CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Habartová Lucie, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)241, (A)241B +420 220 44 3762, +420 220 44 4263
Habibullah Giyaullah, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Hadrava Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X35 +420 220 44 3124
Hadravová Romana, Ing. 319 Ústav biotechnologie
Haidl Jan, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)144, (B)T02 +420 220 44 3122, +420739665286
Hajdari Betim, MSc. (DSP) 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420773014587
Hajduch Jan, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)230 +420 220 44 5027
Hájek Josef 990 Výpočetní centrum (B)14 +420 220 44 1004
Hajíček Jan, Ing. 940 Poradenské a kariérní centrum (B)Z B1-414b +420 220 44 2071, +420739445964
Hájková Kateřina, Ing. 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
Hajšlová Jana, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)137 +420 220 44 3185, +420602833424
558 Metrologická a zkušební laboratoř (B)137 +420 220 44 3185, +420602833424
Halada Štěpán, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Halalová Romana 966 Personální odbor (B)101 +420 220 44 3005
Halecký Martin, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)114 +420 220 44 4128
Halova Olga 977 Oddělení správy budov
Hamáček Jiří, Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)11 +420 220 44 4131
Hamissa Mohamed Farouk Ali, MSc. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Hanková Pavlína, Ing. 413 Ústav matematiky (C)207 +420 220 44 3096
Hanková Mariana, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)262 +420 220 44 3064
Hanus Jan, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Hanuš Jaroslav, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 4460, +420776074074
Hanuš Karel, Mgr. 990 Výpočetní centrum (B)19A +420 220 44 1006
Härtel Pavel, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)12 +420 220 44 6201
Hartman Tomáš, Ing. 101 Ústav anorganické chemie (A)01 +420 220 44 4002
Hasal Pavel, prof. Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)141A +420 220 44 3167, +420737678467
Hassouna Fatima, doc. Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (A)01 +420 220 44 3223
Hašková Lenka, Ing. (DSP) 111 Ústav organické technologie
Hauptová Jana 990 Výpočetní centrum (B)S81 +420 220 44 3102
Havelka Vít, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Havlíček Jan, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie (A)210C +420 220 44 3765
Havlíčková Annemarie, MgA. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420776612455
Havlík Martin, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)230, (A)M03 +420 220 44 5027, +420 220 44 4067
Havlík Jan, RNDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X07 +420 220 44 3260
Havlín Jakub, Ing. 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3839, +420776237356
Havlová Šárka, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)306, (B)226 +420 220 44 3074, +420 220 44 3284
Havlová Markéta, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 3693
Havlůjová Tereza, Mgr. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Hazafy David, Mgr., Ph.D. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Hazarika Abhinav (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Hejna Bohdan, Ing., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)215 +420 220 44 5037
Hejzlarová Silvie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Helebrant Aleš, prof. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)09 +420 220 44 4022, +420737340102
Hendrych Jiří, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Henke Svatopluk, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45, (B)S41 +420 220 44 3111, +420 220 44 3200
Henych Vít, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Herciková Jana, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie (A)258 +420 220 44 5012
Hermanová Soňa, Mgr., Ph.D. 112 Ústav polymerů (B)126 +420 220 44 3192
Heřmánková Zuzana, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Heyda Jan, RNDr. Mgr., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)133 +420 220 44 4297, +420777282036
High Radka, Mgr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 3139
Himl Michal, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)266 +420 220 44 4165
Hittlová Monika, Ing. (DSP) 112 Ústav polymerů (A)216 +420 220 44 4120
Hladíková Jana 963 Pedagogické oddělení (A)283B +420 220 44 3829
Hladký Jan 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S31 +420 220 44 3121
Hlásek Tomáš, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Hlaváčková Martina, Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)252 +420 220 44 4283
Hlavatý Josef, Ing., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X14 +420 220 44 5105
Hlavničková Martina 972 Oddělení bezpečnosti práce (B)Z B2-250 +420 220 44 6229, +420731675555
Hlinčík Tomáš, doc. Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)166A, (A)166 +420 220 44 4073, +420 220 44 4226
Hlinková Martina 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)313 +420 220 44 4331
Hnát Jaromír, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S75B +420 220 44 4009
Hnátková Eva, Ing., Ph.D. 997 Centrum informačních služeb
Hoang Lan, MSc. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. 110 Ústav organické chemie (A)270 +420 220 44 4173
Hodek Petr 995 Odbor provozně-technických služeb (B)321 +420 220 44 3706, +420739249127
Hofmann Jaroslav, doc. Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216C +420 220 44 3351
Hochel Igor, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)244, (B)V02 +420 220 44 5166, +420 220 44 3019
Holá Štěpánka 971 Ekonomický odbor (B)202, (B)274 +420 220 44 3893, +420 220 44 3009
Holakovský Roman, Mgr., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)255A +420 220 44 4279
Holanová Petra, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)337 +420 220 44 3374
Holík Purkrtová Zita, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)367, (B)235 +420 220 44 5171, +420 220 44 3028
Hollas Daniel, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie
Holodová Hana 977 Oddělení správy budov
Holubová Barbora, doc. Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)255 +420 220 44 5132
Holzhauser Petr, RNDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X03 +420 220 44 4415
Honová Alena 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)110 +420 220 44 3148
Honzajková Zuzana, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03, (A)2S13 +420 220 44 4077, +420 220 44 4365
Honzíková Tereza, Ing. (DSP) 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Horáček Václav 105 Ústav anorganické technologie (A)38 +420 220 44 3778
Horáček Stanislav 972 Oddělení bezpečnosti práce
Horáčková Šárka, Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)55 +420 220 44 3275
Horáčková Tereza, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Horák František, Bc. 402 Ústav analytické chemie
Horkavcová Diana, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07B, (A)17 +420 220 44 4175, +420 220 44 4115
Horníček Jan, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4155, +420234680249
Horsáková Iveta, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)270 +420 220 44 3004
Hoskovcová Irena, Ing., CSc. 101 Ústav anorganické chemie (A)207A +420 220 44 4186
Hoskovcová Anna, DiS. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4459
Hosová Klára, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Hošková Martina, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Hovorka Štěpán, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)401 +420 220 44 4163
Hozák Pavel, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)216E +420 220 44 3350
Hozáková Lucie, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)239 +420 220 44 5168
Hozman Michal, Ing. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Hrabal Richard, prof. Ing., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)42A +420 220 44 3805
Hrabalová Hana, Mgr. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6123
Hradecký Pavel, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd
Hrádková Iveta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C +420 220 44 3822
Hrbek Vojtěch, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150A +420 220 44 5119
Hrdlička Zdeněk, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4046
Hrdličková Miluše, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)S21 +420 220 44 3176
Hrdličková Petra, Ing. (DSP) 240 Ústav chemie ochrany prostředí
Hrebíčková Dagmar 977 Oddělení správy budov
Hriňová Erika, Mgr. 409 Ústav chemického inženýrství
Hriňová Erika, Mgr. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
Hrnčiřík Pavel, doc. Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)322 +420 220 44 4296
Hromadová Magdaléna, Mgr., Ph.D. 218 Ústav energetiky (B)166
Hronová Jana 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7126
Hronová Dita, Ing. (DSP) 105 Ústav anorganické technologie (A)30, (A)75 +420 220 44 4208, +420 220 44 4009
Hrstka Vladislav 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3252
Hrubá Magdaléna, Ing. 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Hrubešová Kateřina, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (B)221 +420 220 44 3345
Hrubý Zbyněk 402 Ústav analytické chemie (A)150 +420 220 44 4195
Hruška Martin, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)223, (B)226, (B)306 +420 220 44 3034, +420 220 44 3284, +420 220 44 3074
Hřebačková Monika, PhDr. 837 Ústav ekonomiky a managementu +420739247891
Hříbalová Soňa, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)S92 +420 220 44 3716
Hubatová-Vacková Anna, Ing. (DSP) 409 Ústav chemického inženýrství
240 Ústav chemie ochrany prostředí
Huber Štěpán, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)206, (A)221 +420 220 44 4001, +420 220 44 4286
Hudáčková Jiřina 977 Oddělení správy budov
Hudeček Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. 837 Ústav ekonomiky a managementu (C)301
Huml Lukáš, Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S18 +420 220 44 4448
Huris Pavel, Ing. 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7223
Hůrková Kamila, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150A +420 220 44 5119
Hurníková Jana 107 Ústav skla a keramiky (A)02, (A)S87 +420 220 44 4134, +420 220 44 5028
141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 3783
Hurtová Martina, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Hurtuková Klaudia, Ing. (DSP) 126 Ústav inženýrství pevných látek
Husáková Markéta, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie
Húska Dalibor, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Husníková Dana, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)313 +420 220 44 3270
Hušák Michal, doc. Dr. Ing. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 4302
Hušek Matěj, Ing. (DSP) 218 Ústav energetiky
Hybášek Vojtěch, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Hybášková Marta, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Hykyš Petr, Ing. (DSP) 101 Ústav anorganické chemie
Hynek Radovan, prof. Dr. Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S90 +420 220 44 4339
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.