CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Šáchová Monika, Ing. 150 Děkanát FCHT (A)S02 +420 220 44 3768, +420739249189
Šalamúnová Petra, Mgr. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S62 +420 220 44 4460
Šantrůček Jiří, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Z17, (B)Z17 +420 220 44 4384, +420 220 44 4386
Šárka Evžen, doc. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)47A +420 220 44 3115
Šátková Barbora, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Šebesta Ivan, MUDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Šebestová Zuzana 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)62 +420 220 44 3271
Šebor Gustav, prof. Ing., CSc. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)174B +420 220 44 4233
Šefl Václav, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6136
Šerák Jan, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 5013
Šerešová Markéta, Mgr. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)281 +420 220 44 4248, +420732522466
Šetina Ladislav 731 Technický odbor
Ševčík Rudolf, doc. Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)266 +420 220 44 3013
Šídlová Martina, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07D +420 220 44 4243
Šícho Martin, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z12c +420 220 44 4393
Šichtanc Petr, Ing. arch. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)X19 +420 220 44 5115, +420731619406
Šilhánek Jaroslav, Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)67B +420 220 44 4183
Šimáček Pavel, doc. Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J04, (A)J05A +420 220 44 5014, +420 220 44 4236
Šimák Ondřej, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246
Šimek Stanislav 995 Odbor provozně-technických služeb (A)S70 +420 220 44 4069, +420737504660
Šimek Miroslav, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4289
Šimek Petr, Ing. 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4049
Šimůnek Jaroslav 403 Ústav fyzikální chemie (A)K07, (A)128 +420 220 44 4040, +420 220 44 4032
Šimůnek Ondřej, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)257, (A)259 +420 220 44 4278, +420 220 44 4242
832 Ústav učitelství a humanitních věd (A)259 +420 220 44 4242
Šimůnková Pavla, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Šípková Jitka, Mgr. 974 Zahraniční oddělení
Šír Marek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03 +420 220 44 4077
Široký Michael (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Šiškanova Taťjana, doc. Mgr., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)151 +420 220 44 4227
Škarohlíd Radek, Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)F06 +420 220 44 4191
Škeříková Veronika, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)223 +420 220 44 3685
Školáková Andrea, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4055
Školáková Tereza, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Škorpilová Tereza, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)259 +420 220 44 3003
Škrdlantová Markéta, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Škvára František, doc. RNDr., DrSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)07 +420 220 44 3808
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22G, (B)118 +420 220 44 3832, +420 220 44 3157
Šmíd Pavel 972 Oddělení bezpečnosti práce
Šmidrkal Jan, prof. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C, (B)59 +420 220 44 3822, +420 220 44 3266
Šmucr Ivan 972 Oddělení bezpečnosti práce
Šnajdrová Veronika, Ing. (DSP) 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)162 +420 220 44 4458
Šnita Dalimil, prof. Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)34A, (B)37 +420 220 44 3138, +420 220 44 3239
Šnupárková Jana, Mgr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)201 +420 220 44 5032
Šoltys Marek, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307, (B)308 +420 220 44 3048, +420 220 44 3046
Šoóš Miroslav, doc. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)33D +420 220 44 3251
Šormová Lenka, Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)13 +420 220 44 4161
Šotolová Petra, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)261B +420 220 44 5103
Špirková Jarmila, RNDr., CSc. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05 +420 220 44 4003
Šrám Radim, MUDr., DrSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy
Štégrová Marie 972 Oddělení bezpečnosti práce
Štejfa Vojtěch, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)131 +420 220 44 4150
Štekerová Věra, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)X29 +420 220 44 4454
Štenglová Helena 110 Ústav organické chemie (A)257, (A)259 +420 220 44 4278, +420 220 44 4242
Štěpánek František, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)S64 +420 220 44 3236
Štěpánek Petr, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K12 +420 220 44 3797
Štěpánková Hana, Ing. 965 Oddělení pro vědu a výzkum +420 220 44 3210
Štěpánová Lenka 723 Kolej Sázava
Štětina Jiří, doc. Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)S60 +420 220 44 4405
Štulíková Kateřina, Mgr. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Šturala Jiří, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01 +420 220 44 4002
Štursa Jan, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)246 +420 220 44 4265
Šućur Zoran, Mgr. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Šuman Jáchym, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Švadlena Jan, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)219 +420 220 44 6134
Švanda Jan, Ing. 126 Ústav inženýrství pevných látek +420 220 44 3205
Švarcová Andrea, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)162 +420 220 44 4395
Švec Ivan, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)70 +420 220 44 3206
Švecová Blanka, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)F05
Švecová Ivana, Mgr. 101 Ústav anorganické chemie
Švecová Marie, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)K05, (A)N01 +420 220 44 4091, +420 220 44 4061
403 Ústav fyzikální chemie
Švédová Myšková Lenka, Bc. 107 Ústav skla a keramiky (A)07 +420 220 44 4243
Švehla Pavel 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7230
Švihlík Jan, Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330E +420 220 44 3827
Šviráková Eva, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)270 +420 220 44 3004
Švorčík Václav, prof. Ing., DrSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)350A, (B)357 +420 220 44 5150
Švorčíková Jiřina, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813




Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.