CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Sackey Lyndon Nii Adjiri, MSc. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Sácký Jan, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)129B +420 220 44 3402
Sacherová Alžběta, MUDr. 962 Sekretariát kvestora (C)413 +420 220 44 3208
929 Ordinace praktického lékaře VŠCHT Praha (C)413 +420 220 44 3208
Sajdl Petr, doc. RNDr., CSc. 218 Ústav energetiky (B)S14, (B)S14 +420 220 44 3073, +420 220 44 3081
Salajka Michal 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S39A +420 220 44 3247
Salová Nikola, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Salvetr Pavel, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)55 +420 220 44 4441
Savická Dana, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)256 +420 220 44 5131
Sedláková Silvia, Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek
Sedlářová Ivona, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)30, (A)29 +420 220 44 4208, +420 220 44 4109
Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. 101 Ústav anorganické chemie (A)210B +420 220 44 4122, +420776622064
Seidl Jaromír, Mgr., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)222A +420 220 44 3035
Sekerová Lada, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)84, (A)F08 +420 220 44 4158, +420 220 44 4156
Selucká Jana, Mgr. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)53 +420 220 44 4111
Setnička Vladimír, doc. Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)226 +420 220 44 5015
Shagieva Ekaterina, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Shakhno Nikolay, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Shevchenko Yuliia, Bc. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Shchurov Andrey, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)19 +420 220 44 6203
Shumeiko Bogdan, Ing. (DSP) 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05A +420 220 44 4236
Schätz Martin, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)338 +420 220 44 2970
Schneider Patrik, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství (B)146 +420 220 44 5116
Scholtz Vladimír, doc. Ing., Ph.D. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216D, (B)215 +420 220 44 3037, +420 220 44 3032
Schöngut Marek, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 4460
Schöngut Semiha Ezgi, Ing. 402 Ústav analytické chemie
Schöngut Semiha Ezgi, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Schreiber Igor, prof. Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3167
Schreiberová Lenka, Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)36 +420 220 44 3171
Schulzová Věra, doc. Dr. Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)140 +420 220 44 4389
Schusterová Dana, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)49 +420 220 44 4387
Schwarz Marek, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Sialini Pavel, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky (B)S12A +420 220 44 3078
980 Centrální laboratoře
Siegel Jakub, doc. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)357 +420 220 44 5149
Simerská Carmen, doc. RNDr., CSc. 413 Ústav matematiky (C)107 +420 220 44 3160
Sinica Andrej, doc. Mgr., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)48, (B)48 +420 220 44 3114, +420 220 44 3116
Sinica Alla, Mgr., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)241 +420 220 44 3762
Sireis Abduljalil, Ing. (DSP) 445 Ústav počítačové a řídící techniky
Sivák Petr 997 Centrum informačních služeb +420 220 44 4323
Skácel František, doc. Ing., CSc. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)274 +420 220 44 4104
Skácel Jan, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Skálová Olga, DiS. 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7123
Skoblia Siarhei, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)I05 +420 220 44 4125
Skopal Otmar, JUDr. 832 Katedra učitelství a humanitních věd (A)286 +420 220 44 3790
Skořepová Eliška, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)33D, (A)P16 +420 220 44 3251, +420 220 44 4200
Skoupá Veronika, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)K05 +420 220 44 4091
Skřivan Pavel, Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií
Slaboch Miroslav 977 Oddělení správy budov
Slabochová Markéta, Ing. 110 Ústav organické chemie (A)308C, (A)308B +420 220 44 4118, +420 220 44 4059
Slánská Martina, Bc. 966 Personální odbor (B)101 +420 220 44 3006
Slavětínská Renáta 101 Ústav anorganické chemie (A)H06 +420 220 44 3760
Slavíček Petr, prof. RNDr., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)130 +420 220 44 4064
Slepička Petr, doc. Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)346, (B)349 +420 220 44 5162
Slepičková Kasálková Nikola, Ing., Ph.D. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)345 +420 220 44 5163
Slouka Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)37, (B)33D +420 220 44 3239, +420 220 44 3251
Sluková Marcela, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)44 +420 220 44 3120
Smíšek Josef 731 Technický odbor
Smola Miroslav, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Smrčka David, Ing. 409 Ústav chemického inženýrství (B)307 +420 220 44 3048
Smrčková Štěpánka, RNDr., Ph.D. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22P, (B)22P, (B)105, (B)S105 +420 220 44 5219, +420 220 44 5225, +420 220 44 3144, +420 220 44 5215
Smrčková Petra, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)47B +420 220 44 3115
Smržová Ivana 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)328 +420 220 44 4362
Sobek Jiří, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Sofer Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)106 +420 220 44 4049, +420777646586
Soferová Lýdie 101 Ústav anorganické chemie (A)G01 +420 220 44 4082
Soják Jiří, Mgr. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)244 +420 220 44 5166
Sokolohorskyj Anatolij, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů (B)128 +420 220 44 3197, +420 220 44 3195
Solichová Kateřina, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)65 +420 220 44 3831
Sommer Tomáš, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S31 +420 220 44 3794
Souček Ivan, Ing., Ph.D. 837 Katedra ekonomiky a managementu (C)307 +420 220 44 4307
570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Soukup Bohumír 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S31 +420 220 44 3121
Soukupová Věra, Ing., CSc. 837 Katedra ekonomiky a managementu (C)309 +420 220 44 3044
Soukupová Šárka, Ing. 962 Sekretariát kvestora (B)175 +420 220 44 3140
Soustružník Zdeněk 976 Oddělení výstavby a údržby +420 220 44 3761
Soustružník Michal 990 Výpočetní centrum (B)18, (B)18 +420 220 44 3089, +420 220 44 3100
Soušková Hana, Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)334 +420 220 44 4027
Spiwok Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)233, (B)367 +420 220 44 3028, +420 220 44 5171
Sršeň Štěpán, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Staf Marek, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)162 +420 220 44 4458
Stará Helena 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)118 +420 220 44 3157
Starková Nikola 930 Dětský koutek Zkumavka
Starová Monika 995 Odbor provozně-technických služeb (B)S55 +420 220 44 3294, +420739329856
Starý Stanislav, Ing. 712 Ředitelství (Vol)Volha +420 220 44 7224
Staszek Marek, Ing. 126 Ústav inženýrství pevných látek (B)357 +420 220 44 5149
Staš Martin, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)J05 +420 220 44 4238
Stehlík Daniel, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Stejskal Josef, doc. RNDr., CSc. 101 Ústav anorganické chemie (A)206 +420 220 44 4001
Stejskal František 731 Technický odbor
Steklá Zuzana, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)313C +420 220 44 4342
Sterziková Nikola, BBus.DiS. 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 3242
Stibor Ivan, prof. Ing., CSc. 126 Ústav inženýrství pevných látek
Stiborová Hana, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y01b +420 220 44 5204
Stoulil Jan, Ing., Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (A)61 +420 220 44 3750
Strachotová Dana, Ing., Ph.D. 837 Katedra ekonomiky a managementu (C)314 +420 220 44 5041
Strachotová Kristýna Charlotte, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Strachovská Lenka, Mgr. 834 Katedra jazyků (B)338 +420 220 44 3373
Straka Petr, Ing., Ph.D. 215 Ústav technologie ropy a alternativních paliv (A)154 +420 220 44 4224
Stránská Milena, doc. Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)140 +420 220 44 3142
Straus Jiří, prof. PhDr., DrSc. 402 Ústav analytické chemie (A)146 +420 220 44 4207
Streckerová Tereza, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Strejček Michal, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)209 +420 220 44 5136
Strnad Štěpán, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Strnadová Nina, doc. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)110 +420 220 44 3148
Strnadová Kateřina, Mgr. 834 Katedra jazyků (B)338 +420 220 44 3373
Stříbrská Jindra, PhDr., Ph.D. 832 Katedra učitelství a humanitních věd (B)X01 +420 220 44 4417
Stupák Michal, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)162 +420 220 44 4395
Styková Zuzana, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)13 +420 220 44 4130
Sudová Božena 977 Oddělení správy budov
Sudzina František, Ing. Mgr. Mgr., Ph.D. 837 Katedra ekonomiky a managementu
Suchanová Marie, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)161A +420 220 44 4312
Suchanová Alžběta, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Supiňková Taťána, Mgr. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Sushytskyi Leonid, Mgr. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Svatošová Jitka, Ing. 991 Oddělení pro strategie a rozvoj (B)330 +420 220 44 3485
Světlík Martin Karel, Mgr. 832 Katedra učitelství a humanitních věd (B)X05 +420 220 44 5106, +420776702268
Svoboda Jiří, prof. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)278E +420 220 44 3688
Svoboda Miroslav 977 Oddělení správy budov (B)S34 +420 220 44 3837, +420728676054
Svoboda Miloš, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)37
Svoboda Petr, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)211, (B)232A +420 220 44 5154, +420 220 44 5155
Svoboda Jan, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie (A)S58 +420 220 44 4012
Svobodová Hana 453 Děkanát FCHI (B)02 +420 220 44 3891
Svobodová Eva, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)260, (A)255 +420 220 44 4249, +420 220 44 4279
Svobodová Veronika, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150A +420 220 44 5119
Svobodová Barbora, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)249 +420 220 44 5135
Svozil Daniel, doc. Mgr., Ph.D. 143 Laboratoř informatiky a chemie (B)Z12a +420 220 44 4391
Sýkora Vladimír, doc. Ing., CSc. 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)S104 +420 220 44 3229
Sýkora David, doc. RNDr. Dr. 402 Ústav analytické chemie (A)N03, (A)N04, (A)148 +420 220 44 4062, +420 220 44 4409, +420 220 44 4189
Sýkorová Hana, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)Y02, (B)Y07 +420 220 44 5196, +420 220 44 5201
Sysalová Jiřina, RNDr., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)406 +420 220 44 3813
Sysel Petr, prof. Ing., CSc. 112 Ústav polymerů (B)129, (B)S98 +420 220 44 3196, +420 220 44 3222
Syslová Kamila, Ing., Ph.D. 111 Ústav organické technologie (A)S58 +420 220 44 4012
Sýsová Marie, Ing., CSc. 990 Výpočetní centrum (B)15 +420 220 44 3101
Szala Leszek Marcin, RNDr., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)213 +420 220 44 5030
Szőkölová Kateřina, Ing. 101 Ústav anorganické chemie (A)G01 +420 220 44 4082
Szunyogová Blanka, Mgr. 352 Děkanát FPBT (B)27 +420 220 44 3163
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.