CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Vacková Petra, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)Z B1-206 +420 220 44 2039
Václavík Lukáš, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)153
Václavíková Eliška, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vagenknechtová Alice, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)179 +420 220 44 4098
Vaghasiya Jayraj, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Váchová Veronika, Ing. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Vakkipurath Kodakkadan Yadu Nath, M.Sc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (A)52
Valachová Ludmila 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7120
Valášková Zina, Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)72 +420 220 44 4222, +420605527500
Valentová Olga, prof. RNDr., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)369 +420 220 44 5102
Valentová Dana, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)337 +420 220 44 3374
Valenz Lukáš, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)T02A +420 220 44 3299
Valenzová Helena, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)329 +420 220 44 3631, +420734683787
Valeš Roman, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Valešová Ivana 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)251, (B)256 +420 220 44 5140, +420 220 44 5131
Valiyeva Gunay (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Valná Venuše 977 Oddělení správy budov
Valtera Stanislav, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)L02 +420 220 44 4095
Vaňas Bohumír 402 Ústav analytické chemie +420 220 44 3753
Vaniš Jindřich 992 Oddělení sklářských dílen (A)S36 +420 220 44 4143
Vaňková Eva, Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)I01 +420 220 44 4179
Váňová Miroslava, doc. PhDr., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X13 +420 220 44 3136
Vaňura Petr, Ing., DrSc. 402 Ústav analytické chemie (A)M03A +420 220 44 4262
Vápenka Lukáš, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264A +420 220 44 3083
Varga Zdeněk, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)115, (B)104, (B)115 +420 220 44 5220, +420 220 44 3143, +420 220 44 5225
Vařák Petr, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)F05, (A)01 +420 220 44 4003
Vasilopoulos Ioannis, MSc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Vasylkivska Maryna, Mgr. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)119 +420 220 44 5022
Vávra Karel, Ing. 402 Ústav analytické chemie (A)235A +420 220 44 4274
Vávra Václav 995 Odbor provozně-technických služeb (B)322 +420 220 44 3377, +420739249126
Vavreinová Zuzana 965 Oddělení pro vědu a výzkum (B)05 +420 220 44 6230
Vavroch Antonín 977 Oddělení správy budov +420733690564
Večerník Petr, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)63
Vejmelková Dana, Ing., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22C, (B)22A +420 220 44 5123, +420 220 44 5121
Vejvar Martin, Ing. Bc. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Velebilová Michaela 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (Tech)318 +420 220 44 6109
Verner Michal 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Vernerová Miroslava, Ing., Ph.D. 141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 5194
Vernerová Lucie 971 Ekonomický odbor (B)X30 +420 220 44 3141
Veselá Jaroslava 977 Oddělení správy budov
Veselá Kristina, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)55 +420 220 44 3275
Veselý Martin, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)73A, (A)S26 +420 220 44 4223, +420 220 44 4408
Veselý Ivan 972 Oddělení bezpečnosti práce
Veselý Jiří 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 6205
Veselý Zdeněk 976 Oddělení výstavby a údržby
Vetýšková Veronika, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Víden Ivan, doc. Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)223 +420 220 44 3685
Vídenský Jan, doc. Ing., CSc. 105 Ústav anorganické technologie (A)24 +420 220 44 4020
Viktorová Jitka, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)V04, (B)Y05a +420 220 44 3021, +420 220 44 5199
Villa Gomez Katherine, Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)01, (A)01, (B)Z B1-205 +420 220 44 4473, +420 220 44 4474, +420 220 44 2008
Villela Zumaya Alma Lucía, MSc. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Vizelková Kateřina, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky
Vlček Jan, Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)226, (B)216A, (B)306, (B)303 +420 220 44 3284, +420 220 44 3383, +420 220 44 3074, +420 220 44 4423
Vlček Michael 969 Odbor zásobování (A)S09A +420 220 44 3286
Vlček Jakub, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vlčková Martina, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)152 +420 220 44 3180, +420739220807
Vlčková Alena 724 Kolej Volha (Vol)Volha +420 220 44 7250
Vlčková Věra, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)114 +420 220 44 4128
Vobecká Lucie, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)37 +420 220 44 3239
Vodičková Patricie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vodrážka Petr, Ing. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Vodrážková Lucie 403 Ústav fyzikální chemie (A)128 +420 220 44 4032
Vohlídalová Nataša, Ing. 966 Personální odbor (A)01, (B)101 +420 220 44 3054, +420 220 44 3054
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55, (A)58A +420 220 44 4290
Vokatá Barbora, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Voldřich Jan, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Volochanskyi Oleksandr, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Voltrová Klára 150 Děkanát FCHT (A)S03 +420 220 44 3767
Voňavková Ilona, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)49 +420 220 44 4202
Vondrášková Veronika, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)158 +420 220 44 4324
Vopička Ondřej, doc. Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)137, (A)139, (A)401 +420 220 44 4029, +420 220 44 4266, +420 220 44 4163
Voršilák Milan, Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z11 +420 220 44 4379
Vosmanská Magda, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)143 +420 220 44 3719
Vostatková Hana 723 Kolej Sázava
Votava Ondřej, Mgr., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie
Votavová Lenka, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)264B +420 220 44 3015
Vovesná Aneta, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)73 +420 220 44 4188
Vrána Jiří, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (A)01 +420 220 44 2030
Vrba Ivan 712 Ředitelství (Sáz)Sázava +420 220 44 7124
Vrba Jan, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)330C +420 220 44 4259
Vrbka Pavel, Dr. Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3828
Vrchotová Blanka, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)251 +420 220 44 5101
Vrňata Martin, prof. Dr. Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)225 +420 220 44 3040
Vrtiška Dan, Ing. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)157 +420 220 44 4185
Vrublevskaya Maria, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Vrzáčková Nikola, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Vu Nguyen Hong, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)50A +420 220 44 5025
Vurm Radek, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B, (A)G03 +420 220 44 5029, +420 220 44 4077
Vydrová Jitka, Ing., CSc. 352 Děkanát FPBT (B)10C +420 220 44 3890
Vyhnálek Oldřich, Ing., CSc. 402 Ústav analytické chemie (A)146 +420 220 44 4207
Vymětalová Andrea 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)116 +420 220 44 3154
Vyskočil Jan, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (Tech)507 +420 220 44 6105
Vyskočilová Eliška, doc. Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)66 +420 220 44 3689
Vyšata Oldřich, MUDr., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Vyšohlíd Jiří, Ing. (DSP) 971 Ekonomický odbor (B)X30 +420 220 44 3141
342 Ústav chemie přírodních látek (A)K12 +420 220 44 3797
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.