CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Kacl Martin, Bc., DiS. 971 Ekonomický odbor (B)319 +420 220 44 4348
Kačenka Zdeněk, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Kadavá Jana, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y09 +420 220 44 5200
Kadeřábková Alena, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)217 +420 220 44 3803
Kadlec Karel, doc. Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Kadlec Václav, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Kadlecová Michaela 110 Ústav organické chemie (A)262 +420 220 44 4276
Kafka Zdeněk, doc. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A, (A)304 +420 220 44 4147, +420 220 44 4076
Kaimlová Markéta, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Kaiser Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Kaiser Lukáš, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kalachyova Yevgeniya, Mgr., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek +420 220 44 3205
Kalaman Olha, doc. Dr. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kalendová Martina 971 Ekonomický odbor (B)274 +420 220 44 3009
Kalinová Eva 723 Kolej Sázava (Sáz)Sázava +420 220 44 7118
Kalousková Radka, Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (A)216 +420 220 44 4048
Kaminskyi Oleksii, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)222 +420 220 44 4206
Kaňa Antonín, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 5057
Kania Patrik, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A, (A)145 +420 220 44 4274, +420 220 44 3823
Kaňka Jakub, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kantorová Věra, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 5057
Kantserova Maryna, Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)H08 +420 220 44 4287
Kapila Francis Patrick, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Kapinusová Gabriela, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Kapisheva Marina, Ing. 319 Ústav biotechnologie
Kapisheva Marina, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Kaplan Dana, Mgr. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Kaplánek Robert, Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)01 +420 220 44 4067
Karaba Adam, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)S25C +420 220 44 4300
Karabín Marcel, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)109B +420 220 44 4036
Karamonová Ludmila, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249, (B)255 +420 220 44 5135, +420 220 44 5132
Kardová Dana, Ing. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4443, +420723538317
Karnetová Petra, Ing., Ph.D. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4459, +420739249128
Karuthedath Parameswaran Abhilash, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Kasal Ondřej, Bc. 402 Ústav analytické chemie
Kasparyan Hayk, MSc. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L05B +420 220 44 4099
Kasprzak Dawid, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Kastnerová Šárka 712 Ředitelství (Vol)Volha +420 220 44 7220
Kašpar Ondřej, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T04, (B)35 +420 220 44 4013, +420 220 44 3108
Kašpárková Hana, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)111 +420 220 44 4138
Kašparová Petra, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)K02 +420 220 44 3063, +420721810490
Kaštánek Petr, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie
Katolická Šárka 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y10c +420 220 44 5200
Kavalcová Helena, Ing. 936 Oddělení hodnocení kvality (A)20 +420 220 44 4241, +420739428046
Kaván Jiří 731 Technický odbor
Kavina Jan 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S27A +420 220 44 3255, +420731137890
Kejík Zdeněk, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Kejla Lukáš, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05A +420 220 44 3811, +420723081486
Kejzlar Jan, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)223 +420 220 44 3034
Keprtová Anna, Mgr. 955 Projektové centrum (B)09 +420 220 44 3403, +420736193850
Keprtová Karolína, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Kernová Anna, Mgr., DiS. 974 Zahraniční oddělení (B)S10 +420 220 44 3896
Kesselová Oliva 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)350 +420 220 44 5151
Khaliq Humaira, MSc. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kharoshka Aliaksandra, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)158 +420 220 44 4324
Khezri Bahareh, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (B)Z B2-205, (A)01, (A)01 +420 220 44 2008, +420 220 44 4473, +420 220 44 4474
Khlevnoy Vladimir, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)19 +420 220 44 6226
Kholomyeva Marina, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)F09, (A)01 +420 220 44 4191
Khrystonko Olena, Ing. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Khun Josef, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216D +420 220 44 3037
Kičmer Jaromír, Ing. 724 Kolej Volha
Kikhtyanin Oleg, Ing., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Killi Sirisha, M.Sc. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Kim Jeonghyo, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Kinčl Tomáš, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)S51 +420 220 44 5051
Kinzlová Petra, Mgr., M.A. 961 Sekretariát rektora (A)102A +420 220 44 5045, +420604627291
Kittel Hugo, Ing. Bc., CSc., MBA 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)159 +420 220 44 4236
Klajmon Martin, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)J03A +420 220 44 4039, +420728933652
Klassen Ruslan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Klaudisová Kamila, Ing., Ph.D. 453 Děkanát FCHI (B)02 +420 220 44 3281
Klečka Jiří, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Kleinová Jitka, MUDr. 962 Sekretariát kvestora
Klenivskyi Myron, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky
Klíma Karel, MUDr. et.MUDr., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Klíma Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420728971461
Klimošek Jakub, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)146 +420 220 44 5116
Klímová Helena, doc. RNDr., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 3139
Klimša Vojtěch, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S62 +420 220 44 4460
Klojdová Iveta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Kloužek Jaroslav, doc. Ing., CSc. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 4142, +420 220 44 5192, +420 220 44 5195
Kloužková Alexandra, doc. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)S94 +420 220 44 3777
Kloužková Anna, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Klusoňová Nikola, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Knaislová Anna, Ing. Bc., Ph.D. 955 Projektové centrum (B)09 +420721624693
Knězů Knížová Michaela, Bc. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek
Knížek Karel, RNDr., Dr. 101 Ústav anorganické chemie
Knížková Marcela 936 Oddělení hodnocení kvality (A)21 +420 220 44 4480
Knotek Vítězslav, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02A +420 220 44 4310
Kobrynova Viktoriia 977 Oddělení správy budov
Kobzová Tereza, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)243 +420 220 44 5166, +420739339589
Kociánová Alžběta, Bc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Kocourek Vladimír, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)137 +420 220 44 3057
Kočí Vladimír, prof. Ing., Ph.D., MBA 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie +420734890131
Kočí Petr, prof. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B1-340 +420 220 44 2027
Kočí Hana, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kodíček Milan, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S92 +420 220 44 3836
Kodr David, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Kodým Roman, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Kofroňová Jana, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Kohout Martin, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)148A +420 220 44 3168
Kohout Michal, doc. Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)258 +420 220 44 5012
Kohout Jan, Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L02A +420 220 44 4095
Kohout Vojtěch 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3288, +420734694121, +420739757477
444 Ústav fyziky a měřicí techniky +420734694121, +420739757477
Kohoutek Jan 969 Odbor zásobování (A)S50C +420 220 44 3038, +420734692590
Kohoutková Jana, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 3184
Kohoutková Martina, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043, +420 220 44 5043
Kohoutová Petra 150 Děkanát FCHT (A)S03 +420 220 44 4148, +420605974164
Kok Dana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22C, (B)22A +420 220 44 5123, +420 220 44 5121
Kokinda Jakub, MSc. (DSP) 218 Ústav energetiky
Kokta Luděk, Ing. 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3283, +420733690667
Koláčný Lukáš, Bc. 980 Centrální laboratoře
Kolafa Jiří, prof. RNDr., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420 220 44 4257, +420604427192
Koláriková Lucia, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kolář Michal, Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (A)01 +420 220 44 2014
Kolář Michal, RNDr., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325A +420 220 44 4257
Kolářová Mária, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)S89 +420 220 44 3825
Kolářová Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Kolesniková Lucie, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)145 +420 220 44 3823
Kolín Ondřej, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3693
Kolínová Anna 747 Konferenční centrum (Sáz)Sázava +420 220 44 7136
Kolmanová Marie, Ing. 955 Projektové centrum
Kolmistrová Ivana 504 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (Lit)Litvínov +420 220 44 4444
Koloušek David, Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P01 +420 220 44 4088
Kolská Zdeňka, prof. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Komers Jiří 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3258
Komínová Pavlína, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)84 +420 220 44 4158
Konecká Anna, Ing. 955 Projektové centrum (B)09 +420 220 44 4403
Konopka Filip, Bc. 413 Ústav matematiky
Kontová Pavla 977 Oddělení správy budov
Konvalinková Jitka, Bc. et.Bc. 980 Centrální laboratoře
Kopecká Helena 112 Ústav polymerů (A)217 +420 220 44 4107
Kopecká Jitka, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)318 +420 220 44 3020
Kopecký Aleš, Mgr. 966 Personální odbor (B)67 +420 220 44 4325
Kopecký Dušan, doc. Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L05, (B)302 +420 220 44 4099, +420 220 44 3047
Koplík Richard, prof. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)313 +420 220 44 3177
Köpük Remziye, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Kornyliuk Anna, Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Korolova Valeriia, Mgr. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (Tech)210
Korotenko Ekaterina, Ing. Mgr. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Kortus Daniel, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)145 +420 220 44 3296
Kosek Vít, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161A +420 220 44 4312
Kosina Jiří, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)S08 +420 220 44 3812
Kosmatová Patricie, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
Kosten Mikhail, MSc. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Kostka Petr, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 3783
Košař Lumír, BcA. 979 Oddělení komunikace (B)Z B1-414b +420 220 44 2071
Košťálek Josef, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01, (A)01
Koťátková Stránská Pavla, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kotenová Petra, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (A)310 +420 220 44 4137
Kotková Zuzana, RNDr. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X01 +420 220 44 4417
Kotouč Šourek Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B1-340 +420 220 44 2027
Kotoučová Hana, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)213 +420 220 44 3787
Kotova Maria, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Kotrba Pavel, prof. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 5134, +420733690713
Kotrba Kamil, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Kotrlíková Eva, Ing. 112 Ústav polymerů (B)129 +420 220 44 3187, +420731165813
Kotyza Oldřich, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů (B)129A, (B)128 +420 220 44 3197, +420 220 44 3195
Kouba Vojtěch, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)115 +420 220 44 3143, +420725500486
Koucký Jan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Koudelka Jakub, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Koukal Vladimír 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S30 +420 220 44 3249
Kounovská Tereza, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22D +420 220 44 5126
Kouřil Milan, doc. Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 4275
Kouřimský Tomáš, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)159 +420 220 44 3059
Koutecký Pavel, Ing. 966 Personální odbor (B)103 +420 220 44 4478
Koutentaki Georgia, MEng. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30 +420 220 44 3292
Kováčová Dagmar 962 Sekretariát kvestora (B)175 +420 220 44 3161, +420733690828
Kováčová Katarína, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)T03 +420 220 44 3297
Koval Daniel, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54 +420 220 44 3274
Kovanda František, prof. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P12 +420 220 44 4086
Kovandová Martina 110 Ústav organické chemie (A)255 +420 220 44 4279
Kovář Petr, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S50, (B)37 +420 220 44 3220, +420 220 44 3239, +420773920516
Kovaříček Petr, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)266, (A)262 +420 220 44 4165, +420 220 44 4276
Kovaříčková Kateřina, Ing. 965 Oddělení pro výzkum a transfer technologií +420734783600
Kovařík Vojtěch 402 Ústav analytické chemie (A)237 +420 220 44 4058
Kovařík Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)01 +420 220 44 4212
Kozmík Václav, Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)308B, (A)308C +420 220 44 4118, +420 220 44 4059
Kracík Tomáš, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)T03 +420 220 44 3297
Kracíková Lucie, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Krajáková Lenka, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)146 +420 220 44 3173
Krajčová Jana, Mgr., Ph.D., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Král Martin, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)K07A +420 220 44 3694
Kralik Dominik, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)37 +420 220 44 3239
Králík František, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)241 +420 220 44 3762
Králová Petra, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Králová Karolína, Ing. Bc. 107 Ústav skla a keramiky (A)S86A +420 220 44 4103
Krátká Jana, Ing., Ph.D. 953 Oddělení celoživotního vzděláváni (B)Z B1-412 +420 220 44 2055
Krátký František, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)151 +420 220 44 4347
Kratochvíl Bohumil, prof. RNDr., DSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P15A +420 220 44 4087
Kratochvíl Michal, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Kratochvíl Petr, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství +420 220 44 4441
Krausová Martina, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249, (B)255 +420 220 44 5135, +420 220 44 5132
Krčová Pavla, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Krejčí Jan, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Krejčí Miloš, Ing. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)310 +420775401577
Krejčí Jakub 990 Výpočetní centrum (B)16 +420 220 44 6218
Krejčí Slavíková Monika, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3839
Krejčík Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X34 +420 220 44 3091
Kristianová Eva, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)53 +420 220 44 4111
Krňoul Václav 977 Oddělení správy budov
Kropáček Jindřich, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)33A +420 220 44 3033
Kroufek Jiří, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Kroupová Jiřina, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)S67 +420 220 44 3295
Krouzová Lenka Kristýna, Ing., Ph.D. 955 Projektové centrum (B)09 +420 220 44 3403, +420736193995
Kroužek Jiří, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Krov Martin, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B3-306 +420 220 44 4462
Krtičková Chýlová Petra, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)337 +420 220 44 3374
Krupička Martin, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)268 +420 220 44 4173
Krupka Jiří, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)67B +420 220 44 4304
Krupka Miroslav, RNDr., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)S38 +420 220 44 5043
Kruteková Jana, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)338 +420 220 44 3373
Kružík Vojtěch, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)266A +420 220 44 3003
Krýsa Josef, prof. Dr. Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)F04 +420 220 44 4112
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Krýsa Pavel, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)30A, (B)Z B1-334 +420 220 44 3292, +420 220 44 2022
Křehlíková Kateřina, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765
Křenková Zuzana, PhDr., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)64 +420 220 44 3683
Kříhová Iveta, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Křístková Barbora, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Křivánek Lukáš 996 Oddělení veřejných zakázek (B)Z B1-414c +420 220 44 4450
Křivohlavý Pavel 977 Oddělení správy budov
Křivská Marie, Ing. 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Křivská Alena 111 Ústav organické technologie (A)77A +420 220 44 4167
Kříž Pavel, Ing. Mgr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)107 +420 220 44 3160
Kříž Jan, Mgr. 979 Oddělení komunikace (A)318 +420 220 44 3799, +420728831726
Křížkovská Bára, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Křížová Ivana, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)115, (A)K04 +420 220 44 4127, +420 220 44 5004
Kubáč David, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie
Kubal Martin, doc. Dr. Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)281, (A)S114 +420 220 44 4168, +420 220 44 5068
Kubáňová Michaela, Bc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Kubásek Jiří, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441, +420736278401
Kubát Viktor, Mgr., MBA 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kuběna Jan 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22E +420 220 44 5128
Kubíček Milan, prof. RNDr., CSc. 413 Ústav matematiky (C)108 +420 220 44 3095
Kubička David, doc. Ing., Ph.D., MBA 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6106, +420730529341
215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05A +420 220 44 3811, +420730529341
Kubičková Iva, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (A)01 +420 220 44 6139, +420607610981
Kubíčková Anna, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kubová Petra, Ing. 963 Pedagogické oddělení (A)283A +420 220 44 4139, +420731730800
Kuczynski Mateusz (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Kučerová Irena, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)S43 +420 220 44 4071
Kučerová Juliána, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813
Kučerová Denisa, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Kučková Štěpánka, doc. Ing. Mgr., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S90 +420 220 44 4339
Kučnirová Kateřina, Ing. 110 Ústav organické chemie
Kudrnová Marie, Ing., Ph.D. 980 Centrální laboratoře (B)S12, (B)S14 +420 220 44 3078, +420 220 44 3073
Kuchař Martin, doc. Ing., Ph.D. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)129F +420 220 44 4431
560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4431
Kucherková Radka, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Kuchťáková Klára, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (A)225 +420 220 44 6125
Kujalová Hana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3717
Kukal Jaromír, doc. Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330B +420 220 44 4212
Kukalová Jana, Ing. 969 Odbor zásobování (A)S50B +420 220 44 3288
Kulas Jan, Ing. (DSP) 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Kulhánek Jan, Mgr., MgA. (DSP) 241 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Kulišová Markéta, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)124 +420 220 44 4367
Kulišťáková Cahlíková Naděžda, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Kumherová Monika, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54 +420 220 44 3274
Kuncová Gabriela, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)260 +420 220 44 3246
Kundrát Ondřej, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)250 +420 220 44 4280
Kuneš Vladimír 110 Ústav organické chemie (A)L06A +420 220 44 4277
Kuraš Mečislav, prof. Ing., CSc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)S37 +420 220 44 4114
Kurfiřt Martin, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Kurfürst Jaroslav, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Kushnarenko Anna, Bc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Kushwaha Swati, BSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Kuta Antonín, doc. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4121
Kutnohorská Olga, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)309 +420 220 44 3044
Kutorglo Edith Mawunya, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Kutová Anna, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)362 +420 220 44 5142
Kužníková Veronika 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04 +420 220 44 3021
Kvasnička František, prof. Ing., CSc. 324 Ústav konzervace potravin (B)370 +420 220 44 5117
Kvíčala Jaroslav, prof. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)278D, (A)259, (A)257, (A)256 +420 220 44 4240, +420 220 44 4242, +420 220 44 4278, +420 220 44 4346
Kvirencová Jana, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150 +420 220 44 5119
Kvítek Ondřej, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)351 +420 220 44 5158
Kýrová Barbora, DiS. 971 Ekonomický odbor (B)272 +420 220 44 3279
Kyselka Jan, doc. Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)59 +420 220 44 3266
Kyselová Veronika, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)164 +420 220 44 4230
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.