CS EN

Seznam osob

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   CH I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   Z   Ž  


Jméno Ústav Místnost Linka
Habartová Lucie, Ing. 402 Ústav analytické chemie (A)241, (A)241B +420 220 44 3762, +420 220 44 4263
Habibullah Giyaullah, Ing. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)238 +420 220 44 5173
Hadrava Pavel, Mgr. 827 Ústav tělesné výchovy a sportu (B)X35 +420 220 44 3124
Hadravová Romana, Ing. 319 Ústav biotechnologie
Haidl Jan, Ing., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství (B)144, (B)T02 +420 220 44 3122, +420739665286
Hájková Kateřina, Ing. (DSP) 560 Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek (B)129F +420 220 44 4430
402 Ústav analytické chemie (B)129F +420 220 44 4430
Hajšlová Jana, prof. Ing., CSc. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)137 +420 220 44 3185, +420602833424
558 Metrologická a zkušební laboratoř (B)137 +420 220 44 3185, +420602833424
Háková Lenka, Ing., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)208 +420 220 44 5035
Halecký Martin, doc. Ing., Ph.D. 319 Ústav biotechnologie (A)114 +420 220 44 4128
Hamáček Jiří, Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)S12B, (A)11 +420 220 44 3793, +420 220 44 4131
Hamissa Mohamed Farouk Ali, MSc. (DSP) 342 Ústav chemie přírodních látek
Hamouzová Iva 971 Ekonomický odbor (B)273 +420 220 44 4322
Hampl František, doc. Ing., CSc. 110 Ústav organické chemie (A)278 +420 220 44 3688
Hanko Vojtěch, Ing. (DSP) 319 Ústav biotechnologie (A)109C +420 220 44 4427
Hanková Pavlína, Ing. 413 Ústav matematiky (C)207 +420 220 44 3096
Hanková Mariana, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin
Hanuš Jaroslav, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 4460, +420776074074
Hanuš Karel, Mgr. 990 Výpočetní centrum (B)19A +420 220 44 1006
Harantová Lenka, Mgr. (DSP) 320 Ústav biochemie a mikrobiologie
Hartman Tomáš, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Hasal Pavel, prof. Ing., CSc. 409 Ústav chemického inženýrství (B)143B +420 220 44 3167, +420737678467
Hassouna Fatima, Mgr., Ph.D. 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3251
Haug Philipp (DSP) 105 Ústav anorganické technologie
Hauptová Jana 990 Výpočetní centrum (B)S81 +420 220 44 3102
Haurythun Otta 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)S114 +420 220 44 5070
Havlík Martin, Ing., Ph.D. 402 Ústav analytické chemie (A)230, (A)M03 +420 220 44 5027, +420 220 44 4067
Havlík Jan, Mgr. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X07 +420 220 44 3260
Havlín Jakub, Ing. 980 Centrální laboratoře (B)S28 +420 220 44 3839, +420776237356
Havlová Šárka, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)306, (B)226 +420 220 44 3074, +420 220 44 3284
Havlová Markéta, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Havránek Oldřich, Mgr. 977 Oddělení správy budov
Hejda Tomáš, Ing., Ph.D. 413 Ústav matematiky
Hejna Bohdan, Ing., Ph.D. 413 Ústav matematiky (C)214 +420 220 44 5037
Hejnic Jakub, Ing. (DSP) 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)22F, (B)104, (B)118, (B)113 +420 220 44 3143, +420728511110
Helebrant Aleš, prof. Ing., CSc. 107 Ústav skla a keramiky (A)09 +420 220 44 4022, +420737340102
Helešicová Tereza, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)K08 +420 220 44 4281
Hendrych Jiří, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)309 +420 220 44 3804
Henke Svatopluk, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45, (B)S41 +420 220 44 3111, +420 220 44 3200
Henych Vít, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie (A)K08 +420 220 44 4281
Hermanová Soňa, Mgr., Ph.D. 112 Ústav polymerů (B)126 +420 220 44 3192
Heyda Jan, RNDr. Mgr., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)325 +420 220 44 4257
High Radka, Mgr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd
Himl Michal, Ing., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)266 +420 220 44 4165
Hinková Andrea, Ing., Ph.D. 321 Ústav sacharidů a cereálií (B)45 +420 220 44 3111
Hladíková Railja, Ing. 990 Výpočetní centrum (B)S81 +420 220 44 3102
Hladíková Jana 963 Pedagogické oddělení (A)283B +420 220 44 3829
Hladký Jan 976 Oddělení výstavby a údržby (B)S31 +420 220 44 3121
Hlásek Tomáš, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie
Hlaváček Jaroslav 990 Výpočetní centrum (B)16 +420 220 44 3245
Hlaváčková Martina, Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (A)252 +420 220 44 4283
Hlavatý Josef, Ing., CSc. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X06 +420 220 44 5105
Hlinčík Tomáš, Ing., Ph.D. 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (A)166A, (A)166 +420 220 44 4073, +420 220 44 4226
Hnát Jaromír, Ing., Ph.D. 105 Ústav anorganické technologie (A)S75B +420 220 44 4009
Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. 110 Ústav organické chemie (A)270 +420 220 44 4173
Hodek Petr 995 Odbor provozně-technických služeb (B)321 +420 220 44 3706, +420739249127
Hofmann Jaroslav, doc. Ing., CSc. 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)219 +420 220 44 3055
Hochel Igor, doc. Ing., CSc. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)244, (B)V02 +420 220 44 5166, +420 220 44 3019
Holá Štěpánka 971 Ekonomický odbor (B)202, (B)274 +420 220 44 3893, +420 220 44 3009
Holakovský Roman, Mgr., Ph.D. 110 Ústav organické chemie (A)255A +420 220 44 4279
Holanová Petra, Mgr. 834 Ústav jazyků (B)337 +420 220 44 3374
Holčák Zdeněk 731 Technický odbor +420 220 44 7141
Hollas Daniel, Ing. 403 Ústav fyzikální chemie (A)130A +420 220 44 5002
Holodová Denisa 972 Oddělení bezpečnosti práce
Holub Jan, prof. Ing., Ph.D. 143 Ústav informatiky a chemie
Holubová Barbora, Ing., Ph.D. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)255 +420 220 44 5132
Holubová Jitka 971 Ekonomický odbor (B)X30 +420 220 44 3141
Holubová Barbora, Ing. (DSP) 107 Ústav skla a keramiky (A)07B +420 220 44 4175
Holý Ivan 972 Oddělení bezpečnosti práce
Holý Daniel, Ing. (DSP) 403 Ústav fyzikální chemie
Holzhauser Petr, RNDr., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd (B)X03 +420 220 44 4415
Honetschlägerová Lenka, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03A +420 220 44 5017
Honová Alena 217 Ústav technologie vody a prostředí (B)110 +420 220 44 3148
Honzajková Zuzana, Ing., Ph.D. 240 Ústav chemie ochrany prostředí (A)G03, (A)2S13 +420 220 44 4077, +420 220 44 4365
Horáček Václav 105 Ústav anorganické technologie (A)38 +420 220 44 3778
Horáček Stanislav 972 Oddělení bezpečnosti práce
Horáčková Šárka, Ing., CSc. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)55 +420 220 44 3275
Horák Ivo, PhDr. 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7122
Horáková Blanka 990 Výpočetní centrum (B)13 +420 220 44 3212
Horáková Hana, Bc., DiS. 966 Personální odbor (B)101 +420 220 44 4344
Horkavcová Diana, Ing., Ph.D. 107 Ústav skla a keramiky (A)07B, (A)17 +420 220 44 4175, +420 220 44 4115
Horníček Jan, Ing. 997 Centrum informačních služeb (A)315 +420 220 44 4155, +420234680249
Horník Štěpán, Ing. (DSP) 402 Ústav analytické chemie
Horsáková Iveta, Ing., Ph.D. 324 Ústav konzervace potravin (B)270 +420 220 44 3004
Hoskovcová Irena, Ing., CSc. 101 Ústav anorganické chemie (A)207A +420 220 44 4186
Hoskovcová Anna, DiS. 979 Oddělení komunikace (A)205 +420 220 44 4459
Hošek Petr, Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)235 +420 220 44 3028
Hovorka Štěpán, Ing., Ph.D. 403 Ústav fyzikální chemie (A)401 +420 220 44 4163
Hozák Pavel, Ing. (DSP) 444 Ústav fyziky a měřicí techniky (B)223, (B)226 +420 220 44 3034, +420 220 44 3284
Hrabal Richard, prof. Ing., CSc. 980 Centrální laboratoře (A)42A +420 220 44 3805
Hrabalová Hana, Mgr. 570 Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze +420 220 44 6123
Hradecká Helena, Ing. 107 Ústav skla a keramiky (A)13 +420 220 44 4161
Hradecký Pavel, Ing., Ph.D. 832 Ústav učitelství a humanitních věd
Hradecký Jaromír, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)51 +420 220 44 4372
Hrádková Iveta, Ing., Ph.D. 322 Ústav mléka, tuků a kosmetiky (B)58C +420 220 44 3822
Hrbáčková Zdeňka 110 Ústav organické chemie (A)253 +420 220 44 4280
Hrbek Vojtěch, Ing., Ph.D. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150A +420 220 44 5119
Hrdlička Zdeněk, Ing., Ph.D. 112 Ústav polymerů (A)218 +420 220 44 4046
Hrdličková Miluše, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)S21 +420 220 44 3176
Hrebíčková Dagmar 977 Oddělení správy budov
Hricko Jiří, Ing. (DSP) 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)158A +420 220 44 4324
Hricková Kateřina, Ing. (DSP) 148 Ústav chemické technologie restaurování památek (A)G02A +420 220 44 4310
Hrnčiřík Pavel, Ing., Ph.D. 445 Ústav počítačové a řídící techniky (A)322 +420 220 44 4296
Hronová Jana 721 Provozní odbor (Sáz)Sázava +420 220 44 7126
Hrstka Vladislav 409 Ústav chemického inženýrství +420 220 44 3252
Hrubá Magdaléna, Ing. (DSP) 324 Ústav konzervace potravin (B)261 +420 220 44 5103
Hrubý Zbyněk 402 Ústav analytické chemie (A)225 +420 220 44 4041
Hrušková Marie, doc. Ing., CSc. 321 Ústav sacharidů a cereálií +420 220 44 3206
Hrušková Jana, Ing. 971 Ekonomický odbor (B)X30 +420 220 44 3141
Huber Štěpán, Ing., Ph.D. 101 Ústav anorganické chemie (A)206, (A)221 +420 220 44 4001, +420 220 44 4286
Hučko Michal, Ing. (DSP) 110 Ústav organické chemie
Hudský Tomáš, Ing. (DSP) 216 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Hujová Miroslava, Ing. (DSP) 141 Laboratoř anorganických materiálů +420 220 44 5193
Huml Lukáš, Ing. 342 Ústav chemie přírodních látek (B)S18 +420 220 44 4448
Huris Pavel, Ing. 731 Technický odbor (Vol)Volha +420 220 44 7223
Hůrková Kamila, Ing. 323 Ústav analýzy potravin a výživy (B)150A +420 220 44 5119
Hurníková Jana 107 Ústav skla a keramiky (A)02, (A)S87 +420 220 44 4134, +420 220 44 5028
141 Laboratoř anorganických materiálů (A)04 +420 220 44 3783
Husníková Dana, Mgr. 997 Centrum informačních služeb (A)313 +420 220 44 3270
Hušák Michal, doc. Dr. Ing. 108 Ústav chemie pevných látek (A)P11 +420 220 44 4302
Huvarová Jaroslava 972 Oddělení bezpečnosti práce
Hybášek Vojtěch, Ing. (DSP) 106 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Hynek Radovan, doc. Dr. Ing. 320 Ústav biochemie a mikrobiologie (B)S90 +420 220 44 4339
Vytvořilo a spravuje Výpočetní centrum.