CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Habartová Lucie, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)241, (A)241B +420 220 44 3762, +420 220 44 4263
Habibullah Giyaullah, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Hadrava Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X35 +420 220 44 3124
Hadravová Romana, Ing. 319 Ústav biotechnologie
Haidl Jan, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)144, (B)T02 +420 220 44 3122, +420739665286
Hajdari Betim, MSc. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií
Hájek Josef 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 1004
Hájková Kateřina, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
Hajšlová Jana, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)137 +420 220 44 3185, +420602833424
558 Metrologická a zkušební laboratoř (B)137 +420 220 44 3185, +420602833424
Háková Lenka, Ing., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)208 +420 220 44 5035
Halalová Romana 966 Personální odbor (B)101 +420 220 44 3005
Halecký Martin, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)114 +420 220 44 4128
Hamáček Jiří, Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)S12B, (A)11 +420 220 44 3793, +420 220 44 4131
Hamissa Mohamed Farouk Ali, MSc. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Hampl František, doc. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)278 +420 220 44 3688
Hanková Pavlína, Ing. 413 Ústav matematiky (C)207 +420 220 44 3096
Hanková Mariana, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin
Hanus Jan, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Hanuš Jaroslav, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 4460, +420776074074
Hanuš Karel, Mgr. 990 Výpočetní centrum (B)19A +420 220 44 1006
Härtel Pavel, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)12 +420 220 44 6201
Hartman Tomáš, Ing. 101 Ústav anorganické chemie
Hasal Pavel, prof. Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3167, +420737678467
Hassouna Fatima, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3251
Hauptová Jana 990 Výpočetní centrum (B)S81 +420 220 44 3102
Havlíček Jan, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Havlík Martin, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)230, (A)M03 +420 220 44 5027, +420 220 44 4067
Havlík Jan, RNDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X07 +420 220 44 3260
Havlín Jakub, Ing. 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3839, +420776237356
Havlová Šárka, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)306, (B)226 +420 220 44 3074, +420 220 44 3284
Havlová Markéta, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Hazafy David, Mgr., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Hazarika Abhinav (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Hejna Bohdan, Ing., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)215 +420 220 44 5037
Hejnic Jakub, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí
Helebrant Aleš, prof. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)09 +420 220 44 4022, +420737340102
Hendrych Jiří, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Henke Svatopluk, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45, (B)S41 +420 220 44 3111, +420 220 44 3200
Henych Vít, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Herciková Jana, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Hermanová Soňa, Mgr., Ph.D. 112 Ústav polymerů (B)126 +420 220 44 3192
Heyda Jan, RNDr. Mgr., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 4297
High Radka, Mgr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 3139
Himl Michal, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)266 +420 220 44 4165
Hinková Andrea, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420 220 44 3111
Hladíková Jana 963 Pedagogické oddělení (A)283B +420 220 44 3829
Hladký Jan 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S31 +420 220 44 3121
Hlásek Tomáš, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Hlaváčková Martina, Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)252 +420 220 44 4283
Hlavatý Josef, Ing., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X14 +420 220 44 5105
Hlavničková Martina 972 Oddělení bezpečnosti práce (B)X11 +420 220 44 6229
Hlinčík Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)166A, (A)166 +420 220 44 4073, +420 220 44 4226
Hnát Jaromír, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S75B +420 220 44 4009
Hoang Lan, MSc. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. 110 Ústav organické chemie (A)270 +420 220 44 4173
Hodek Petr 995 Odbor provozně-technických služeb (B)321 +420 220 44 3706, +420739249127
Hofmann Jaroslav, doc. Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216C +420 220 44 3351
Hofrová Nikola, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Hochel Igor, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)244, (B)V02 +420 220 44 5166, +420 220 44 3019
Holá Štěpánka 971 Ekonomický odbor (B)202, (B)274 +420 220 44 3893, +420 220 44 3009
Holakovský Roman, Mgr., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)255A +420 220 44 4279
Holanová Petra, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)337 +420 220 44 3374
Holodová Hana 977 Oddělení správy budov
Holubová Barbora, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)255 +420 220 44 5132
Holý Daniel, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Holzhauser Petr, RNDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X03 +420 220 44 4415
Honetschlägerová Lenka, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03A +420 220 44 5017
Honová Alena 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)110 +420 220 44 3148
Honzajková Zuzana, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03, (A)2S13 +420 220 44 4077, +420 220 44 4365
Honzíková Tereza, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Horáček Václav 105 Ústav anorganické technologie (A)38 +420 220 44 3778
Horáček Stanislav 972 Oddělení bezpečnosti práce
Horáčková Šárka, Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)55 +420 220 44 3275
Horáčková Tereza, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Horáková Hana, Mgr. 966 Personální odbor (B)101 +420 220 44 4344
Horkavcová Diana, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07B, (A)17 +420 220 44 4175, +420 220 44 4115
Horníček Jan, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4155, +420234680249
Horsáková Iveta, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)270 +420 220 44 3004
Hoskovcová Irena, Ing., CSc. 101 Ústav anorganické chemie (A)207A +420 220 44 4186
Hoskovcová Anna, DiS. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4459
Hosová Klára, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Hosseini Seyedmehdi, Ph.D. 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Hovorka Štěpán, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)401 +420 220 44 4163
Hozák Pavel, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216E +420 220 44 3350
Hrabal Richard, prof. Ing., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)42A +420 220 44 3805
Hrabalová Hana, Mgr. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6123
Hradecký Pavel, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd
Hrádková Iveta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C +420 220 44 3822
Hrbáčková Zdeňka 110 Ústav organické chemie (A)253 +420 220 44 4280
Hrbek Vojtěch, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150A +420 220 44 5119
Hrdlička Zdeněk, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4046
Hrdlička Tomáš, Bc. 980 Centrální laboratoře
Hrdličková Miluše, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)S21 +420 220 44 3176
Hrebíčková Dagmar 977 Oddělení správy budov
Hricková Kateřina, Ing. (DSP) 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02A +420 220 44 4310
Hrnčiřík Pavel, doc. Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)322 +420 220 44 4296
Hromadová Magdaléna, Mgr., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)166
Hronová Jana 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7126
Hrstka Vladislav 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3252
Hrubá Magdaléna, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Hrubešová Kateřina, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (B)221 +420 220 44 3345
Hrubý Zbyněk 402 Ústav analytické chemie (A)150 +420 220 44 4195
Hruška Martin, Ing. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)223, (B)226, (B)306 +420 220 44 3034, +420 220 44 3284, +420 220 44 3074
Hříbalová Soňa, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky
Huber Štěpán, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)206, (A)221 +420 220 44 4001, +420 220 44 4286
Hudáčková Jiřina 977 Oddělení správy budov
Hudáková Alena 971 Ekonomický odbor (B)X31 +420 220 44 3838
Hudská Monika, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky
Huml Lukáš, Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S18 +420 220 44 4448
Huris Pavel, Ing. 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7223
Hůrková Kamila, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150A +420 220 44 5119
Hurníková Jana 107 Ústav skla a keramiky (A)02, (A)S87 +420 220 44 4134, +420 220 44 5028
141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 3783
Husníková Dana, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)313 +420 220 44 3270
Hušák Michal, doc. Dr. Ing. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 4302
Huvarová Jaroslava 972 Oddělení bezpečnosti práce
Hybášek Vojtěch, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Hybášková Marta, Bc. 402 Ústav analytické chemie
Hynek Radovan, prof. Dr. Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S90 +420 220 44 4339
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.