CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Kacl Martin 971 Ekonomický odbor (B)319 +420 220 44 4348
Kadavá Jana, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y09, (B)Y10c, (B)Y01b +420 220 44 5200, +420 220 44 5197, +420 220 44 5204
Kadeřábková Alena, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)217 +420 220 44 3803
Kadlec Karel, doc. Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Kadlec Pavel, prof. Ing., DrSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)39 +420 220 44 3109
Kadlecová Michaela 110 Ústav organické chemie (A)262 +420 220 44 4276
Kafka Zdeněk, doc. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B, (A)304 +420 220 44 4147, +420 220 44 4076
Kahancová Anežka, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kalachyova Yevgeniya, Mgr. 126 Ústav inženýrství pevných látek +420 220 44 3205
Kalendová Martina 971 Ekonomický odbor (B)274 +420 220 44 3009
Kalinová Eva 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7118
Kalousková Radka, Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (A)216 +420 220 44 4048
Kaňa Antonín, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 5057
Kania Patrik, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A, (A)145 +420 220 44 4274, +420 220 44 3823
Kaplánek Robert, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)277, (A)M03 +420 220 44 5027, +420 220 44 4196
Karaba Adam, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Karabín Marcel, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)109B +420 220 44 4036
Karamonová Ludmila, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249, (B)255 +420 220 44 5135, +420 220 44 5132
Kareš Ondřej, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Karnetová Petra, Ing., Ph.D. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4459, +420739249128
Karpíšek Ivan, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3228
Kastnerová Šárka 712 Ředitelství (Vol)Volha +420 220 44 7220
Káš Jan, prof. Ing., DrSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)364 +420 220 44 3018
Kašáková Martina, Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)252 +420 220 44 4283
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T04 +420 220 44 4013
Kašpárková Hana, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)111 +420 220 44 4138
Kaštánek Petr, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie
Katolická Šárka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y09, (B)Y10c +420 220 44 5197, +420 220 44 5200
Kaufman Filip, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)115 +420 220 44 4127
Kaufmanová Jiřina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Kavalcová Helena, Ing. 939 Referát kontroly (A)20 +420 220 44 4241
Kaván Jiří 731 Technický odbor
Kavanová Mária, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky +420 220 44 3825
Keclíková Anna, Ing. 997 Centrum informačních služeb +420232002572
Kesselová Oliva 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)350 +420 220 44 5151
Khezri Bahareh, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Khristunova Yekaterina, MSc. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10A +420 220 44 3692
Khun Josef, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216F +420 220 44 3049
Khutorianskyi Viktor, Mgr. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kičmer Jaromír, Ing. 724 Kolej Volha
Kikhtyanin Oleg, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Kim Hongjin, M.Sc. 409 Ústav chemického inženýrství
Kim Hongjin, MSc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kinčl Tomáš, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)S51 +420 220 44 5051
Kindermann Marek, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kindl Martin, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)84 +420 220 44 4293
Kinzlová Petra, Mgr., M.A. 961 Sekretariát rektora (A)182 +420 220 44 5045
Kittel Hugo, Ing. Bc., CSc. MBA. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (A)159
Klaudisová Kamila, Ing., Ph.D. 453 Děkanát FCHI (B)02 +420 220 44 3281
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)313 +420 220 44 4331
Klejch Tomáš, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Klepić Martina, M.Sc. 403 Ústav fyzikální chemie
Klepić Martina (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)137 +420 220 44 4029
Klevar Miroslav, Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)232 +420 220 44 3052
Klimánková Iveta, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Klímová Helena, doc. RNDr., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd
Klímová Vladimíra, Mgr. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Klojdová Iveta, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54 +420 220 44 4406, +420 220 44 3274
Kloudová Zuzana 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)152 +420 220 44 3180
Kloužek Jaroslav, doc. Ing., CSc. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04, (A)04, (A)04 +420 220 44 4318, +420 220 44 5192, +420 220 44 5195
Kloužková Alexandra, doc. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky +420 220 44 3777
Kludská Eliška, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Kludský Miroslav, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)139A +420 220 44 4266
Klychnikov Mikhail (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kmoníčková Martina, Ing. et.BcA. (DSP) 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Knaislová Anna, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Kneblová Jitka, Ing. 969 Odbor zásobování (A)09A +420 220 44 3286, +420733690757
Knejzlík Zdeněk, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Knězů Knížová Michaela, Bc. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Knížek Karel, RNDr., Dr. 101 Ústav anorganické chemie
Knížková Marcela 101 Ústav anorganické chemie (A)206 +420 220 44 4001
Knoblochová Lea 963 Pedagogické oddělení (A)285B +420 220 44 4092
Knotek Vítězslav, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02A +420 220 44 4310
Kobzová Tereza, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)245 +420 220 44 3026
Kocourek Vladimír, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)137 +420 220 44 3057
Kocourková Lucie, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)225, (A)405 +420 220 44 4106, +420 220 44 4160
Kočí Vladimír, doc. Ing., Ph.D. MBA. 251 Děkanát FTOP +420 220 44 4171
240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)281A +420 220 44 4171
Kočí Petr, doc. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)31 +420 220 44 3293
Kočí Jan, Ing. et.Mgr. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Kodíček Milan, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S92 +420 220 44 3836
Kodým Roman, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Kodýmová Liběna 402 Ústav analytické chemie (A)234 +420 220 44 4299
Kofroňová Edita, Mgr., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129 +420 220 44 4430
Kohout Martin, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)143C +420 220 44 3168
Kohout Michal, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)258 +420 220 44 5012
Kohout Vojtěch 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)214 +420 220 44 3030, +420739757477
Kohout Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Kohoutková Jana, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 3184
Kohoutková Martina, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře +420 220 44 5043, +420 220 44 5043
Kohoutová Petra 150 Děkanát FCHT (A)S03 +420 220 44 4148, +420605974164
Kohoutová Eva, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Kochánková Lucie, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)S61, (A)S60 +420 220 44 4100, +420 220 44 4363
Kokta Luděk, Ing. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3283, +420733690667
Kolafa Jiří, prof. RNDr., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420 220 44 4257
Kolář Michal, Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie
Kolář Michal, RNDr., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie
Kolář Jiří, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kolaříková Viola, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)257 +420 220 44 4278
Kolářová Kateřina, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)362 +420 220 44 5142
Kolářová Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Kolek Jan, RNDr. Mgr. 319 Ústav biotechnologie (A)119 +420 220 44 5022
Kolibová Sofie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Kolík Lukáš, Ing. (DSP) 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)407 +420 220 44 6133, +420721978879
402 Ústav analytické chemie +420721978879
Kolínová Anna 747 Konferenční centrum (Sáz)Sázava +420 220 44 7136
Kolmanová Marie, Ing. 965 Oddělení pro vědu a výzkum
Kolmistrová Ivana 504 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (Lit)Litvínov +420 220 44 4444
Kolouchová Irena, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Koloušek David, Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P01 +420 220 44 4088
Kolská Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Komárková Aneta 930 Dětský koutek Zkumavka
Komers Jiří 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3258
Komůrka Milan 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)220 +420 220 44 6103
Koncošová Martina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04a +420 220 44 5207
Konopka Ladislav, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)34, (B)S63 +420 220 44 3107, +420 220 44 3237
Kopal Jakub, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)338 +420 220 44 2970
Kopecká Helena 112 Ústav polymerů (A)S81 +420 220 44 4107
Kopecká Jitka, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)318 +420 220 44 3020
Kopecký Aleš, Mgr. 966 Personální odbor (B)67 +420 220 44 4325
Kopecký Dušan, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216C, (B)302 +420 220 44 3351, +420 220 44 3047
Kopfsteinová Barbora 972 Oddělení bezpečnosti práce (A)83 +420 220 44 3821
Koplík Richard, prof. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)313 +420 220 44 3177
Kordová Tereza, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Korittová Zuzana 972 Oddělení bezpečnosti práce (A)03 +420 220 44 4145
Korotenko Ekaterina, Mgr. 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Kos Martin, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)145 +420 220 44 3296
Kosek Vít, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161A +420 220 44 5120
Kosina Jiří, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Kosová Michaela, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58, (B)58C +420 220 44 3261, +420 220 44 3822
Kostka Petr, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 3783
Košinár Petra Nicole, Bc. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)330 +420 220 44 3485
Kotenová Petra, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)310 +420 220 44 4137
Kotková Zuzana, RNDr. 832 Ústav učitelství a humanitních věd
Kotlík Petr, doc. Ing., CSc. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)103 +420 220 44 3684
Kotoučová Hana, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)213, (A)271 +420 220 44 3787, +420 220 44 4245
Kotova Maria, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Kotrba Tomáš, Mgr. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)222A +420 220 44 3035
Kotrba Pavel, prof. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)05 +420 220 44 3215, +420733690713
965 Oddělení pro vědu a výzkum +420 220 44 3215, +420733690713
Kotrchová Lenka, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Kouba Vojtěch, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)104 +420 220 44 3143, +420725500486
Koubek Josef, doc. Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)81C +420 220 44 4216
991 Oddělení pro strategie a rozvoj
Koubová Marie 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)149 +420 220 44 3186
Koucký Jan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Koukal Vladimír 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S30 +420 220 44 3249
Koukalová Markéta, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Kouřil Milan, doc. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 4275
Kovačík Pavel, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)307, (B)308 +420 220 44 3048, +420 220 44 3046
Kováčová Dagmar 962 Sekretariát kvestora (B)175 +420 220 44 3161
Kováčová Jana, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 4387
Kovalčík Adam, Bc. 403 Ústav fyzikální chemie
Kovanda František, prof. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P12 +420 220 44 4086
Kovandová Martina 110 Ústav organické chemie (A)255 +420 220 44 4279
Kovaříčková Kateřina, Ing. 994 Oddělení transferu technologií +420 220 44 4356, +420734783600
Kovařík Vojtěch 402 Ústav analytické chemie (A)M03A +420 220 44 5005
Kovařík Ivan 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 1004
Kovářová Alice 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Kozlová Eva 977 Oddělení správy budov
Kozmík Václav, Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)308B, (A)308C +420 220 44 4118, +420 220 44 4059
Kračmarová Martina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Krajáková Lenka, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)146 +420 220 44 5116
Král Vladimír, prof. RNDr., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)233 +420 220 44 4298
Král Vlastimil, RNDr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Králík František, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Králová Blanka, prof. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)367 +420 220 44 3077
Krámek Jiří, Ing. 976 Oddělení výstavby a údržby
Krátká Jana, Ing., Ph.D. 352 Děkanát FPBT (B)10C +420 220 44 3637
Kratochvíl Bohumil, prof. RNDr., DSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P15A +420 220 44 4087
Krausová Aneta, Ing. 218 Ústav energetiky (B)170 +420 220 44 3132
Krbcová Zuzana, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330B +420 220 44 4212
Krčová Lucie, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)230
Kreichová Lucie, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Krejčí Jan, Ing. (DSP) 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Krejčí Slavíková Monika, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3839
Krejčová Ludmila, MVDr., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Kristianová Eva, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Krištofová Patrícia, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)57 +420 220 44 4057
Krmela Aleš, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)151 +420 220 44 4347
Kronusová Olga, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kroufek Jiří, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Kroupa Martin, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)34 +420 220 44 3107
Kroužek Jiří, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Krulich Petr 977 Oddělení správy budov
Krupička Martin, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)268 +420 220 44 4173
Krupička Petr 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4049
Krupka Jiří, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)67B +420 220 44 4183
Kruteková Jana, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)338 +420 220 44 3373
Krutinová Hana, Mgr. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kružík Vojtěch, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)262 +420 220 44 3064
Kružliaková Anna 977 Oddělení správy budov
Krýsa Josef, prof. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)F04 +420 220 44 4112
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Křenková Zuzana, Mgr., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)64 +420 220 44 3683
Křivohlavý Pavel 977 Oddělení správy budov
Křivská Marie, Ing. 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Křivská Alena 111 Ústav organické technologie (A)77 +420 220 44 4167
Kříž Ladislav 101 Ústav anorganické chemie (A)H05 +420 220 44 4273
Kříž Pavel, Ing. Mgr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)206 +420 220 44 5034
Kříž Jan, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)318 +420 220 44 3799
Křížová Ivana, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)115, (A)K04 +420 220 44 4127, +420 220 44 5004
Kšírová Petra, Ing., Ph.D. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P15 +420 220 44 4421
Kubal Martin, doc. Dr. Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A +420 220 44 4168
Kubásek Jiří, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441, +420736278401
Kuběna Jan 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22E +420 220 44 5128
Kubíček Milan, prof. RNDr., CSc. 413 Ústav matematiky (C)108 +420 220 44 3095
Kubička David, Ing., Ph.D. MBA. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6106, +420730529341
215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05A +420 220 44 4236, +420730529341
Kubičková Iva, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Kubínová Petra, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Kubová Petra, Ing. 963 Pedagogické oddělení (A)283A +420 220 44 4139, +420731730800
Kubulková Zuzana, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Kučáková Karolína, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Kučera Vojtěch, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Kučerová Vladimíra 966 Personální odbor (B)101 +420 220 44 5112
Kučerová Irena, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)S43 +420 220 44 4071
Kučerová Johanka, Mgr. (DSP) 112 Ústav polymerů
Kučková Štěpánka, doc. Ing. Mgr., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S90 +420 220 44 4339
Kučnirová Kateřina, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)257, (A)259 +420 220 44 4278, +420 220 44 4242
Kudrnová Marie, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře +420 220 44 3073, +420 220 44 3078
Kugler Michael, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kuchař Martin, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129F +420 220 44 4431
Kujalová Hana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3717
Kukal Jaromír, doc. Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330B +420 220 44 4212
Kukalová Jana, Ing. 969 Odbor zásobování +420 220 44 3288
Kulišťáková Cahlíková Naděžda, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Kumbárová Lenka, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Kumherová Monika, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54 +420 220 44 3274
Kundrát Ondřej, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)253 +420 220 44 4280
Kuneš Vladimír 110 Ústav organické chemie (A)L06A +420 220 44 4277
Kuneš Pavel 977 Oddělení správy budov
Kupka Pavel, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)34 +420 220 44 3107
Kuraš Mečislav, prof. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí +420 220 44 4114
Kurochka Andrii, MSc. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Kůrová Marika, Mgr. 965 Oddělení pro vědu a výzkum (B)09 +420 220 44 3210
Kuta Antonín, doc. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4121
Kutal Pavel 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 4472
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)309 +420 220 44 3044
Kutorglo Edith Mawunya, MSc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kutzendörfer Jaroslav, doc. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)05 +420 220 44 3792
Kužníková Veronika 112 Ústav polymerů (B)126 +420 220 44 3192
Kvasnička František, prof. Ing., CSc. 324 Ústav konzervace potravin (B)370 +420 220 44 5117
Kvíčala Jaroslav, prof. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)278D, (A)259, (A)257, (A)256 +420 220 44 4240, +420 220 44 4242, +420 220 44 4278, +420 220 44 4346
Kvítek Ondřej, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)349 +420 220 44 5159
Kyriukha Yevhenii, Mgr. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Kýrová Barbora, DiS. 971 Ekonomický odbor (B)273 +420 220 44 4322
Kyselka Jan, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)57 +420 220 44 3266
Kyselová Lucie, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)121 +420 220 44 4126
Kyznar Jakub, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.