CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Václavíčková Renáta 971 Ekonomický odbor (B)X31 +420 220 44 3838
Václavík Lukáš, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)153
Václavík Marek, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)31A +420 220 44 5118
Václavík Jiří, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Václavíková Eliška, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Václavíková Bea, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)77D +420 220 44 4156
Vagenknechtová Alice, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší +420 220 44 3779
Vágner Petr, Mgr. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Vachová Petra, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Váchová Veronika, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Vajsová Martina, Mgr. 962 Sekretariát kvestora (B)103 +420 220 44 4370, +420603458427
Valachová Ludmila 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7120
Valášková Zina, Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)72 +420 220 44 4222
Valentová Olga, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Valentová Dana, Mgr. 834 Katedra jazyků (B)337 +420 220 44 3374
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T02A +420 220 44 3299
Valenzová Helena, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)329 +420 220 44 3631
Valešová Ivana 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)251, (B)256 +420 220 44 5140, +420 220 44 5131
Valná Venuše 977 Oddělení správy budov
Váňa Lubomír, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Vaňas Bohumír 402 Ústav analytické chemie +420 220 44 3753
Vaněčková Eva, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Vaněk Tomáš, doc. RNDr., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)X16, (B)148 +420 220 44 3221, +420 220 44 3106
Vaniš Jindřich 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4143
Vaňková Eva, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)I01 +420 220 44 4179
Váňová Miroslava, doc. PhDr., CSc. 832 Katedra učitelství a humanitních věd (B)X13 +420 220 44 3136
Vaňura Petr, Ing., DrSc. 402 Ústav analytické chemie (A)M03A +420 220 44 4262
Vápenka Lukáš, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Varga Zdeněk, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)104 +420 220 44 3143
Vařák Petr, Bc. 101 Ústav anorganické chemie
Vasilopoulos Ioannis, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství
Vasina Liudmila, Mgr. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)232 +420 220 44 4098
Vasylkivska Maryna, Mgr. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)122 +420 220 44 4193
Vataščin Erika, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3693
Vávra Václav 995 Odbor provozně-technických služeb (B)322 +420 220 44 3377, +420739249126
Vávra Karel, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Vavroch Antonín 977 Oddělení správy budov +420733690564
Večerník Petr, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)63
Vejmelková Dana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22C, (B)22A +420 220 44 5123, +420 220 44 5121
Velas Jiří, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)J03B +420 220 44 4039
Vepříková Zdenka, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150A +420 220 44 5119
Vergani Lorenzo (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vernerová Miroslava, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů +420 220 44 5190
Veselá Ludmila, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 3789
Veselá Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Veselá Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Veselovská Lucia, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Veselý Martin, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)73A, (A)S26 +420 220 44 4223, +420 220 44 4408
Veselý Ivan 972 Oddělení bezpečnosti práce
Veselý Jiří 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 6205
Víden Ivan, doc. Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)223 +420 220 44 3685
Vídenský Jan, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)24 +420 220 44 4020
Vidlářová Lucie, PharmDr. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 4460
Viktorová Jitka, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04, (B)Y05a +420 220 44 3021, +420 220 44 5199
Vilčková Stanislava, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)122 +420 220 44 4193
Vítková Jaroslava, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3276
Vlach Miroslav, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vlach Jiří, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249 +420 220 44 5135
Vlček Jan, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216A, (B)226, (B)306, (B)303 +420 220 44 3383, +420 220 44 3284, +420 220 44 3074, +420 220 44 4423
Vlček Michael 969 Odbor zásobování +420 220 44 3288
Vlčková Martina, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)152 +420 220 44 3180, +420739220807
Vlčková Alena 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7250
Vlčková Věra, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)114 +420 220 44 4128
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství
Vodičková Patricie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55, (A)58A +420 220 44 4290
Vojtíšková Marie, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3230
Vokatá Barbora, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Voltrová Klára 150 Děkanát FCHT (A)S03 +420 220 44 3767
Vondráková Lucie, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y03, (B)Y07 +420 220 44 5198, +420 220 44 5201
Vondráková Klára, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03 +420 220 44 4077
Vondrášek Jiří, RNDr., CSc. 143 Laboratoř informatiky a chemie
Vondroušová Jana, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S58 +420 220 44 4012
Vopička Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)137, (A)139 +420 220 44 4029, +420 220 44 4266
Voršilák Milan, Ing. 143 Laboratoř informatiky a chemie (B)Z11 +420 220 44 4379
Voršiláková Marta, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů
Voslář Josef 995 Odbor provozně-technických služeb (A)S70 +420 220 44 4069, +420731668510
Vosmanská Magda, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 3719
Vosmanská Vladimíra, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)362 +420 220 44 5142
Vostatková Hana 723 Kolej Sázava
Votava Ondřej, Mgr., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Votavová Lenka, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264A, (B)264B +420 220 44 3083, +420 220 44 3015
Vrána Jiří, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3105, +420 220 44 3244
Vrba Ivan 712 Ředitelství (Sáz)Sázava +420 220 44 7124
Vrba Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330C +420 220 44 4259
Vrbka Pavel, Dr. Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3828
Vrbková Eva, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S25C, (A)F07 +420 220 44 4300
Vrbová Veronika, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší (A)164 +420 220 44 4230
Vrchotová Blanka, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)251 +420 220 44 5101
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216B +420 220 44 3383
Vrtiška Dan, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)157 +420 220 44 4185
Vrzal Lukáš, Ing. (DSP) 980 Centrální laboratoře (A)41, (A)42A +420 220 44 4065, +420 220 44 3805
Vu Nguyen Hong, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Vůjtěchová Petra, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Vurm Radek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03 +420 220 44 4077
Vydrová Jitka, Ing., CSc. 352 Děkanát FPBT (B)10C +420 220 44 3890
Vyhnálek Oldřich, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)146 +420 220 44 4207
Vymětalová Andrea 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)116 +420 220 44 3154
Vyskočil Jan, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)S79 +420 220 44 4026
Vyskočilová Eliška, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Vyšata Oldřich, MUDr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Vytykáčová Soňa, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)F05 +420 220 44 4003
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.