CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Vacík Emil, prof. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vacková Petra, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)Z B1-206 +420 220 44 2039
Václavík Lukáš, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)153
Václavíková Eliška, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vagenknechtová Alice, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)179 +420 220 44 4098
Vaghasiya Jayraj Vinubhai, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01 +420 220 44 6105, +420774115627
Vágnerová Magdaléna, Bc. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
Váchová Veronika, Ing. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Vakkipurath Kodakkadan Yadu Nath, M.Sc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (A)52
Valachová Ludmila 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7120
Valdman Lukáš, MSc., M.Sc. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie +420777749440
Valentová Olga, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Valentová Dana, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)337 +420 220 44 3374
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T02B, (A)S76 +420 220 44 3298, +420 220 44 4000
Valenzová Helena, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)329 +420 220 44 3631, +420734683787
Valeš Roman, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S31 +420 220 44 3794
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X13 +420 220 44 3136
Valná Venuše 977 Oddělení správy budov
Valtera Stanislav, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L02 +420 220 44 4095
Valtr Jaromír, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)168 +420 220 44 3126
980 Centrální laboratoře
Vaněčková Anna, Mgr. 409 Ústav chemického inženýrství (B)143D +420 220 44 3166
Vaněk František, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Vaniš Jindřich 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4143
Vaňková Eva, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)I01 +420 220 44 4179
Vaňková Karolína, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Vaňura Petr, Ing., DrSc. 402 Ústav analytické chemie (A)M03A +420 220 44 4262
Vápenka Lukáš, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264A +420 220 44 3083
Varga Zdeněk, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)115, (B)104, (B)115 +420 220 44 5220, +420 220 44 3143, +420 220 44 5225
Vařák Petr, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)F05, (A)01 +420 220 44 4003
Vasilopoulos Ioannis, MSc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Vasylkivska Maryna, Mgr. 319 Ústav biotechnologie (A)119 +420 220 44 5022
Vašek Jan, PhDr., M.Sc. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01
Vaštík Peter, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vávra Karel, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Vávra Václav 995 Odbor provozně-technických služeb (B)322 +420 220 44 3377, +420739249126
Vavreinová Zuzana 965 Oddělení pro vědu a výzkum (B)04 +420 220 44 6230, +420604368419
Vavroch Antonín 977 Oddělení správy budov +420733690564
Veber Jaromír, prof. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu (A)01 +420777709843
Večerník Petr, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)63
Vejmelková Dana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22C, (B)22A +420 220 44 5123, +420 220 44 5121
Vejvar Martin, Ing. Bc. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)282 +420 220 44 3771
Velebilová Michaela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)318 +420 220 44 6109
Vellieux Frédéric Marie Daniel Andre Ph, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Verner Michal 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Vernerová Miroslava, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5194
Veselá Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Veselá Kristina, Ing. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)55 +420 220 44 3275
Veselý Martin, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)73A, (A)S26 +420 220 44 4223, +420 220 44 4408
Veselý Jiří 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 6205
Vetýšková Veronika, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Víden Ivan, doc. Ing., CSc. 319 Ústav biotechnologie (A)116 +420 220 44 4053, +420737658413
Vídenský Jan, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)24 +420 220 44 4020
Viktorová Jitka, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04, (B)Y05a +420 220 44 3021, +420 220 44 5199
Villela Zumaya Alma Lucía, MSc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Vít Jiří 972 Oddělení bezpečnosti práce (A)01
Vitvarová Monika, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)174B +420 220 44 4233, +420728701401
Vizelková Kateřina, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky
Vlachý Jan, doc. Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)305, (A)01 +420773759546
Vlasáková Zuzana, Mgr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)210 +420 220 44 5036
Vlček Jan, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)222A +420 220 44 3035
Vlček Michael 969 Odbor zásobování (A)S09A +420 220 44 3286
Vlček Jakub, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vlčková Martina, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)152 +420 220 44 3180, +420739220807
Vlčková Alena 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7250
Vlčková Věra, Ing. 319 Ústav biotechnologie (A)114 +420 220 44 4128
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)37 +420 220 44 3239
Vodičková Patricie, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Vodrážka Petr, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Vodrážková Lucie 403 Ústav fyzikální chemie (A)128 +420 220 44 4032
Vohlídalová Nataša, Ing. 966 Personální odbor (B)101 +420 220 44 3054
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (B)05, (A)58A +420 220 44 3215, +420 220 44 4290, +420733690645
Vokatá Barbora, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Voldřich Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Volochanskyi Oleksandr, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Voltrová Klára 150 Děkanát FCHT (A)S03 +420 220 44 3767
Voňavková Ilona, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4055
Vondráková Kateřina, Ing. (DSP) 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Vondrášková Veronika, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)158 +420 220 44 4324
Vopička Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)137, (A)139, (A)401 +420 220 44 4029, +420 220 44 4266, +420 220 44 4163
Voršilák Milan, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z11 +420 220 44 4379
Vosmanská Magda, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 3719
Vostatková Hana 723 Kolej Sázava
Votava Ondřej, Mgr., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Votavová Lenka, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vovesná Aneta, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)73 +420 220 44 4188
Vozárová Pavla, Ing. Mgr., M.A. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vrána Jiří, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (A)01 +420 220 44 2030
Vrba Ivan 712 Ředitelství (Sáz)Sázava +420 220 44 7124
Vrba Jan, Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330C +420 220 44 4259
Vrbka Pavel, Dr. Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3828
Vrchotová Blanka, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)251 +420 220 44 5101
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Vrtělka Ondřej, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)226 +420 220 44 4056
Vrtiška Dan, Ing. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)157 +420 220 44 4185
Vrublevskaya Maria, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vrzáčková Nikola, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y04 +420 220 44 5207
Vu Nguyen Hong, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Vurm Radek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 5029
Vyhnálek Oldřich, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)146 +420 220 44 4207
Vymětalová Andrea 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)116 +420 220 44 3154
Vyskočil Jan, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (Tech)507 +420 220 44 6105
Vyskočilová Eliška, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Vyšata Oldřich, MUDr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Vyšohlíd Jiří, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)X30 +420 220 44 3141, +420608054478
Vytlačil Dalibor, doc. Ing., CSc. 837 Ústav ekonomiky a managementu
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.