CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Da Silva Tourinho Paula, Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)177B +420 220 44 4147
Danková Markéta 971 Ekonomický odbor (B)273 +420 220 44 3066
Datlová Šárka, Mgr. 962 Sekretariát kvestora (B)Z B3-109a +420 220 44 2045
961 Sekretariát rektora
Dehaen Wim, M.Sc. 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z11 +420 220 44 4379
Dehaen Wim, Mgr. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Děkanovský Lukáš, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
101 Ústav anorganické chemie
Del Olmo Diaz Diego, Mgr. 409 Ústav chemického inženýrství
Del Olmo Diaz Diego (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Demnerová Kateřina, prof. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01a +420 220 44 3025
Dendisová Marcela, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)K07A, (A)N01 +420 220 44 3694, +420 220 44 4061
Denk Karel, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)S75 +420 220 44 4009
Devadas Balamurugan, Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)23 +420 220 44 4272
Diaz Sosa Veronica Del Rosario, MSc. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Diblíková Petra, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)2S26, (A)74 +420 220 44 4408, +420 220 44 4213
Dibuszová Eva, Ing., Ph.D. 997 Centrum informačních služeb (A)314A +420 220 44 3071, +420739249136
Dimitrov Rámí, Mgr. 980 Centrální laboratoře (A)275 +420 220 44 3810
Dintarová Šárka 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3276
Diviš Miroslav 969 Odbor zásobování (A)S50B +420 220 44 3288
Dlouhá Dagmar 977 Oddělení správy budov
Dobešová Lenka 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7108
Dobiasová Simona, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Dobiasová Simona, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Dobiášová Petra, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Dobrovolný Kryštof, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)S12A +420 220 44 3078
Dobšík Martin, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)178 +420 220 44 3011
Dohnal Vladimír, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 4297
Dohnalová Hana, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie +420 220 44 2014
Dolejšová Ivana, PhDr. 834 Ústav jazyků (B)340 +420 220 44 3710
Dolenský Bohumil, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)28, (A)M03 +420 220 44 4110, +420 220 44 4067
Doležal Marek, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)311 +420 220 44 3179
Doležal Václav, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Doležalová Helena, Mgr. Bc. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)171 +420 220 44 4231
Doležalová Jana, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Domanský Dušan 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S35 +420 220 44 3894, +420732630735
Dostálek Pavel, prof. Ing., CSc. 319 Ústav biotechnologie (A)109A +420 220 44 4037
Dostálková Alžběta, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)115, (A)K04 +420 220 44 4127, +420 220 44 5004
Doubravová Pavla 112 Ústav polymerů (B)128, (B)S98 +420 220 44 3195, +420 220 44 3222
Doušová Barbora, doc. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P04A +420 220 44 4381
Dovzhenko Nikita, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Drábková Klára, Ing., Ph.D. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Drábová Lucie, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)138 +420 220 44 4369
Dragoun Miroslav, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)54 +420 220 44 3274
Drahokoupil Marek, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)119 +420 220 44 5022
Drahošová Zdislava, RNDr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Drakselová Monika, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Drašar Pavel, prof. RNDr., DSc. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K09 +420 220 44 3698
Dražilová Irena 342 Ústav chemie přírodních látek (A)244 +420 220 44 4260
Drechsler Josef, Ing. Bc. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (B)105 +420 220 44 3144
Dršata Tomáš, Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie (A)01 +420 220 44 4378
Dubcová Miroslava, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)201 +420 220 44 5031
Dujčáková Monika, Bc. 217 Ústav technologie vody a prostředí
Dujčáková Monika, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Dukaj Suada, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství
Dukaj Suada, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Dundálek Jan, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 2030
Duong Van Minh, MSc.Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)273 +420 220 44 4229
Duras Miroslav 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S30 +420 220 44 3249
Durďák Václav, Ing. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 3139
Dušek Bohuslav, Ing., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X14 +420 220 44 5105
Dušková Ivana 319 Ústav biotechnologie (A)119 +420 220 44 4146
Dvorský Drahomír, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Dvořák Bohumír, doc. Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)81C +420 220 44 4303
Dvořák František, Ing. 938 Útvar interního auditu +420 220 44 4113
Dvořák Dalimil, prof. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)249A +420 220 44 5050
Dvořák Petr, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)57B +420 220 44 4057
Dvořák Jakub, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Dvořáková Hana, Ing., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)42B, (A)41, (A)03 +420 220 44 3840, +420 220 44 4065
Dvořáková Petra 107 Ústav skla a keramiky (A)09 +420 220 44 4123
Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P15 +420 220 44 4421
Dvořáková Lenka 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)218 +420 220 44 3039
Dvořáková Kristýna, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)73 +420 220 44 4188
Dvořáková Pavla, Ing. et.Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S89 +420 220 44 3825
Dvořáková Zuzana, Ing. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Dyntar Jakub, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)301 +420 220 44 4311
Džuman Zbyněk, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)157 +420 220 44 5221
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.