CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Vacková Petra, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)Z B1-206 +420 220 44 2039
Václavík Lukáš, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)153
Václavík Marek, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)Z B2-239, (B)31 +420 220 44 2027, +420 220 44 3293
Václavíková Eliška, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vagenknechtová Alice, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)179 +420 220 44 4098
Vágner Petr, Mgr. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Váchová Veronika, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Vajsová Martina, Mgr. 962 Sekretariát kvestora (B)Z B3-109a +420 220 44 4370, +420603458427
Vakkipurath Kodakkadan Yadu Nath, M.Sc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (A)52
Valachová Ludmila 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7120
Valášková Zina, Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)72 +420 220 44 4222
Valentová Olga, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Valentová Dana, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)337 +420 220 44 3374
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T02A +420 220 44 3299
Valenzová Helena, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)329 +420 220 44 3631, +420734683787
Valešová Ivana 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)251, (B)256 +420 220 44 5140, +420 220 44 5131
Válková Markéta, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Valná Venuše 977 Oddělení správy budov
Váňa Lubomír, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Vaňas Bohumír 402 Ústav analytické chemie +420 220 44 3753
Vaněčková Eva, Mgr. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Vaniš Jindřich 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4143
Vaňková Eva, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)I01 +420 220 44 4179
Váňová Miroslava, doc. PhDr., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X12 +420 220 44 3136
Vaňura Petr, Ing., DrSc. 402 Ústav analytické chemie (A)M03A +420 220 44 4262
Vápenka Lukáš, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Varga Zdeněk, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)115, (B)104, (B)115 +420 220 44 5220, +420 220 44 3143, +420 220 44 5225
Vařák Petr, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)F05
Vasilopoulos Ioannis, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství
Vasilopoulos Ioannis, MSc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Vasylkivska Maryna, Mgr. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)122 +420 220 44 4193
Vávra Václav 995 Odbor provozně-technických služeb (B)322 +420 220 44 3377, +420739249126
Vávra Karel, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Vavroch Antonín 977 Oddělení správy budov +420733690564
Večerník Petr, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)63
Vejmelková Dana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22C, (B)22A +420 220 44 5123, +420 220 44 5121
Verner Michal 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Vernerová Miroslava, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5194
Vesecká Radka, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Veselá Ludmila, Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)60A +420 220 44 3789
Veselá Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Veselá Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Veselka Zbyněk, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Veselovská Lucia, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Veselý Martin, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)73A, (A)S26 +420 220 44 4223, +420 220 44 4408
Veselý Ivan 972 Oddělení bezpečnosti práce
Veselý Jiří 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 6205
Veselý Zdeněk 976 Oddělení výstavby a údržby
Vetýšková Veronika, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Víden Ivan, doc. Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)223 +420 220 44 3685
Vídenský Jan, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)24 +420 220 44 4020
Viktorová Jitka, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04, (B)Y05a +420 220 44 3021, +420 220 44 5199
Villa Gomez Katherine, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Villela Zumaya Alma Lucia, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství
Villela Zumaya Alma Lucía, MSc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Vitásková Anna, Mgr. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Vítková Jaroslava, Ing. 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3276
Vítová Lenka 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Vlach Miroslav, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vlček Jan, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)226, (B)216A, (B)306, (B)303 +420 220 44 3284, +420 220 44 3383, +420 220 44 3074, +420 220 44 4423
Vlček Michael 969 Odbor zásobování (A)S09A +420 220 44 3286
Vlček Jakub, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vlčková Martina, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)152 +420 220 44 3180, +420739220807
Vlčková Alena 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7250
Vlčková Věra, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)114 +420 220 44 4128
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)37 +420 220 44 3239
Vodičková Patricie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
217 Ústav technologie vody a prostředí (B)235 +420 220 44 3028
Vodrážka Petr, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55, (A)58A +420 220 44 4290
Vojtíšková Marie, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3230
Vokatá Barbora, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Voltrová Klára 150 Děkanát FCHT (A)S03 +420 220 44 3767
Voltrová Lenka, Bc. 402 Ústav analytické chemie
Voňavková Ilona, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)49 +420 220 44 4202
Vondrášková Veronika, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)Z B1-206 +420 220 44 2039
Vondroušová Jana, Ing. 111 Ústav organické technologie (A)S58 +420 220 44 4012
Vopička Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)401, (A)139, (B)251 +420 220 44 4163, +420 220 44 4266, +420 220 44 4029
Voršilák Milan, Ing. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z11 +420 220 44 4379
Vosmanská Magda, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 3719
Vostatková Hana 723 Kolej Sázava
Votava Ondřej, Mgr., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Votavová Lenka, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264A, (B)264B +420 220 44 3083, +420 220 44 3015
Vovesná Aneta, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)73 +420 220 44 4188
Vrána Jiří, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (A)01 +420 220 44 2030
Vrba Ivan 712 Ředitelství (Sáz)Sázava +420 220 44 7124
Vrba Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330C +420 220 44 4259
Vrbka Pavel, Dr. Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3828
Vrbková Eva, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)77D, (A)F08 +420 220 44 4156, +420 220 44 4256
Vrchotová Blanka, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)251 +420 220 44 5101
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Vrtiška Dan, Ing. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)157 +420 220 44 4185
Vrublevskaya Maria, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vrzáčková Nikola, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vrzal Lukáš, Ing. 980 Centrální laboratoře (A)41, (A)42A +420 220 44 4065, +420 220 44 3805
Vu Nguyen Hong, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Vurm Radek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177A, (A)G03 +420 220 44 4168, +420 220 44 4077
Vydrová Jitka, Ing., CSc. 352 Děkanát FPBT (B)10C +420 220 44 3890
Vyhnálek Oldřich, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)146 +420 220 44 4207
Vymětalová Andrea 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)116 +420 220 44 3154
Vyskočil Jan, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)S79 +420 220 44 4026
Vyskočilová Eliška, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Vyšata Oldřich, MUDr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Vyšohlíd Jiří, Bc. 971 Ekonomický odbor (B)X30 +420 220 44 3141
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.