CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Babor Martin, Ing. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P16 +420 220 44 4200
Bahulová Hana 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7109
Bajeux Kmoníčková Martina, Ing. et.BcA. (DSP) 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Bajgar Adam, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Bajzíková Šárka 150 Děkanát FCHT (A)S04 +420 220 44 3814
Bakule Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X36 +420 220 44 4412
Balda Aleš, MgA. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)339 +420 220 44 4294
Balouch Martin, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství
Bardonová Jitka 723 Kolej Sázava
Bareš Roman 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S75 +420 220 44 3209
Barilone Lee Jessica, M.Sc. 110 Ústav organické chemie
Baroš Petr, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Bartáček Jan, doc. Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22H +420 220 44 4374
Bartáčková Jana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí +420 220 44 4374
Bártlová Ilona 997 Centrum informačních služeb (A)314 +420 220 44 3211
Bartoň Daniel 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4429
Bartošová Ivana 980 Centrální laboratoře (A)42A, (A)41 +420 220 44 3805, +420 220 44 4065
Bartošová Lenka, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G04A +420 220 44 3800
Bartošová Radka, BSc. 994 Oddělení transferu technologií (B)07 +420 220 44 4356
Bártová Darina, Ing. Mgr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)333 +420 220 44 4295
Bártová Květa 110 Ústav organické chemie (A)268 +420 220 44 4173, +420 220 44 4244
Bartovská Lidmila, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)401 +420 220 44 5063
Bartůněk Vilém, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765
Bartušová Eva 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7251
Basařová Pavlína, Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68A +420 220 44 3235
Bašteková Kristína, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)S43 +420 220 44 3205
Baudys Michal, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6109, +420 220 44 6131
Bauer Miroslav, Ing. 997 Centrum informačních služeb
Baumruková Lucie, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22A, (B)22B +420 220 44 5121, +420 220 44 5122
Bednář Václav, Ing. 108 Ústav chemie pevných látek
Bednářová Kateřina, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)30 +420 220 44 4208
150 Děkanát FCHT (A)30 +420 220 44 4208
Bedrnová Eva, Bc. 108 Ústav chemie pevných látek
Becherová Lucia, Ing. 402 Ústav analytické chemie
Becherová Lucia, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)K08 +420 220 44 4281
Bejček Jiří, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Beladi Mousavi Seyyed Mohsen, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Bělková Beverly, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)162 +420 220 44 4395
Belloň Tomáš, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Bělohlav Zdeněk, prof. Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)285A +420 220 44 3769
Bělohlavová Ivana 971 Ekonomický odbor (B)271A +420 220 44 3007
Benadová Hana 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)255 +420 220 44 5132
Benáková Andrea, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)112, (B)U02 +420 220 44 5127, +420 220 44 5114
Bendová Andrea, Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Beneš Petr 402 Ústav analytické chemie (A)237, (A)L04 +420 220 44 4058, +420 220 44 4058
Beneš František, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)157 +420 220 44 5221
Benešová Miroslava, PaedDr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X35 +420 220 44 3124
Benešová Václava, Ing. 112 Ústav polymerů (B)125 +420 220 44 3190
Benešová Eva, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)367 +420 220 44 3028, +420 220 44 5171
Benetková Barbora, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02 +420 220 44 3786
Beňo Zdeněk, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)I05 +420 220 44 4125
Beňo Filip, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Beránek Tomáš, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Berčíková Markéta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C +420 220 44 3822
Berezovskij Alexandr, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Berka Jan, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)169, (A)I05 +420 220 44 4169, +420 220 44 4125, +420266172456
Bernauer Bohumil, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)26 +420 220 44 4018
Bernauer Milan, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Bernhardová Martina 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7115
Bervic Antonín, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Betuštiak Petr 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4187
Bhattarai Sneha, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky
Bialasová Kristina, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)55 +420 220 44 3275
Bildziukevich Uladzimir, Mgr. 342 Ústav chemie přírodních látek
Bílková Dana, Ing. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4443, +420723538317
Bindzar Jan, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22F +420 220 44 5125
Bindzarová Dana 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 3798
Bláhová Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S91 +420 220 44 3216
Blatová Michaela, Ing. 996 Oddělení veřejných zakázek (B)Z B2-340 +420 220 44 4457
Blažek Josef, doc. Ing., CSc. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154A +420 220 44 4254
Blažek Martin 403 Ústav fyzikální chemie (A)134, (A)134 +420 220 44 4030
Bleha Roman, Ing. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)48 +420 220 44 3116
Bočková Miloslava 748 Rekreační objekt Jáchymov
Boháčová Martina, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01b +420 220 44 5204
Böhmová Eliška, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Boleslavská Tereza, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Borek Vojtěch, Bc. 402 Ústav analytické chemie (A)151, (A)234 +420 220 44 4338, +420 220 44 4299
Borská Lucie, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)208 +420 220 44 5035
Boštíková Zdislava, RNDr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Botek Marek, Ing. Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)305 +420 220 44 3000
Botvynko Alina, Mgr. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Botvynko Alina, Mgr. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Bouř Petr, prof. RNDr., CSc. 402 Ústav analytické chemie
Bouša Daniel, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4416
Bouška David, Ing. 218 Ústav energetiky (B)172, (B)172 +420 220 44 3127, +420 220 44 3133
Bouška Luděk, RNDr. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)230 +420 220 44 5027
Boutikos Panagiotis, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)32, (B)Z B2-240 +420 220 44 3105, +420 220 44 2026
Bouzek Karel, prof. Dr. Ing. 150 Děkanát FCHT +420 220 44 4019
105 Ústav anorganické technologie (A)25A +420 220 44 4019
Bradíková Anna, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)275A +420 220 44 3810
Brandejsová Jitka, Bc. 980 Centrální laboratoře
Branská Barbora, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)S55A, (A)119 +420 220 44 5016, +420 220 44 5022
Brányik Tomáš, prof. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)121 +420 220 44 4126
Broncová Gabriela, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Browne Michelle, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Brož Jakub 101 Ústav anorganické chemie (A)210 +420 220 44 3765
Brožek Vlastimil, doc. Ing., DrSc. 101 Ústav anorganické chemie (A)H05 +420 220 44 4273
Brožek Jiří, prof. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (B)124 +420 220 44 3190
Brůhová Eliška, Ing. 966 Personální odbor (B)102 +420 220 44 4377
Brumlichová Libuše 990 Výpočetní centrum (B)13 +420 220 44 3212
Brychová Veronika, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)57, (B)59 +420 220 44 3265, +420 220 44 3266
Brynda Jiří, Ing. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)161 +420 220 44 4181
Brzoňová Dana 352 Děkanát FPBT (B)10C +420 220 44 3650
Březina Milan, Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 4147
Březina Jan, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)32, (B)Z B2-240 +420 220 44 3105, +420 220 44 2026
Březinová Jana, Bc. 971 Ekonomický odbor (B)X30
Bříza Tomáš, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)233 +420 220 44 4298
Bubník Zdeněk, prof. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)42 +420 220 44 3112
Budilová Radka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Budka Jan, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)251, (A)253 +420 220 44 4284, +420 220 44 4280
Bui Duong Thuy, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)230 +420 220 44 5027
Bukovská Tereza 930 Dětský koutek Zkumavka
Bulvas Ondřej, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Bumba Jakub, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Buravet Vladislav (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Bureš Michal, Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)I04 +420 220 44 4063
Bureš Richard, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Bureš Víchová Jana, Bc., DiS. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Burešová Martina, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 4387
Burketová Lenka, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Burková Jana 402 Ústav analytické chemie (A)149, (A)M02 +420 220 44 3680, +420 220 44 4085
Burtsev Vasilii, Mgr. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Burtsev Vasilii, Mgr. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Buryan Petr, prof. Ing., DrSc. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)168 +420 220 44 4232
Bušková Hana 962 Sekretariát kvestora (C)414 +420 220 44 3207
929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)414 +420 220 44 3207
Bůžková Markéta 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3110
Bystrianský Jaroslav, doc. Ing., CSc. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)61 +420 220 44 3789, +420602739054
Bystrianský Václav, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)170 +420 220 44 3132
979 Oddělení komunikace
Bystroň Tomáš, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
342 Ústav chemie přírodních látek
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.