CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Šáchová Monika, Ing. 150 Děkanát FCHT (A)S02 +420 220 44 3768, +420739249189
Šalamúnová Petra, Mgr. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S62 +420 220 44 4460
Šálek Vojtěch, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S68 +420 220 44 3233
Šálek Petr, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (B)Z B1-204, (A)S05, (A)S05 +420 220 44 2005, +420 220 44 4474, +420 220 44 4473
Šantrůček Jiří, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Z17, (B)Z17 +420 220 44 4384, +420 220 44 4386
Šárka Evžen, doc. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)47A +420 220 44 3115
Šátková Barbora, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3228
Šebelová Kateřina, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161 +420 220 44 5120
Šebesta Ivan, MUDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Šebestová Zuzana 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)62 +420 220 44 3271
Šefl Václav, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6136
Šerák Jan, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 5013
Šereš Michal, Mgr. 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Šerešová Markéta, RNDr. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)280 +420 220 44 4248, +420734160388
Šetina Ladislav 731 Technický odbor
Ševčík Rudolf, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)259A +420 220 44 3013
Šídlová Martina, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07D +420 220 44 4243
Šídlová Daniela 971 Ekonomický odbor (B)X32 +420 220 44 3056
Šícho Martin, Ing. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z12c +420 220 44 4393
Šichtanc Petr, Ing. arch. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)X19 +420 220 44 5115, +420731619406
Šimáček Pavel, doc. Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J04, (A)J05A +420 220 44 5014, +420 220 44 4236
Šimák Ondřej, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246
Šimek Miroslav, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4289
Šimek Petr, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Šimek Jakub 977 Oddělení správy budov
Šimková Markéta, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Šimůnek Ondřej, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)Z B3-220 +420 220 44 2079
110 Ústav organické chemie
Šípka Richard, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)338 +420 220 44 2970
Šír Marek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03 +420 220 44 4077
Šiškanova Taťjana, doc. Mgr., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Škach Kryštof, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Škarohlíd Radek, Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)F06 +420 220 44 4191
Škeříková Veronika, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)222 +420 220 44 4206
Škodáková Klára, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Školáková Andrea, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4055
Školáková Tereza, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Škorpilová Tereza, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)266A +420 220 44 3003
Škotková Michaela, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Škrdlantová Markéta, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Škubník Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Škvára František, doc. RNDr., DrSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)07 +420 220 44 3808
Šlechtová Ivana, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)235 +420 220 44 4045
Šmahel Michal, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)258 +420 220 44 5012
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22G +420 220 44 3832
Šmíd Pavel 972 Oddělení bezpečnosti práce
Šmidrkal Jan, prof. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C, (B)59 +420 220 44 3822, +420 220 44 3266
Šmrhová Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Šmucr Ivan 972 Oddělení bezpečnosti práce
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)34A +420 220 44 3138, +420731050769
Šnupárková Jana, Mgr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)201 +420 220 44 5032
Šolcová Milada, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Šoóš Miroslav, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)33D +420 220 44 3251
Šourek Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B1-340 +420 220 44 2027
Šrajerová Radka 977 Oddělení správy budov
Šrám Radim, MUDr., DrSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy
Šrámek Vít, Ing. (DSP) 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)161 +420 220 44 4181
Šritrová Kateřina, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3277
Šrom Ondřej, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Štanclová Zuzana 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3110
Šťastný Zdeněk 972 Oddělení bezpečnosti práce
Štefl Martin, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Štégrová Marie 972 Oddělení bezpečnosti práce
Štejfa Vojtěch, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)131 +420 220 44 4150
Šteker Karel, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Štenglová Helena 110 Ústav organické chemie (A)257, (A)259 +420 220 44 4278, +420 220 44 4242
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S64, (B)143C +420 220 44 3236, +420 220 44 3165
Štěpánek Petr, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K12 +420 220 44 3797
Štěpánek Petr, Ing. arch., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Štěpánková Hana, Ing. 965 Oddělení pro vědu a výzkum (A)01, (B)09 +420 220 44 3210, +420723688066
Štěpánková Zuzana, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky
Štěrba Jiří, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)S60 +420 220 44 4405
Šturala Jiří, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01, (A)01 +420 220 44 4002, +420736132302
Šugar Jan, Bc. 409 Ústav chemického inženýrství
Šulc Kryštof, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Šulcová Lucie, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Šuman Jáchym, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Šumpíková Markéta, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Švadlena Jan, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6134
Švagrová Kristýna, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Švára Dominik, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30 +420 220 44 3292
Švarcová Viviana, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y03 +420 220 44 5198
Švec Ivan, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)70 +420 220 44 3206
Švec Richard 977 Oddělení správy budov
Švecová Blanka, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05
Švecová Marie, Ing. 402 Ústav analytické chemie (A)K05, (A)N01 +420 220 44 4091, +420 220 44 4061
Švecová Lenka, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01 +420778717323
Švédová Myšková Lenka, Bc. 107 Ústav skla a keramiky (A)07 +420 220 44 4243
Švehla Pavel 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7230
Švejda Petr, Mgr. 972 Oddělení bezpečnosti práce
Švihlík Jan, Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330E +420 220 44 3827
Šviráková Eva, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)270 +420 220 44 3004
Švorčík Václav, prof. Ing., DrSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)350A, (B)357 +420 220 44 5150
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.