CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Kacl Martin, Bc., DiS. 971 Ekonomický odbor (B)319 +420 220 44 4348
Kačenka Zdeněk, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Kadavá Jana, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y09, (B)Y10c, (B)Y01b +420 220 44 5200, +420 220 44 5197, +420 220 44 5204
Kadeřábková Alena, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)217 +420 220 44 3803
Kadlec Karel, doc. Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Kadlec Pavel, prof. Ing., DrSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)42 +420 220 44 3109
Kadlec Václav, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)159 +420 220 44 3059
Kadlecová Michaela 110 Ústav organické chemie (A)262 +420 220 44 4276
Kafka Zdeněk, doc. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A, (A)304 +420 220 44 4147, +420 220 44 4076
Kaimlová Markéta, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)357 +420 220 44 5149
Kaiser Jiří, Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Kalachyova Yevgeniya, Mgr., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek +420 220 44 3205
Kalendová Martina 971 Ekonomický odbor (B)274 +420 220 44 3009
Kalinová Eva 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7118
Kalousková Radka, Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (A)216 +420 220 44 4048
Kaňa Antonín, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 5057
Kania Patrik, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A, (A)145 +420 220 44 4274, +420 220 44 3823
Káňová Kristýna, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kantorová Věra, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kapinusová Gabriela, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Kaplánek Robert, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)01 +420 220 44 4067
Karaba Adam, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Karabín Marcel, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)109B +420 220 44 4036
Karamonová Ludmila, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249, (B)255 +420 220 44 5135, +420 220 44 5132
Kareš Ondřej, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Karnetová Petra, Ing., Ph.D. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4459, +420739249128
Karpíšek Ivan, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3228
Kasparová Anna, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kasparyan Hayk, MSc. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L05B +420 220 44 4099
Kastnerová Šárka 712 Ředitelství (Vol)Volha +420 220 44 7220
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T04, (B)35 +420 220 44 4013, +420 220 44 3108
Kašpárková Hana, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)111 +420 220 44 4138
Kašparová Petra, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Kaštánek Petr, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie
Katolická Šárka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y09, (B)Y10c +420 220 44 5197, +420 220 44 5200
Kaufmanová Jiřina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Kavalcová Helena, Ing. 936 Oddělení hodnocení kvality (A)20 +420 220 44 4241, +420739428046
Kaván Jiří 731 Technický odbor
Kavina Jan 995 Odbor provozně-technických služeb
Keclíková Anna, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)01 +420232002572
Kejík Zdeněk, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Kejla Lukáš, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05A +420 220 44 3811, +420723081486
Keprtová Karolína, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Kernová Anna, Bc., DiS. 974 Zahraniční oddělení (B)119 +420 220 44 3896
Kesselová Oliva 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)350 +420 220 44 5151
Khaliq Humaira, MSc. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kharoshka Aliaksandra, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Khezri Bahareh, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (B)Z B2-205, (A)01, (A)01 +420 220 44 2008, +420 220 44 4473, +420 220 44 4474
Khlevnoy Vladimir, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)19 +420 220 44 6226
Kholomyeva Marina, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 5029
Khristunova Yekaterina, MSc. (DSP) 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10A +420 220 44 3692
Khun Josef, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216D +420 220 44 3037
Kičmer Jaromír, Ing. 724 Kolej Volha
Kikhtyanin Oleg, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Kim Jonghyo, Mgr., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Kim Konstantin, Mgr. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Kinčl Tomáš, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)S51 +420 220 44 5051
Kindermann Marek, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Kinzlová Petra, Mgr., M.A. 961 Sekretariát rektora (A)102A +420 220 44 5045, +420604627291
Kittel Hugo, Ing. Bc., CSc. MBA. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)159 +420 220 44 4236
Klajmon Martin, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)J03A +420 220 44 4039, +420728933652
Klassen Ruslan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Klaudisová Kamila, Ing., Ph.D. 453 Děkanát FCHI (B)02 +420 220 44 3281
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)315
Kleinová Jitka, MUDr. 962 Sekretariát kvestora
Klejch Tomáš, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Klenivskyi Myron, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216F +420 220 44 3049
Klevar Miroslav, Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)232 +420 220 44 3052
Klicman Karel 972 Oddělení bezpečnosti práce
Klíma Karel, MUDr., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Klíma Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420728971461
Klimošek Jakub, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Klímová Helena, doc. RNDr., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 3139
Klimša Vojtěch, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S62 +420 220 44 4460
Klojdová Iveta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Kloužek Jaroslav, doc. Ing., CSc. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 4142, +420 220 44 5192, +420 220 44 5195
Kloužková Alexandra, doc. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky +420 220 44 3777
Kludský Miroslav, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Knaislová Anna, Ing. Bc. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55A +420 220 44 4055
965 Oddělení pro vědu a výzkum (B)09 +420 220 44 3403
Knejzlík Zdeněk, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Knězů Knížová Michaela, Bc. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Knížek Karel, RNDr., Dr. 101 Ústav anorganické chemie
Knížková Marcela 101 Ústav anorganické chemie (A)206 +420 220 44 4001
Knotek Vítězslav, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02A +420 220 44 4310
Knotková Eliška, MgA. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Kobzová Tereza, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)245 +420 220 44 3026
Kocourek Vladimír, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)137 +420 220 44 3057
Kočí Vladimír, doc. Ing., Ph.D. MBA. 251 Děkanát FTOP (B)66A +420 220 44 3254, +420734890131
240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)281 +420 220 44 4364, +420734890131
Kočí Petr, doc. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B1-340 +420 220 44 2027
Kočí Jan, Ing. et.Mgr. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Kočí Hana, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kodíček Milan, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S92 +420 220 44 3836
Kodr David, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Kodým Roman, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Kodýmová Liběna 402 Ústav analytické chemie (A)234 +420 220 44 4299
Kofroňová Edita, Mgr., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129 +420 220 44 4430
Kohout Martin, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)148A +420 220 44 3168
Kohout Michal, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)258 +420 220 44 5012
Kohout Vojtěch 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3288, +420734694121, +420739757477
Kohout Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L02A +420 220 44 4095
Kohoutek Jan 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3038, +420734692590
Kohoutková Jana, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 3184
Kohoutková Martina, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043, +420 220 44 5043
Kohoutová Petra 150 Děkanát FCHT (A)S03 +420 220 44 4148, +420605974164
Kochergin Yaroslav, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (B)205 +420 220 44 2005
Kokinda Jakub, MSc. (DSP) 218 Ústav energetiky
Kokta Luděk, Ing. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3283, +420733690667
Kolafa Jiří, prof. RNDr., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420 220 44 4257, +420604427192
Koláriková Lucia, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kolář Michal, Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (A)01 +420 220 44 2014
Kolář Michal, RNDr., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325A +420 220 44 4257
Kolář Jiří, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)X15 +420 220 44 3170
Kolaříková Viola, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)257 +420 220 44 4278
Kolářová Mária, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)S89 +420 220 44 3825
Kolářová Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Kolderová Natalie, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Kolesníková Lucie, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)145 +420 220 44 3823
Kolín Ondřej, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Kolínová Anna 747 Konferenční centrum (Sáz)Sázava +420 220 44 7136
Kolmanová Marie, Ing. 965 Oddělení pro vědu a výzkum
Kolmistrová Ivana 504 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (Lit)Litvínov +420 220 44 4444
Kolouchová Irena, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Koloušek David, Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P01 +420 220 44 4088
Kolská Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Komers Jiří 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3258
Komínová Pavlína, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)84 +420 220 44 4158
Komůrka Milan 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)221 +420 220 44 6103
Koncošová Martina, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04 +420 220 44 5207
Koncošová Martina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Konecká Anna, Ing. 965 Oddělení pro vědu a výzkum (B)09, (A)01 +420 220 44 4403
Kontová Pavla 977 Oddělení správy budov
Kopal Jakub, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)338 +420 220 44 2970
Kopecká Helena 112 Ústav polymerů (A)S81 +420 220 44 4107
Kopecká Jitka, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)318 +420 220 44 3020
Kopecký Aleš, Mgr. 966 Personální odbor (B)67 +420 220 44 4325
Kopecký Dušan, doc. Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L05, (B)302 +420 220 44 4099, +420 220 44 3047
Kopecký Daniel, Ing. 997 Centrum informačních služeb
Koplík Richard, prof. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)313 +420 220 44 3177
Kordová Tereza, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Koretzová Nikola, Mgr. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Korolova Valeriia, Mgr. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Korotenko Ekaterina, Ing. Mgr. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
218 Ústav energetiky
Kortus Daniel, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)145 +420 220 44 3296
Kosek Vít, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161A +420 220 44 4312
Kosina Jiří, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Kosmatová Patricie, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
Kosovic Ema, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Kosten Mikhail (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Kostka Petr, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 3783
Košinár Petra Nicole, Bc. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)330 +420 220 44 3485
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kotenová Petra, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)310 +420 220 44 4137
Kotková Zuzana, RNDr. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X01 +420 220 44 4417
Kotoučová Hana, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)213 +420 220 44 3787
Kotova Maria, Ing. 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Kotrba Pavel, prof. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (A)202 +420 220 44 4446, +420733690713
Kotrba Kamil, Bc. 980 Centrální laboratoře (B)S89 +420 220 44 4464
Kotyza Oldřich, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů (B)129A, (B)128 +420 220 44 3197, +420 220 44 3195
Kouba Vojtěch, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)115 +420 220 44 3143, +420725500486
Koucký Jan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Koudelka Jakub, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Koukal Vladimír 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S30 +420 220 44 3249
Koukalová Lucie, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Kounovská Tereza, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22D +420 220 44 5126
Kouřil Milan, doc. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 4275
Kouřimský Tomáš, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)159 +420 220 44 3059
Kousalová Jana, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Koutecký Pavel, Ing. 966 Personální odbor (B)103 +420 220 44 4478
Koutentaki Georgia (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kováčová Dagmar 962 Sekretariát kvestora (B)175 +420 220 44 3161
Kováčová Jana, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 4387
Koval Daniel, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54 +420 220 44 3274
Kovalska Ievgeniia, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Kovanda František, prof. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P12 +420 220 44 4086
Kovandová Martina 110 Ústav organické chemie (A)255 +420 220 44 4279
Kovář Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S50, (B)37 +420 220 44 3220, +420773920516
Kovaříčková Kateřina, Ing. 994 Oddělení transferu technologií (B)07 +420 220 44 4356, +420734783600
Kovařík Vojtěch 402 Ústav analytické chemie (A)237 +420 220 44 4058
Kovařík Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)01 +420 220 44 4212
Kovářová Jana, MVDr., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (A)239 +420 220 44 5168
Koyuncu Aliye Hazal, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Kozmík Václav, Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)308B, (A)308C +420 220 44 4118, +420 220 44 4059
Kracík Tomáš, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)T03 +420 220 44 3297
Kračmarová Martina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Krajáková Lenka, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)146 +420 220 44 3173
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Král Vlastimil, RNDr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství +420220183389
Král Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Kralik Dominik, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)37 +420 220 44 3239
Králík František, Ing. 402 Ústav analytické chemie (A)241 +420 220 44 3762
Králová Petra, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Krátká Jana, Ing., Ph.D. 940 Poradenské a kariérní centrum +420 220 44 2055
Krátký František, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)151 +420 220 44 4347
Kratochvíl Bohumil, prof. RNDr., DSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P15A +420 220 44 4087
Kratochvíl Michal, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Krausová Martina, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249, (B)255 +420 220 44 5135, +420 220 44 5132
Krbcová Zuzana, Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330B +420 220 44 4212
Krejčí Jan, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Krejčí Miloš 837 Ústav ekonomiky a managementu +420775401577
Krejčí Slavíková Monika, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3839
Krejčík Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X34 +420 220 44 3091
Krepsová Lenka, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)253B +420 220 44 5048
Kristianová Eva, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)01 +420 220 44 4111
Krištofová Patrícia, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)49 +420 220 44 4202
Krmela Aleš, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Krňoul Václav 977 Oddělení správy budov
Kroufek Jiří, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Kroupová Jiřina, Ing. (DSP) 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
409 Ústav chemického inženýrství
Kroužek Jiří, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Krov Martin, Bc. 409 Ústav chemického inženýrství
Kršková Iveta, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Krunclová Tereza, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Krupička Martin, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)268 +420 220 44 4173
Krupka Jiří, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)67B +420 220 44 4304
Krupka Miroslav, RNDr., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043
Kruteková Jana, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)338 +420 220 44 3373
Kružík Vojtěch, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)266A +420 220 44 3003
Krýsa Josef, prof. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)F04 +420 220 44 4112
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Křenková Zuzana, Mgr., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)64 +420 220 44 3683
Křivánek Lukáš 996 Oddělení veřejných zakázek (B)Z B1-414c +420 220 44 4450
Křivohlavý Pavel 977 Oddělení správy budov
Křivská Marie, Ing. 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Křivská Alena 111 Ústav organické technologie (A)77A +420 220 44 4167
Kříž Pavel, Ing. Mgr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)107 +420 220 44 3160
Kříž Jan, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)318 +420 220 44 3799, +420728831726
Křížkovská Bára, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Křížová Ivana, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)115, (A)K04 +420 220 44 4127, +420 220 44 5004
Kubáč David, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie
Kubal Martin, doc. Dr. Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)280, (A)S114 +420 220 44 4168, +420 220 44 5068
Kubásek Jiří, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441, +420736278401
Kuběna Jan 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22E +420 220 44 5128
Kubíček Milan, prof. RNDr., CSc. 413 Ústav matematiky (C)108 +420 220 44 3095
Kubička David, Ing., Ph.D. MBA. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6106, +420730529341
215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05A +420 220 44 3811, +420730529341
Kubičková Iva, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6107
Kubová Petra, Ing. 963 Pedagogické oddělení (A)283A +420 220 44 4139, +420731730800
Kučáková Karolína, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)28 +420 220 44 4110
Kučera Vojtěch, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Kučerová Irena, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)S43 +420 220 44 4071
Kučerová Jarmila, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)34 +420 220 44 3107
Kučerová Denisa, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kučková Štěpánka, doc. Ing. Mgr., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S90 +420 220 44 4339
Kučnirová Kateřina, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kuděla Kilián, Bc. 979 Oddělení komunikace
Kudrnová Marie, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (B)S12, (B)S14 +420 220 44 3078, +420 220 44 3073
Kuchař Martin, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129F +420 220 44 4431
Kucherková Radka, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Kujalová Hana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3717
Kukal Jaromír, doc. Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330B +420 220 44 4212
Kukalová Jana, Ing. 969 Odbor zásobování (A)S50B +420 220 44 3288
Kukrálová Martina, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)146 +420 220 44 5116
Kulas Jan, Ing. (DSP) 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Kulišová Markéta, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Kulišťáková Cahlíková Naděžda, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Kumar Rohitesh, Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Kumherová Monika, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54 +420 220 44 3274
Kundrát Ondřej, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)250, (A)254, (A)253B +420 220 44 4280, +420 220 44 5071, +420 220 44 5048
Kuneš Vladimír 110 Ústav organické chemie (A)L06A +420 220 44 4277
Kuraš Mečislav, prof. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí +420 220 44 4114
Kurochka Andrii, MSc. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Kůrová Marika, Mgr. 965 Oddělení pro vědu a výzkum (B)09 +420 220 44 3403
Kuta Antonín, doc. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4121
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)309 +420 220 44 3044
Kutorglo Edith Mawunya, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Kutová Anna, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)362 +420 220 44 5142
Kutzendörfer Jaroslav, doc. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)05 +420 220 44 3792
Kužníková Veronika 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Kvasnička František, prof. Ing., CSc. 324 Ústav konzervace potravin (B)370 +420 220 44 5117
Kvíčala Jaroslav, prof. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)278D, (A)259, (A)257, (A)256 +420 220 44 4240, +420 220 44 4242, +420 220 44 4278, +420 220 44 4346
Kvirencová Jana, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161 +420 220 44 5120
Kvítek Ondřej, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)351 +420 220 44 5158
Kýrová Barbora, DiS. 971 Ekonomický odbor (B)272 +420 220 44 3279
Kyselka Jan, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)59 +420 220 44 3266
Kyselová Veronika, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)164 +420 220 44 4230
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.