CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   Ü   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Šáchová Monika, Ing. 150 Děkanát FCHT (B)B2416 +420 220 44 3768, +420739249189
Šajbanová Martina 969 Odbor zásobování (A)S34 +420 220 44 3207
Šálek Vojtěch, Ing., Ph.D. 940 Poradenské a kariérní centrum (B)S68 +420 220 44 3233, +420722279607
409 Ústav chemického inženýrství (B)S68 +420 220 44 3233, +420722279607
Šálková Petra 971 Ekonomický odbor (B)B3319 +420 220 44 3319, +420736211587
Šaněk Filip, Ing. 101 Ústav anorganické chemie +420728645101
Šantrůček Jiří, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Z17, (B)Z17 +420 220 44 4384, +420 220 44 4386
Šárka Evžen, doc. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)47a +420 220 44 3115
Šarše Vojtěch, Mgr., Ph.D. 834 Ústav jazyků (B)B4431 +420 220 44 3371
Šarvaš Michal 977 Oddělení správy budov
Šebelová Kateřina, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)178 +420 220 44 4395
Šebestová Zuzana 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)62 +420 220 44 3271
Šebitová Jana 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (A)01
Šefl Václav, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6136
Šerák Jan, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 5013
Šercl Jonatan, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)137 +420 220 44 4029
Šerešová Markéta, RNDr. Mgr., Ph.D. 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Šetek Martin, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)250 +420 220 44 4280
Šetina Ladislav 731 Technický odbor
Šetka Milena, Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Ševčík Rudolf, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)259A +420 220 44 3013
Šídlová Martina, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07D +420 220 44 4243
Šídlová Daniela 971 Ekonomický odbor (B)X32 +420 220 44 3056
Šícho Martin, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)B1317 +420 220 44 2081
Šichtanc Petr, Ing. arch. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)X29 +420 220 44 5115, +420731619406
Šíla Filip 990 Výpočetní centrum (B)84 +420 220 44 2616
Šimáček Pavel, doc. Ing., Ph.D. 228 Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (A)159 +420 220 44 4236
Šimák Ondřej, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246
Šimáková Lenka 977 Oddělení správy budov
Šimková Halina, Mgr. 402 Ústav analytické chemie
Šimonová Petra, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S92 +420 220 44 3716
Šimůnek Ondřej, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd (B)B3-220 +420 220 44 2079
Šindelář Martin, DiS. 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3264
Šindelářová Dominika, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Šinkovec Larisa, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)114
Šípková Jitka, Mgr. 974 Zahraniční oddělení (B)S10 +420 220 44 3899
Šír Marek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03, (A)G03 +420 220 44 4077, +420 220 44 5017
Šírová Kristýna, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Šístková Iveta, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)262 +420 220 44 3064
Šíša Miroslav, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek
Šiškanova Taťjana, doc. Mgr., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Škarohlíd Radek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)F06 +420 220 44 4191
Škarohlídová Hana, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)232 +420 220 44 4084
Škeříková Veronika, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)146 +420 220 44 4207
Škodáková Klára, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Školáková Andrea, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4055
Školáková Tereza, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Škop Vojtěch, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)211 +420 220 44 5154
Škorpilová Tereza, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)266A +420 220 44 3003
Škrdlantová Markéta, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Škubník Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)22 +420 220 44 4360
Šmahel Michal, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)258 +420 220 44 5012
Šmejkal Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)34 +420 220 44 3101
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22g +420 220 44 3832, +420728534159
Šmidrkal Jan, prof. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58c, (B)59 +420 220 44 3822, +420 220 44 3266
Šmrhová Tereza, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209, (B)V05 +420 220 44 5136, +420 220 44 5172
Šnábl Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 3402
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)34a +420 220 44 3138, +420731050769
Šnoblová Petra, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Šnupárková Jana, RNDr., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (C)201 +420 220 44 5032
Šohaj Pavel, Mgr. 962 Sekretariát kvestora +420 220 44 2049, +420604249095
Šolcová Milada, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y02 +420 220 44 5196
Šoóš Miroslav, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)33d +420 220 44 3251
Šot Ondřej, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)173 +420 220 44 3134
Šperlich Antonín, Ing. Bc. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)173 +420 220 44 3134
Špirková Daniela, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šrajerová Radka 977 Oddělení správy budov
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)B2315 +420 220 44 3277
Šrom Ondřej, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)30 +420 220 44 3292
Štanclová Zuzana 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3110
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01, (Jan)Jankovcova
Štégrová Marie 972 Oddělení bezpečnosti a prevence rizik (B)01
Štejfa Vojtěch, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)131A +420 220 44 4116
Štejfová Miroslava, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství chemie a humanitních věd
Šteker Karel, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova
Štengel Martin, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Štenglová Helena 110 Ústav organické chemie (A)257, (A)259 +420 220 44 4278, +420 220 44 4242
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)143C +420 220 44 3165
Štěpánek Petr, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K12 +420 220 44 3797
Štěpánek Petr, Ing. arch.Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Štěpánková Hana, Ing. 955 Projektové centrum (B)B1-414a +420 220 44 3210, +420723688066
Štěpánková Zuzana, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)168 +420 220 44 3126
Štěrba Jiří, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)60, (B)S60A +420 220 44 3268, +420 220 44 4405
Štícha Karel, Ing. (DSP) 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)282 +420 220 44 3771
Štindlová Marta, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y03 +420 220 44 5198
Šturala Jiří, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01, (A)01 +420 220 44 4002, +420736132302
Šuda Šimon, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4484, +420739411188
Šuman Jáchym, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Šumová Hana 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova +420725999030
Šumpíková Markéta, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šúri Timotej, M.Sc. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Švadlena Jan, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6134
Švarc Pavel, Ing., CSc., MBA 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Švec Ivan, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)70 +420 220 44 3206
Švecová Marie, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)K05, (A)N01 +420 220 44 4091, +420 220 44 4061
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (Jan)Jankovcova, (Jan)Jankovcova
Švecová Nikol 977 Oddělení správy budov
Švéda Jakub, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Švedová Markéta, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Švehla Pavel 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7230
Švehla Ondřej, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)84 +420 220 44 4293
Švejda Petr, Mgr. 977 Oddělení správy budov
Švihlík Jan, doc. Ing., Ph.D. 446 Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (A)330E +420 220 44 3827
Šviráková Eva, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)270 +420 220 44 3004
Švorčík Václav, prof. Ing., DrSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)352 +420 220 44 5150
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.