa 110 Ústav organické chemie (A)268, (A)268 +420 220 44 4173, +420 220 44 4244
Bartůněk Vilém, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765, +420 220 44 2009
Bartůňková Michaela, Ing. 996 Oddělení veřejných zakázek
Bartušová Eva 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7251
Basařová Pavlína, doc. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68A +420 220 44 3235
Bashir Dauda Ibrahim, M.Sc. B.Eng. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Bastl Tadeáš, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Baudys Michal, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)F03, (Tech)316 +420 220 44 4420, +420 220 44 6131
Bauer Josef, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)259 +420 220 44 3198
Bautkinová Tereza, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)S62, (A)23 +420 220 44 3809, +420 220 44 4272
Baxová Lenka, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Bedrnová Eva, Ing. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10A +420 220 44 3692
Behner Adam, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Bechyňská Kamila, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy +420 220 44 5119
Bejček Jiří, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235, (B)22 +420 220 44 3028, +420 220 44 4360
Beles Martin, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Belina Michal, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc. 938 Útvar interního auditu +420 220 44 3769, +420731450584
Bělohlavová Ivana 971 Ekonomický odbor +420 220 44 3007, +420605233587
Benadová Hana 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)255 +420 220 44 5132
Benali Monaam, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie +420775463644
Bendová Magdalena, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie
Beneš Petr 402 Ústav analytické chemie (A)237, (A)L04 +420 220 44 4058, +420 220 44 4058
Beneš František, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy +420 220 44 5221
Beneš Radek, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54, (B)59 +420 220 44 3274, +420 220 44 3266
Benešová Václava, Ing. 112 Ústav polymerů +420 220 44 3190
Benešová Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)367 +420 220 44 3028, +420 220 44 5171
Beňo Zdeněk, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)I05 +420 220 44 4125
Beňo Filip, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)259 +420 220 44 3198
Beránek Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Berčíková Markéta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C +420 220 44 3822
Berka Jan, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)169, (A)I05 +420 220 44 4169, +420 220 44 4125, +420266172456
Bernauer Milan, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Bernhardová Martina 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7115
Betuštiak Petr 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4187
Bezděková Kateřina, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Bezděkovská Dana 977 Oddělení správy budov
Bhujel Novel Kishor, dipl. ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Bílková Bohdana 930 Dětský koutek Zkumavka
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22E +420 220 44 5125
Bindzarová Dana 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 3798
Bínová Zuzana, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy +420 220 44 5221
Bittner Radim, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Bláha Lukáš, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Blažek Martin 403 Ústav fyzikální chemie (A)134, (A)134 +420 220 44 4030
Blažek Miroslav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)31A +420 220 44 5118
Bleha Roman, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)48 +420 220 44 3116
Blumová Lucie 977 Oddělení správy budov
Bocková Ivana, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)250, (A)254 +420 220 44 4280, +420 220 44 5071
Bocková Romana, Ing. 955 Projektové centrum (A)01 +420604879399
Bočková Miloslava 748 Rekreační objekt Jáchymov
Bočková Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Bodor Josef, RNDr., CSc. 101 Ústav anorganické chemie
Boháč Pavel 976 Oddělení výstavby a údržby
Boháčková Tereza, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 4275
Boháčová Barbora 977 Oddělení správy budov
Bojić Milan, M.Sc. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Bondar Liudmyla 837 Ústav ekonomiky a managementu
Borek Vojtěch, Bc. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4338
Borkovcová Klára, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Borská Lucie, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)208 +420 220 44 5035
Borysenko Mykyta, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S96 +420 220 44 4149
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01, (A)01
Boukalová Anna, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Bouř Petr, prof. RNDr., CSc. 402 Ústav analytické chemie
Bouřa Patrik, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)03 +420 220 44 3107, +420 220 44 5116
Bouša Daniel, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4416, +420725582284
Bouška David, Ing. 218 Ústav energetiky (B)172, (B)172 +420 220 44 3127, +420 220 44 3133
Bouz Adam, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)03 +420 220 44 3107
Bouzek Karel, prof. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)25A +420 220 44 4019
Bouzková Šárka, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)259, (A)257 +420 220 44 4242, +420 220 44 4278
Brabec David, Ing. 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (B)67 +420 220 44 2228, +420725780355
Brabenec Ondřej, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 4387
Brada Martin, Mgr. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)F01 +420 220 44 4390
Bradáčová Jaroslava 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01 +420 220 44 4511
Bradíková Anna, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275A +420 220 44 3810
Brancale Andrea, Ph.D. 110 Ústav organické chemie +420 220 44 2931
Branská Barbora, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)S55A, (A)119 +420 220 44 5016, +420 220 44 5022
Brányik Tomáš, prof. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)121 +420 220 44 4126
Branyšová Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01b +420 220 44 5204
Brát Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)65 +420 220 44 3831
Brdová Daniela, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Brejchová Adéla, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)10 +420 220 44 3304
Brodsky Katerina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Broftová Nikola, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Brom Filip, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Broncová Gabriela, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Brousilová Nikola 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)83 +420 220 44 3821
Brož Jakub 101 Ústav anorganické chemie (A)210 +420 220 44 3765
Brožek Jiří, prof. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů +420 220 44 3190
Brůhová Eliška, Ing. 966 Personální odbor +420 220 44 4377
Brumlichová Libuše 990 Výpočetní centrum (B)13 +420 220 44 3212
Brychová Veronika, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)57, (B)59 +420 220 44 3265
Brzoňová Dana 352 Děkanát FPBT +420 220 44 3650
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4147
Březina Dominik, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Březinová Jana, Bc. 971 Ekonomický odbor (B)X30
Bubník Zdeněk, prof. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)42 +420 220 44 3112
Budáč Daniel, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)30 +420 220 44 4208
Budatala John Moses (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Budilová Radka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Budka Jan, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)251, (A)250 +420 220 44 4284, +420 220 44 4280
Bukovská Tereza 929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3217
962 Sekretariát kvestora
Buravet Vladislav, MSc., M.Sc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)349 +420 220 44 5159
Bureš Richard, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Bureš Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)03 +420 220 44 3107
Bureš Víchová Jana, Bc., DiS. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Burešová Karolína, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Buriánek Jan Dismas, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)20, (A)23 +420 220 44 4482, +420 220 44 4272
Burianová Terezie, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Burketová Lenka, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Burtsev Vasilii, Mgr., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Bushuiev Roman, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Bystroň Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Bystroňová Jana, Ing. 997 Centrum informačních služeb
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.