CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Danková Markéta 966 Personální odbor (B)101 +420 220 44 3005
Děd Jiří, Ing., CSc. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)61A +420 220 44 4203
Dehaen Wim, M.Sc. 143 Ústav informatiky a chemie
Dehaen Wim, Mgr. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie (B)Z11 +420 220 44 4379
Děkanovský Lukáš, Bc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Demnerová Kateřina, prof. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01a +420 220 44 3025
Dendisová Marcela, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)K07A, (A)N01 +420 220 44 3694, +420 220 44 4061
Diaz Sosa Veronica Del Rosario, MSc. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Diblíková Petra, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)2S26, (A)74 +420 220 44 4408, +420 220 44 4213
Dibuszová Eva, Ing., Ph.D. 997 Centrum informačních služeb (A)314A +420 220 44 3071, +420739249136
Dintarová Šárka 251 Děkanát FTOP (B)66 +420 220 44 3276
Diviš Miroslav 969 Odbor zásobování
Dlouhá Dagmar 977 Oddělení správy budov
Dobešová Lenka 713 Finanční účtárna (Vol)Volha +420 220 44 7108
Dobiáš Jaroslav, doc. Ing., CSc. 324 Ústav konzervace potravin (B)264A +420 220 44 3083
Dobrovolný Kryštof, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)S12A +420 220 44 3078
Dobšík Martin, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)178 +420 220 44 3011
Dohnal Vladimír, doc. Ing., CSc. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 4297
Dohnalová Hana, Ing. (DSP) 143 Ústav informatiky a chemie
Dolejš Petr, Ing. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)104 +420 220 44 3143
Dolejšek Michal, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Dolejšová Ivana, PhDr. 834 Ústav jazyků (B)340 +420 220 44 3710
Dolenský Bohumil, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)28, (A)M03 +420 220 44 4110, +420 220 44 4067
Doležal Marek, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)311 +420 220 44 3179
Doležal Petr, Mgr. 402 Ústav analytické chemie (A)235, (A)N04 +420 220 44 4045, +420 220 44 4409
Doležalová Helena, Mgr. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)171 +420 220 44 4231
Doležalová Martina, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)336 +420 220 44 3370
Doležalová Jana, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Domanský Dušan 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S35 +420 220 44 3894, +420732630735
Dostálek Pavel, prof. Ing., CSc. 319 Ústav biotechnologie (A)109A +420 220 44 4037
Dostálková Alžběta, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)115, (A)K04 +420 220 44 4127, +420 220 44 5004
Dostálová Jana, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)313 +420 220 44 3264
Doubravová Pavla 112 Ústav polymerů (B)128, (B)S98 +420 220 44 3195, +420 220 44 3222
Doušová Barbora, doc. Ing., CSc. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P04A +420 220 44 4381
Drábková Klára, Ing. 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)63A +420 220 44 4154
Drábová Lucie, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)138 +420 220 44 4369
Dragoun Miroslav, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Drahokoupil Marek, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)55 +420 220 44 5016
Drakselová Monika, Ing. 105 Ústav anorganické technologie (A)S62 +420 220 44 3809
Drašar Pavel, prof. RNDr., DSc. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)K09 +420 220 44 3698
Dražilová Irena 342 Ústav chemie přírodních látek (A)244 +420 220 44 4260
Drhová Irena, DiS. 997 Centrum informačních služeb +420232002573
Dršata Tomáš, Mgr., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie
Dubcová Miroslava, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)201 +420 220 44 5031
Ducháček Vratislav, prof. Ing., DrSc. 112 Ústav polymerů (A)214 +420 220 44 4120
Duchková Eliška, Mgr. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P10B +420 220 44 4083
Dundálek Jan, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3244
Duong Van Minh, MSc. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)273 +420 220 44 4229
Duras Miroslav 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S30 +420 220 44 3249
Durďák Václav, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 3139
Dušek Bohuslav, Ing., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 5105
Dušková Ivana 319 Ústav biotechnologie (A)119 +420 220 44 4146
Dvorský Drahomír, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Dvořák Bohumír, doc. Ing., CSc. 111 Ústav organické technologie (A)81C +420 220 44 4303
Dvořák František, Ing. 938 Útvar interního auditu (A)21 +420 220 44 4113
Dvořák Dalimil, prof. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)249A +420 220 44 5050
Dvořák Petr, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)57 +420 220 44 4057
Dvořák Daniel 990 Výpočetní centrum (B)19 +420 220 44 6223
Dvořák Jakub, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Dvořáková Hana, Ing., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)42B, (A)41, (A)03 +420 220 44 3840, +420 220 44 4065
Dvořáková Petra 107 Ústav skla a keramiky (A)09 +420 220 44 4123
Dvořáková Michaela, Ing. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P15 +420 220 44 4421
Dvořáková Lenka 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)218 +420 220 44 3039
Dyčková Dana 972 Oddělení bezpečnosti práce (A)83 +420 220 44 3821
Dyntar Jakub, Ing., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)301 +420 220 44 4311
Džuman Zbyněk, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)157 +420 220 44 5221
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.